เอกสารสำคัญและสิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อจะขอสินเชื่อบ้าน

เอกสารสำคัญและสิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อจะขอสินเชื่อบ้าน

การจะกู้เงินซื้อบ้าน สิ่งสำคัญหรับการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารคือเอกสารของผู้กู้และเอกสารเกี่ยวกับบ้าน เอกสาร 3 หมวดหลักที่ต้องเตรียมคือ

1. เอกสารส่วนตัว ได้แก่
– สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน – สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
– สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) มาพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส สำเนาใบเปลี่ยนเปลี่ยนนามสกุลคู่สมรส
**กรณีที่กู้คนเดียว คู่สมรสไม่กู้ร่วม ต้องมีใบเซนต์ยินยอมให้ทำนิติกรรมสัญญาจากคู่สมรสด้วย (ธนาคารมีให้)
– ถ้าสามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนเสียชีวิตแล้วขอเอกสารผู้เสียชีวิตด้วย
– ถ้าสมรสไม่จดทะเบียน ขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสด้วย
– ถ้าสมรสไม่จดทะเบียนแยกกันอยู่ แต่มีบุตรด้วยกัน ขอใบแจ้งความโดยบอกตำรวจที่สถานีตำรวจว่า เคยอยู่กินกับคนนี้ มีบุตรกี่คนด้วยกันชื่อนี้ ๆ ตำรวจเค้ารู้งานจ้ะ ไม่ต้องเครียด
-ถ้าหย่าขอสำเนาใบหย่า
– กรณีกู้ร่วมกับญาติขอหลักฐานว่าเป็นญาติกัน เช่น กู้ร่วมกับลูกพี่ลูกน้องก็แนบสำเนาทะเบียนบ้านของพ่อหรือแม่ทั้งสองคนที่บอกว่ามีพ่อกับแม่คนเดียวกัน เป็นต้น

อ่านมาจนตาลายจะเห็นว่าโสดแล้วดีตอนจะกู้เงินซื้อบ้านนี่แหละ ลดเอกสารส่วนตัวไปเยอะ :) ที่เห็นว่าเอกสารเรื่องคู่สมรสหลากหลายก็คือ คู่สมรสก็คือคน ๆ เดียวกันในทางกฎหมาย (โรแมนติคมากถ้ารักกัน) ดังนั้นเอกสารส่วนตัวจึงรวมไปถึงคู่สมรสด้วยซึ่งเกี่ยวกันพันไปถึงเรื่องทรัพย์สินที่เป็นบ้านและที่ดินหรือสินสมรส มรดกแก่บุตร

2.เอกสารรายได้ ได้แก่
2.1 มีอาชีพประจำ อาชีพนี้ธนาคารจะชอบมาก เพราะหลักฐานชัดเจน มีที่มาของรายได้ครบถ้วน เอกสารที่ขอ คือ หนังสือรับรองการทำงาน สลิปเงินเดือน 3 เดือน statement บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า 6 เดือน บางธนาคารไม่เคร่งขอเดือนล่าสุดเดือนเดียวพอ
แต่บางคนรับเงินเดือน โบนัส คอมมิสชั่น เป็นเงินสดอยากมีบ้านต้องนำเงินไปเข้าธนาคารแล้วค่อยถอนออกมาใช้นะจ๊ะ หรือนำหลักฐานการจ่ายภาษีมาประกอบ จะช่วยให้กู้ผ่านง่ายขึ้นเพราะรายได้ชัดเจนขึ้น หรือช่วยเพิ่มวงเงินในการกู้ได้เพราะธนาคารเห็นหลักฐานรายได้เพิ่มขึ้น

2.2 อาชีพอิสระ หรือ freelance หรือ ค้าขาย จะมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิด อย่าลืมว่า ธนาคารต้องการ “ความมั่นใจที่ผู้กู้จะสามารถจ่ายเงินกู้คืนได้เป็นรายเดือน” การมีอาชีพค้าขายหรือ freelance ที่มีรายได้ไม่คงที่ หรือ ที่มาของรายได้ไม่ชัดเจนจะทำให้ธนาคารขาดความมั่นใจ ดังนั้นเอกสารรายได้จึงต้องพิสูจน์ที่มาของรายได้ให้ชัดเจน เอกสารหลัก ๆ ที่ควรมีคือ บัญชีรายรับรายจ่าย statement ที่มีเงินเข้าออกของกิจการหรือตัวผู้กู้ หลักฐานการเสียภาษีหรือหักภาษี ณ ที่จ่าย สัญญาจ้างงาน ใบเสร็จ รูปถ่ายกิจการหรือผลงาน สัญญาเช่า….เอาเป็นว่าธนาคารขออะไรก็มีให้ แต่หลัก ๆ ง่าย ๆ เลยคือเงินรับมาเอาเข้าธนาคาร ต้องจ่ายก็ถอนออกไป จะช่วยได้เยอะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและ freelance ทั้งหลายที่ต้องการมีบ้าน

2.3 อาชีพอิสระที่มีรายได้อยู่ในรูปแบบนิติบุคคล ได้แก่ สำเนาใบทะเบียนการค้า สำเนาหนังสือบริคณฑ์สนธิ ทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน สัญญาเช่าที่สถานประกอบการ งบการเงิน statement การหมุนเวียนเงินของกิจการ

3. เอกสารเกี่ยวกับบ้านที่จะซื้อ
– สำเนาโฉนด (แนบสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกรรมสิทธิ์หากซื้อบ้านมือสอง)
– สำเนาทะเบียนบ้านที่จะซื้อ
– สัญญาจะซื้อจะขาย ลงชื่อผู้จะซื้อ ลงชื่อผู้จะขาย พยาน

จะเห็นว่าเอกสารประกอบการซื้อบ้านค่อนข้างมีเยอะแล้วแต่เงื่อนไขผู้กู้แต่ละคน แต่ถ้าหากผู้กู้เตรียมเอกสารมาครบถ้วนก็จะทำให้ขั้นตอนไวขึ้น ยิ่งเดี๋ยวนี้หากซื้อบ้านกับโครงการหรือผ่านนายหน้า ก็จะมีผู้ประสานงานให้ก็จะทำให้เข้าใจการเตรียมเอกสารมากขึ้น ครบถ้วนเร็วขึ้น แต่ทั้งนี้ผู้กู้ก็สามารถไปธนาคารและสอบถามได้โดยตรง ยื่นกู้เองได้เช่นกัน


จากใจ
ZmyHome
ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ
 

COPYRIGHT © 2015-2019 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED