ทำไม? ถึงขายเช่า-สำเร็จที่ ZmyHome

bg-quote
bg-quote

บริการสำหรับตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของ

ต้องส่งสัญญาตัวแทนเพื่อยืนยันตอนลงประกาศ*

บริการสำหรับ
ตัวแทนเจ้าของที่ได้รับการแต่งตั้ง

ต้องส่งสัญญาตัวแทนยืนยันตอนลงประกาศ*

เลือกแพ็คเกจที่คุณต้องการ

บริการที่ได้รับ Gold Platinum
5ประกาศ 10ประกาศ 5ประกาศ 10ประกาศ
ลงประกาศแต่เพียงผู้เดียว
ประกาศพรีเมี่ยม
แจ้งเตือนเมื่อมีคนซื้อ
เลือกยิงข้อความถึงคนซื้อ 10 คน 20 คน
1 เดือน

2,250

3,950

4,375

7,450

บริการที่ได้รับ Gold Platinum
ลงประกาศแต่เพียงผู้เดียว
ประกาศพรีเมี่ยม
แจ้งเตือนเมื่อมีคนซื้อ
เลือกยิงข้อความ
ถึงคนซื้อ*
(5 ประกาศ 10 คน)
(10 ประกาศ 20 คน)
5 ประกาศ
10 ประกาศ
รวมค่าบริการ
 
VAT 7%
 
รวมทั้งหมด
 
กรุณา เข้าสู่ระบบ ก่อนลงทะเบียน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อซื้อแพ็คเกจ

Line@