การเลือกโครงการเพื่อการลงทุนหรืออยู่อาศัย

การเลือกโครงการเพื่อการลงทุนหรืออยู่อาศัย

โดย Dr. Kit ZmyHome

ทำเลที่ตั้งมีความสำคัญกับความสำเร็จในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มากที่สุด คำแนะนำจากนักอสังหาริมทรัพย์รุ่นต่อรุ่นคือ จงเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์เกรด B ที่ตั้งอยู่บนทำเลที่ตั้งเกรด A

ความหมายของอสังหาริมทรัพย์เกรด B มีความหมายกว้างๆ เช่น อาคารนั้นได้ถูกใช้งานมามากกว่า 15 ปี และขาดการดูแลรักษา หรืออาจเป็นอาคารที่มีประโยชน์ใช้สอยไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบัน หรือเป็นเขตที่มีการก่อสร้าง พื้นที่อาคารน้อยกว่าการอนุญาตในปัจจุบัน ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกฏหมายที่ควบคุม

ส่วนทำเลที่ตั้งเกรด A นั้น หมายถึงที่ตั้งของที่ดินนั้นมีความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะและการใช้รถยนต์ส่วนตัว

ทำเลดังกล่าวยังต้องเข้าถึงแหล่งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่สำคัญได้อย่างสะดวก ถ้าเป็นโครงการที่อยู่อาศัยก็จำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีความสงบและปลอดภัยเป็นต้น

การซื้อตัวอาคารเกรด B ในทำเลที่ตั้งเกรด A นั้น แปลว่าทำเลที่ตั้งนี้มีศักยภาพที่จะรองรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มพื้นที่หรือประโยชน์ใช้สอยของอาคารเดิม ด้วยทำเลที่ตั้งมีความพร้อม อาคารจะสามารถเพิ่มมูลค่าจากต้นทุนที่ซื้อมาได้สูงสุด จึงนับเป็นหลักการที่สำคัญในการสร้างผลตอบแทนให้ได้มากที่สุดและควบคุมความเสี่ยงได้มากที่สุด

อย่างไรก็ดี โอกาสในการเข้าลงทุนแบบนี้ย่อมเกิดขึ้นด้วยความพยายามในการศึกษาและหาข้อมูลในตลาด ความอดทน และดวง

การลงทุนใน Deal ที่ดีย่อมมาจากการหา Deal จำนวนมากที่มีอยู่ในตลาด ศึกษาคัดกรองจนเหลือ Deal ที่ดีที่สุดเพื่อให้เราลงทุน บางครั้งอาจไม่มี Deal ที่ดีอยู่เลยในช่วงเวลานั้น เราก็ต้องอดทนและรอคอย

นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ อาจต้องคัดสรร Deal จากหลายร้อยทางเลือก เพื่อได้ 1 หรืออาจไม่ได้เลย

เนื่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องใช่เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก และนับได้ว่าอาจเป็นเงินขั้นต่ำที่ใหญ่ที่สุดที่ต้องใช้ในการลงทุน เมื่อเทียบกับการลงทุนในประเภทอื่นๆ

ดังนั้นการอดทนรอคอยอย่างฉลาด ใช้สมองมากกว่าความรู้สึก จึงเป็นหัวใจสำคัญที่นักลงทุนต้องตระหนักถึง


จากใจ
ZmyHome
กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับ
 

COPYRIGHT © 2015-2019 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED