ยูนิต
ขาย บ้าน N-A 55638ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 14,000,000 175,000
706 229 1
4 นอน | 2 ชั้น | 80 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 0.24กม.
ขาย บ้าน N-A 39259ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 4,200,000 102,439
880 358 0
2 นอน | 3 ชั้น | 41 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 0.44กม.
ขาย บ้าน N-A 83590ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 4,400,000 107,317
362 60 0
2 นอน | 2 ชั้น | 41 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 0.44กม.
ขาย บ้าน N-A 41287ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 4,620,000 112,683
803 126 0
2 นอน | 2 ชั้น | 41.00 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 0.44กม.
ขาย บ้าน N-A 41961ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 8,000,000 190,476
803 126 0
5 นอน | 3 ชั้น | 42.00 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 0.93กม.
ขาย บ้าน N-A 83252ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 8,000,000 190,476
369 39 6
5 นอน | 3 ชั้น | 42 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 0.93กม.
ขาย บ้าน N-A 74978ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 2,900,000 116,000
482 287 0
2 นอน | 2 ชั้น | 25 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 1.42กม.
ขาย บ้าน N-A 26178ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 2,900,000 145,000
1197 411 0
2 นอน | 3 ชั้น | 20 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 1.68กม.
ขาย บ้าน N-A 83251ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,500,000 86,207
369 51 0
2 นอน | 2 ชั้น | 29 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 14.03กม.
ขาย บ้าน N-A 41956ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,650,000 91,379
803 180 0
2 นอน | 2 ชั้น | 29.00 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 14.03กม.
ขาย บ้าน N-A 39459ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 2,250,000 112,500
872 387 0
2 นอน | 2 ชั้น | 20 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 15.32กม.
ขาย บ้าน N-A 45235ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 4,620,000 132,000
767 98 0
2 นอน | 3 ชั้น | 35 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 34.65กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้าน สุนทร 4 83771ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 4,620,000 132,000
362 23 1
6 นอน | 2 ชั้น | 35 วา²
หมู่บ้าน สุนทร 4
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 34.80กม.
ขาย บ้าน N-A 55643ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 900,000 14,516
706 131 0
3 นอน | 2 ชั้น | 62 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 51.89กม.
ขาย บ้าน N-A 71091ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 9,500,000 133,427
508 411 1
3 นอน | 2 ชั้น | 71.2 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 59.28กม.
ขาย บ้าน N-A 55640ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 4,600,000 98,925
706 128 0
4 นอน | 3 ชั้น | 46.5 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 60.09กม.
ขาย บ้าน N-A 55642ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,700,000 109,312
706 121 0
4 นอน | 3 ชั้น | 24.7 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 60.09กม.