ซื้อบ้าน คอนโด ต้องประกันขั้นต่ำ 5 ปี

ซื้อบ้าน คอนโด ต้องประกันขั้นต่ำ 5 ปี

โดย หมอความข้างบ้าน ZmyHome

ทุกคนที่ซื้อบ้านหรือคอนโด มักจะมีคำถาม “บ้านหรือคอนโดที่เราซื้อต้องรับประกันขั้นต่ำกี่ปี” เพราะการซ่อมบ้านแต่ละครั้งใช้เงินไม่น้อย ยิ่งถ้าเพิ่งซื้อไม่ถึงปีแต่ต้องมาซ่อมแล้วซ่อมอีก ก็คงเจ็บใจกันเลยทีเดียว และที่สำคัญข่าวคอนโดสร้างไม่ได้มาตรฐาน ก็มักมีมาให้ฟังอยู่เป็นระยะๆ ไม่พ้นแม้จะซื้อจากบริษัทใหญ่ๆ หรือ มหาชน

เรื่องการรับประกันบ้านหรือคอนโด พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 กำหนดให้ธุรกิจขายห้องชุดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา และพ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ก็ได้กำหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรไว้ โดยมีการกำหนดเรื่องการรับประกันบ้านจัดสรร

สำหรับผู้ซื้อคอนโดมิเนียม ผู้ซื้อจะต้องไม่เสียประโยชน์กว่าที่กำหนดในแบบสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขายหองชุด (อช.22) และสัญญาซื้อขายห้องชุด (อช.23) ตาม พรบ.อาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งมีผลให้ เจ้าของโครงการยังจะต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องของห้องชุดที่โอนไปแล้ว โดยมีกำหนดระยะเวลาดังนี้

กรณีที่เป็นโครงสร้างและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบอาคารที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันจดทะเบียนอาคารชุด

กรณีส่วนควบอื่นนอกจากกรณีข้างต้น จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนับแต่วันจดทะเบียนอาคารชุด

โดย เจ้าของโครงการต้องแก้ไขความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ซื้อ หรือนิติบุคคลอาคารชุด แล้วแต่กรณี ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบถึงความชำรุดบกพร่องนั้น เว้นแต่ในกรณีมีความชำรุดบกพร่องที่ต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน เจ้าของโครงการต้องดำเนินการแก้ไขในทันที แต่ถ้าเจ้าของโครการไม่แก้ไข ผู้ซื้อหรือนิติบุคคลอาคารชุดแล้วแต่กรณี มีสิทธิดำเนินการแก้ไขเอง หรือจะให้บุคคลภายนอกแก้ไข โดยเจ้าของโครงการจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว

สำหรับใครที่ซื้อห้องชุดที่เซ็นสัญญากับโครงการ และสัญญากำหนดระยะเวลาการรับประกันน้อยกว่าที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าต้องรับประกันขั้นต่ำตามแบบอช.22

ส่วนคนที่ซื้อบ้านจัดสรรไว้ มาตรฐานเรื่องการรับประกันบ้านจะกำหนดไว้ตาม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร (มีสิ่งปลูกสร้าง) แบบ ข. ออกความตาม ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ซึ่งกำหนดให้รับประกันโครงสร้าง 5 ปี เหมือนอาคารชุด แต่ส่วนประกอบจะเหลือแค่ 1 ปี

Download แบบ สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) และ สัญญาซื้อขายห้องชุด (อ.ช.23) ได้ตามลิ๊งค์ http://nam.dol.go.th/estate/DocLib11/12.pdf

ส่วนการซื้อบ้านจัดสรร Download สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร (มีสิ่งปลูกสร้าง) ได้จากลิ๊งค์นี้ครับ http://www.dol.go.th/dol/images/medias/dol/example/variety/assign/promise_b.htm

เมื่อรู้ข้อกฎหมายนี้แล้ว ก็อย่าลืมใช้สิทธิของตัวเองกันด้วยนะครับ อย่าคิดแต่ว่าจดทะเบียนรับโอนห้องชุดมาแล้ว เจ้าของโครงการก็หมดความรับผิดไปเลย


จากใจ
ZmyHome
กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับ
 

COPYRIGHT © 2015-2019 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED