ช่วยด้วย! กลิ่นรบกวนจากข้างบ้าน จัดการอย่างไรดี?

ช่วยด้วย! กลิ่นรบกวนจากข้างบ้าน จัดการอย่างไรดี?

          ใครที่ติดตามข่าวสรรพเพเหระตามออนไลน์ อาจจะเคยผ่านตาเรื่องราวของเพื่อนบ้านไม่พึงประสงค์ สร้างความเดือดร้อนรำคาญใจ เรียกว่าได้เพื่อนบ้านดีเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง บางรายโชคร้ายเจอแจ็คพ็อท ซื้อบ้านหรูผ่อนหนัก แต่กลับได้รับมลพิษ มีกลิ่นเหม็นโชยตลอด สร้างความผะอืดผะอม เสียสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นยิ่งนัก

          หากอยู่คอนโดหรือหมู่บ้านจัดสรร ที่มีนิติบุคคลดูแลด้วยกันก็อาจจะเคลียร์กันง่ายผ่านคนกลางอย่างนิติบุคคล แต่ถ้าต่างคนต่างเป็นบ้านเดี่ยว หรือบ้านเดี่ยวกับนิติบุคคล อาจดำเนินการหลายขั้นตอนและต้องลงมือด้วยตนเอง การดำเนินการแก้ปัญหาแบบไทย ๆ เริ่มด้วยความมีไมตรีจิต อย่างแรกก็ต้องพูดคุย ตักเตือนกันตามมารยาท แต่ถ้าปัญหายังไม่ลุล่วงก็คงต้องพึ่งกฎหมายให้เจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการ

          ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ตามบทบัญญัติมาตราที่ 25 กำหนดว่า “ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ต้องประสบกับเหตุนั้น ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่า เป็นเหตุรำคาญ เช่น แหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ ที่อาบน้ำ ส้วม หรือที่ใส่มูล หรือเถ้า การเลี้ยงสัตว์ในที่ หรือวิธีใด หรือมีจำนวนเกินสมควร การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า ฯลฯ ซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามบทบัญญัติมาตรา 25”

          แต่อย่างว่า แจ้งตำรวจบางครั้ง ในขั้นแรกอาจจะดีขึ้น เพราะคุณตำรวจก็คงตักเตือนกันเป็นพิธี ทำความเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย แต่หากกลิ่นรบกวนยังมาเรื่อย ๆ แบบลิงหลอกเจ้า คุณตำรวจมาก็หยุด คุณตำรวจไปก็สร้างความเดือดร้อนต่อ ขั้นต่อไปก็ต้องพึ่งหน่วยงานรัฐหน่วยงานต่อไป เช่น สำนักงานเขต เทศบาล ตำบล อบต. อำเภอ ลองตรวจสอบว่าบ้านคุณขึ้นอยู่กับการดูแลของเขตไหน แจ้งเขตเพื่อให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ

          แต่หากแจ้งแล้วปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ลองติดต่อ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่นี่เขารับเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ แม้ว่าจะไม่มีอำนาจในการสั่งปิด พักใช้ เพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งให้หยุดการดำเนินกิจการที่ก่อให้เกิดปัญหา แต่จะช่วยประสานงาน ตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน โดยสามารถเข้าไปร้องเรียนได้ที่ เว็บไซท์ของกรมควบคุมมลพิษ http://ecap.pcd.go.th/

          สุดท้ายแล้ว ถ้าต้องต่อสู้กันในระยะยาวจนเสียสุขภาพกายและจิต อาจจะต้องย้ายบ้านหนี จะไปที่ใหม่ก็กลัวว่าจะซ้ำรอย ลองเลือกตรวจสอบพื้นที่บ้านจากแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือผังสี ได้จากเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่จะบอกว่าในแต่ละพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง เช่น ห้ามเลี้ยงสัตว์ ห้ามทำโรงงาน ห้ามสร้างตลาด เป็นต้นจากใจ
ZmyHome
ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ
 

COPYRIGHT © 2015-2019 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED