ผู้เช่าค้างค่าเช่า ย้ายทรัพย์สินออกไปเลยได้หรือไม่

ผู้เช่าค้างค่าเช่า ย้ายทรัพย์สินออกไปเลยได้หรือไม่

โดย หมอความข้างบ้าน ZmyHome

ใครที่มีบ้านหรือคอนโดให้เช่า อาจเคยเจอกับเหตุการณ์กรณีที่ผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่า โดยไม่ชำระค่าเช่าซึ่งเป็นการผิดสัญญา และไม่ยอมย้ายออกจากสถานที่ด้วย ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ผู้ให้เช่าจะสามารถขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าออกไปจากสถานที่เช่า หรือล็อคกุญแจสถานที่เช่าไม่ให้ผู้เช่าเข้าสถานที่เช่าได้หรือไม่

ประเด็นข้างต้นเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายอยู่พอสมควรครับ คือในกรณีที่ผู้เช่าผิดสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิรบกวนการครอบครองทรัพย์สินของผู้เช่า ไม่ว่าจะเป็นการขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าออกไปจากสถานที่เช่า หรือล็อคกุญแจสถานที่เช่าไม่ให้ผู้เช่าเข้าไปยังสถานที่เช่าได้ เพราะว่าผู้เช่ายังคงมีสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินของตนอยู่ ถ้าผู้ให้เช่าไปรบกวนการครอบครองสิทธิของผู้เช่า ผู้ให้เช่าจะมีความผิดฐานบุกรุกตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362

ดังเช่นตามคำพิพากษา ฎีกาที่ 1/2512 กรณีที่ผู้ให้เช่าใช้กุญแจพร้อมโซ่ล็อคบริเวณประตูรั้วและประตูบ้านที่ผู้เช่าครอบครอง ในขณะที่ผู้เช่าไม่อยู่และปิดบ้านไว้ การกระทำดังกล่าวเป็นเหตุทำให้ผู้เช่าไม่สามารถเข้าอยู่ในบ้านได้ ถือเป็นการบุกรุก

แต่หากว่าในสัญญาเช่า มีการระบุว่า “หากผู้เช่าผิดนัดไม่ชำระค่าเช่​าหรือผิดสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าชอบที่จะบอกเลิกสัญญา​ได้ทันที และใช้สิทธิครอบครองทรัพย์สินที่เช่าได้ทันที” เมื่อผู้ให้เช่าไม่ชำระค่าเช่า หรือผิดสัญญาเช่าผู้ให้เช่าจะสามารถขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าออกจากสถานที่เช่า หรือล็อคกุญแจสถานที่เช่าได้โดยไม่มีความผิด แต่ควรแจ้งตำรวจให้มาเป็นพยานและทำบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานในการขนย้ายทรัพย์สินด้วย

ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 788/2519 ข้อสัญญาเช่าสำนักงานว่า ถ้าผู้เช่าผิดสัญญาเช่าไม่ชำระค่าเช่าตามกำหนด ผู้ให้เช่ากลับครอบครองสถาน​ที่เช่าได้ ข้อสัญญานี้ไม่ขัดต่อความสง​บเรียบร้อย ผู้เช่าค้างชำระค่าเช่า ผู้ให้เช่าใช้ลวดไขกุญแจห้อ​งเช่าออกเอากุญแจใหม่ใส่แทน​ ผู้เช่าเข้าห้องไม่ได้ ดังนี้เป็นการใช้สิทธิตามสั​ญญาเช่าไม่มีมูลความผิดทางอ​าญา

แต่หากว่าในสัญญาเช่าไม่ได้มีการระบุข้อความดังกล่าวไว้ ผู้ให้เช่าจะต้องฟ้องขับไล่ หรือดำเนินคดีอาญาแก่ผู้เช่า โดยทำหนังสือบอกเลิกสัญญา โดยแจ้งผู้เช่าว่า “ผู้เช่าผิดนัดไม่ชำระค่าเช่​าเป็นเวลา…เดือน ผู้ให้เช่ามีความจำเป็นต้อง​ใช้ทรัพย์สินที่เช่า ขอแจ้งให้ผู้ให้เช่าทำการขนย้ายทรัพย์สินออกจากที่เช่า ภายในเวลา….วัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว​ ผู้เช่าไม่ขนย้ายทรัพย์สินอ​อกไป ผู้ให้เช่าจะถือว่า ผู้เช่า รบกวนการครอบครองอสังหาริมท​รัพย์ และจะดำเนินคดีอาญาฐานบุกรุ​กทันที” แล้วส่งหนังสือทางไปรษณีย์ตอบรับส่งไปตามที่อยู่ของผู้เช่า เมื่อไปรษณีย์ตอบรับกลับมาแ​ล้ว หรือผู้เช่าเป็นผู้รับหนังสือไว้เองโดยลงนามรับหนังสือแล้ว ให้นำหนังสือนั้นไปแจ้งความ​ไว้เป็นหลักฐานก่อน เมื่อถึงกำหนดจึงจะนำหลักฐา​นการแจ้งความ และไปรษณีย์ตอบรับ หรือหลักฐานการรับหนังสือนั้น เข้า “ร้องทุกข์” ข้อหาบุกรุกแก่ผู้เช่าต่อไป แต่ต้องระลึกไว้เสมอว่าท่านไม่มีสิทธิล๊อคกุญแจ หรือขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่า จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเดียวเท่านั้น มิฉะนั้นท่านเองนั่นแหละอาจจะต้องโดนดำเนินคดีอาญาฐานบุกรุกบ้านของตัวเองเสียเอง

แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


จากใจ
ZmyHome
กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับ
 

COPYRIGHT © 2015-2019 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED