ผู้เช่าญี่ปุ่นยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนด ทำได้หรือ?

ผู้เช่าญี่ปุ่นยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนด ทำได้หรือ?

โดย ตุ๊กตา ZmyHome

สวัสดีค่ะ เจอกันอีกแล้วนะคะ วันนี้ตุ๊กตาจะมาเล่าเรื่องเฉพาะอีกอย่างหนึ่งในการปล่อยเช่าให้กับคนญี่ปุ่น ซึ่งมักไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนัก แต่ก็เกิดขึ้นได้ นั่นก็คือ “การยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนด” ฟังแล้วมันปวดใจเจ้าของห้อง ใช่ไหมคะ

การทำสัญญาเช่าโดยปกติไม่ว่าจะปล่อยเช่าให้คนไทย คนญี่ปุ่น หรือชาติไหนๆ จะต้องมีการระบุระยะเวลาของสัญญาเช่าไว้ ซึ่งส่วนใหญ่มักมีเวลา 1 ปี แต่ก็มีกรณีที่ทำสัญญายาวกว่าหรือสั้นกว่าแล้วแต่จะตกลงกันระหว่าง “ผู้ให้เช่า” กับ “ผู้เช่า”

อย่างไรก็ตามผู้เช่าญี่ปุ่นบางราย ก่อนจะเซ็นสัญญาเช่า อาจขอต่อรองให้ระบุ “Diplomatic Clause” ซึ่งเป็นการ ระบุให้มีการอนุโลมให้ผู้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดได้ (โดยไม่ยึดเงินมัดจำ) สำหรับเหตุเฉพาะบางกรณี แต่ในเมืองไทยมักมีการขอกันเฉพาะกรณีที่ผู้เช่า “ต้องย้ายออกนอกประเทศเท่านั้น” ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น

ต้องย้ายไปทำงานประเทศอื่นหรือกลับญี่ปุ่น
โปรเจคที่ย้ายพนักงานมาทำงาน เสร็จก่อนกำหนดหรือปรับเปลี่ยน
เจ็บป่วย หรือคนในครอบครัวป่วย
ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานในเมืองไทยได้
ใกล้ครบวาระการย้ายมาทำงานในประเทศไทย อยู่มาแล้ว 2-3 ปี
อย่างไรก็ตาม “ผู้ให้เช่า” อาจสามารถขอต่อรองในสัญญาได้ว่า การจะใช้ Diplomatic Clause นี้ ผู้เช่าจะต้องอยู่แล้วอย่างน้อย 8 เดือน หรือ 10 เดือน แล้วแต่จะตกลงกัน จึงจะคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน หลังจากหักค่าใช้จ่าย ค่าซ่อมแซมห้อง และค่าปรับสัญญาอื่นๆ ที่ผูกพันกับการเช่า เช่น อินเตอร์เน็ต เคเบิลทีวี ต่างๆ ครบถ้วนแล้ว

การจะยอมให้ระบุ Diplomatic Clause นี้ เจ้าของห้องจะยอมหรือไม่ยอมก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของสัญญาโดยรวมทั้งหมด เช่น ถ้าได้ค่าเช่าดี หรือห้องว่างมานานแล้ว ก็อาจจะยอมรับ เป็นต้น

ถ้าผู้เช่าบางรายขอให้ปรับปรุงห้องเยอะมากก่อนย้ายเข้า เจ้าของห้องก็ต่อรองกลับไปได้เช่นกันค่ะว่ามีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องเยอะแล้ว ไม่สะดวกที่จะให้มี Diplomatic Clause ก็ต้องให้ผู้เช่าลดข้อเรียกร้อง หรือเช่าห้องอื่นแทน

นอกจากกรณีที่เป็นความผิดเงื่อนไขของทางผู้เช่าแล้ว สัญญาเช่ามาตรฐาน ก็มักระบุให้ผู้เช่ามีสิทธิยกเลิกสัญญา ในกรณีที่ห้องไม่อยู่ในสภาพพร้อมสำหรับอยู่อาศัย โดยไม่ใช่ความผิดจากผู้เช่านะคะ เช่น

มีการก่อสร้างข้างห้องหรือข้างตึกรบกวนจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้
ห้องข้างๆ รบกวนจนไม่สามารถอยู่ได้ หรือเกิดอาการแพ้ เช่น เสียงดังจากคนหรือจากสัตว์เลี้ยงของห้องข้างๆ หรือแพ้สัตว์เลี้ยงจากห้องข้างๆ และหรือได้รับกลิ่นบุหรี่จากห้องข้างๆ
ไฟดับบ่อย น้ำไม่ไหลบ่อย
Internet ภายในตึกไม่ดี
ห้องเกิดเสียหายและไม่ได้รับการแก้ไข หรือแก้ไขช้า
ดังนั้นก็ฝากเจ้าของห้องช่วยกำชับ หรือประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะ เพื่อให้สัญญาเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งถ้าเราเป็นผู้ให้เช่าห้องที่ดี บางบริษัทก็จะส่งพนักงานใหม่มาแทนคนเดิมที่เช่าอยู่เลย ทำให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง คุ้มกว่าค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ หรือเวลาที่เสียไปเป็นไหนๆ ใช่ไหมคะ

ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการปล่อยเช่า แล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ ^ ^


จากใจ
ZmyHome
กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับ
 

COPYRIGHT © 2015-2019 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED