ผู้เช่าย้ายเข้าแล้ว เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด ใครจ่ายค่าซ่อม?

ผู้เช่าย้ายเข้าแล้ว เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด ใครจ่ายค่าซ่อม?

สิ่งหนึ่งที่เจ้าของคอนโดมีคำถามเมื่อปล่อยเช่าคอนโด คือ เมื่อมีการชำรุดต่างๆเกิดขึ้นในห้องหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องพักใช้การไม่ได้ ใครควรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อม หรือเราหักเงินประกันจากผู้เช่าได้หรือไม่

ปกติแล้วผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของเค้า แต่หลายๆ ครั้งก็ประเมินได้ยากว่าอุปกรณ์ที่ใช้งานไม่ได้นั้นมีสาเหตุมาจากผู้เช่าใช้งานผิดวิธีหรือตัวอุปกรณ์เสื่อมสภาพ หลักคิดที่แย่ที่สุดคือ การคิดว่า “ก่อนย้ายเข้ามีการตรวจสอบแล้วว่าทุกอย่างเรียบร้อย ถ้าห้องมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมดจะต้องเป็นของผู้เช่า” เพราะบางครั้งผู้เช่าก็ไม่ยอมรับเพราะเพิ่งย้ายเข้าอยู่ไม่กี่เดือน หรือไม่เคยใช้งานผิดวิธี เช่น โทรทัศน์

วิธีที่ดีที่สุดคือ การพิจารณาอย่างยุติธรรมต่อทั้ง 2 ผ่าย โดย ZmyHome มีคำแนะนำเบื้องต้น (ย้ำว่าเบื้องต้นเท่านั้น เพราะหลายๆ ครั้งก็มีปัจจัยอื่นๆที่กรณีเหล่านี้ไม่ครอบคลุม) ดังนี้ครับ

การชำรุดเสียหายเกิดขึ้นจากการใช้งานปกติ
– ใช่ : แน่นอนหากความเสียหายเกิดจากการใช้งานปกติ สัญญาส่วนใหญ่จะปกป้องผู้เช่าไว้ว่าไม่ต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
– ไม่ใช่ : ถ้าตรวจพบได้ว่า ผู้เช่าใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นผิดประเภทหรือผิดวิธี ผู้เช่าก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายตามสัญญา
– ไม่ทราบ : ข้อโต้เถียงระหว่างเจ้าของกับผู้เช่า มักเกิดขึ้นกรณีที่ความเสียหายนั้นประเมินได้ยาก ทำให้ต้องพิจารณาประเด็นอื่นๆ ประกอบ

เป็นความเสียหายจากการก่อสร้างหรือไม่
เช่น น้ำรั่วจากหน้าต่าง น้ำรั่วจากชั้นบน ซิงค์ที่ตัวยาแนวไม่ดี
– ใช่ : เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของห้อง
– ไม่ใช่ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประกอบ

ห้องของคุณเพิ่งมีผู้เช่าคนนี้เข้าอยู่เป็นรายแรกใช่หรือไม่
– ใช่ : ในกรณีที่ผู้เช่าเป็นคนแรกที่อยู่อาศัยให้ห้อง และอุปกรณ์ต่างๆ ไม่เคยถูกใช้งาน และก่อนย้ายเข้ามีการทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ว่าใช้งานได้ปกติแล้ว หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ก็น่าจะเป็นความรับผิดชอบของผู้เช่า
– ไม่ใช่ : ถ้าห้องของคุณผ่านการใช้งานมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเคยมีคนอยู่ในห้องนี้มาแล้วหลายราย ก็เป็นไปได้ที่อุปกรณ์ต่างๆ จะเสื่อมสภาพก่อนที่ผู้เช่ารายใหม่จะเข้ามาอยู่ ซึ่งเจ้าของควรจะดำเนินการซ่อมแซมให้หากเกิดการเสียหายจากการใช้งานปกติ

ปัจจุบันผู้เช่าญี่ปุ่นมักจะขอให้เจ้าของเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องให้ใหม่ เช่น เครื่องซักผ้า หรือเครื่องปรับอากาศ ถ้าเค้าไม่ได้เป็นผู้เช่ารายแรกหรือสังเกตได้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้เก่า เพราะอุปกรณ์เหล่านี้มีโอกาสสูงที่จะไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์​ และกังวลว่าเจ้าของจะไม่ซ่อมแซมให้หากเกิดป้ญหา

ของใช้นั้นเป็นของใช้แล้วเสื่อมสลายง่ายหรือไม่
– ใช่ : ถ้าเป็นของที่ใช้แล้วเสื่อมสลาย เช่น หลอดไฟ ก็ควรเป็นความรับผิดชอบของผู้เช่า อย่างไรก็ตาม มักเกิดกรณีที่ผู้เช่าเพิ่งย้ายเข้าเพียง 2-3 เดือน แล้วหลอดไฟเสีย ซึ่งผู้เช่าที่กลัวก็อาจจะร้องขอให้เจ้าของเปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดให้ก่อนย้ายเข้า วิธีที่แนะนำคือ ซื้อหลอดไฟให้ผู้เช่าสำรองไว้ 1 ชุด แล้วค่อยเปลี่ยนเมื่อหลอดไฟไม่ทำงาน ซึ่งก็คล้ายกับที่เราเปลี่ยนใหม่ให้หมดแต่ไม่ต้องทิ้งหลอดที่ยังใช้ได้อยู่ และเรายังสามารถมอบหลอดไฟนี้ได้เหมือนเป็นของขวัญต้อนรับผู้เช่าอีกด้วย
– ไม่ใช่ ถ้าของที่เสียหาย ไม่ใช่ของที่เสื่อมสลาย เช่น โต๊ะ ตู้เย็น ก็ให้พิจารณาว่า เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายเหล่านั้น เป็นของใหม่หรือเก่า ถ้าเป็นทั้งสิ่งที่เสียหายได้ยาก และทั้งใหม่ ผู้ใช้ก็ควรจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ยังอยู่ในช่วงรับประกันหรือไม่
– ใช่ : ถ้าอุปกรณ์เหล่านั้นยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน เราสามารถให้เจ้าของสินค้าเป็นผู้ประเมินความเสียหายได้ว่าน่าจะเกิดจากการใช้งานปกติ หรือใช้งานผิดประเภท ซึ่งจะช่วยลดภาระให้กับเจ้าของห้องได้
– ไม่ใช่ : ถ้าสินค้าอยู่นอกระยะเวลาประกันแล้ว เกิดความเสียหาย ก็อาจให้เจ้าของสินค้าเป็นผู้ช่วยประเมินลักษณะการเสียหายได้เข่นกัน

เราต้องการได้ผู้เช่าต่อหรือไม่
– ใช่ : หากโดยรวมผู้เช่ารายนี้จ่ายค่าเช่าให้คุณตรงเวลา รักษาห้องดี และหากคุณต้องการให้ผู้เช่าเช่าห้องของคุณต่อ การช่วยออกค่าซ่อมสำหรับกรณีที่ความเสียหายไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นความผิดของผู้เช่าจะช่วยทำให้การต่อสัญญากับผู้เช่าง่ายขึ้น อย่าลืมว่า ทุกคนย่อมรักความยุติธรรม ผู้เช่าที่รู้สึกว่าตัวเองถูกเอาปรียบเกือบทั้งหมดไม่ต้องการต่อส้ญญาเช่า และการที่เราไม่ได้เป็นผู้อยู่อาศัยในห้องนั้นเอง มักทำให้การประเมินอย่างถูกต้องเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ เจ้าของคอนโดควรทราบว่า ผู้เช่าสามารถเลือกที่จะพักในอพาร์ตเมนท์ ซึ่งเจ้าของโครงการส่วนใหญ่ มีช่างและพร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้เช่าตลอดเวลา ดังนั้นบริการที่ดี ก็ช่วยให้ผู้เช่าอยู่กับเราได้นานขึ้น รวมถึงบอกต่อให้กับเพื่อนร่วมงานของเค้าได้
– ไม่ใช่ : หากผู้เช่าของคุณมักมีปัญหาอยู่เสมอ โดยที่คุณได้เตรียมการต่างๆ ไว้ให้เป็นอย่างดีแล้ว การยืนยันให้ผู้เช่ารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง


จากใจ
ZmyHome
ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ
 

COPYRIGHT © 2015-2019 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED