ประกาศ บ้าน คอนโด
เจ้าของขายเองอันดับ 1

คอนโด นนทบุรี

คอนโด นนทบุรี ทุกอำเภอคอนโด นนทบุรี

 

            นนทบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย เป็นจังหวัดหนึ่งใน 5 จังหวัดปริมณฑลที่มีความเจริญในแทบทุกด้านเทียบเท่ากับกรุงเทพมหานคร มีประชากรอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพฯ โดยที่ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่มีแม่น้ำไหลผ่านตลอดทั้งจังหวัด จึงแบ่งออกเป็นสองฝั่ง คือ ฝั่งตะวันตกเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึง และฝั่งตะวันออก ได้แก่พื้นที่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ดมีคลองสาขาขนาดต่างๆ เชื่อมโยงถึงกันหลายสาย ทำให้เหมาะแก่การทำสวนผลไม้ และทำการเกษตรอื่นๆ เนื่องจากนนทบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้เมืองหลวงของประเทศไทยอย่างกรุงเทพฯ มีสิ่งอำนวยมากมาย สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงความเป็นดั้งเดิม สามารถเดินทางเข้าสู่จังหวัดนนทบุรีได้หลากหลายเส้นทาง ทั้งทางรถยนต์, รถประจำทาง และทางเรือ 
รายชื่อ คอนโด : ลุมพินี วิลล์ พระนั่งเกล้า-ริเวอร์วิว, คาซ่า ซิตี้ พระราม 5 - ปิ่นเกล้า, ดีคอน ไพร์ม @รัตนาธิเบศร์, คาซ่า วิลล์ ปิ่นเกล้า-ศรีรัช
รายชื่อ บ้าน : ชัยพฤกษ์ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ, เพอร์เฟค เพลส แจ้งวัฒนะ 2, บ้านเปี่ยมสุข แจ้งวัฒนะ-ศรีสมาน, คาซ่า วิลล์ ปิ่นเกล้า-ศรีรัช

จุดเด่นของเมือง สถานที่ สภาพเเวดล้อมโดยรอบ

 

●    จังหวัด นนทบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรน้อย และอำเภอปากเกร็ด
●    การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนาข้าว การเพาะปลูก มะพร้าว มะม่วง และ มังคุด รองลงมาคือดาชีพทางด้านอุตสาหกรรม 
●    ลักษณะพิเศษของดินแดนจังหวัดนนทบุรี เป็นพื้นที่มีแม่น้ำไหลผ่านตลอดทั้งจังหวัด จึงแบ่งออกเป็นสองฝั่ง คือ ฝั่งตะวันตกเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึง และฝั่งตะวันออก เหมาะแก่การทำสวนผลไม้ และทำการเกษตรอื่นๆ
●    โดยทั่วไปสภาพอากาศจะมี 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อน กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน พฤษภาคม และฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม

เศรษฐกิจหลัก

 

            กล้วยตาก กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม สถานที่ผลิต บ้านเลขที่ 16 หมู่ 3 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประธานกลุ่ม นางสาวเพ็ญศรี ปานศรี    กล้วยน้ำว้าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ถูกนำมาใช้เลี้ยงทารกคู่กับนมแม่มาตลอดหลายชั่วอายุคนซึ่งนอก จากประโยชน์ที่ มีอยู่อย่างมากมายแล้ว กล้วยน้ำว้ายังเป็นกล้วยที่ปลูกได้ง่ายและมีอยู่ทั่วไปในพื้นที่ต่างๆโดย เฉพาะตามชนบท เมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้เกิดอุทกภัยเป็นเหตุให้พืชพันธุ์ไม้ในสวนตายหมด เจ้าหน้าที่เคหะกิจเกษตรจึงได้แนะนำให้มีการนำกล้วยสุกมาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เข้ามาช่วยเหลือโดยการแจกพันธุ์พืชกล้วย(พืช ประเภทอายุสั้น)ให้เกษตรกรนำมาปลูกกันเป็นจำนวนมากจึงทำให้ผลผลิตล้นตลาด กล้วยสุกไม่สามารถขายได้ทัน
             เครื่องปั้นดินเผา ของชาวเกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นับเป็นศิลปะอันยอดเยี่ยม เป็นที่ยอมรับกันแพร่หลาย ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพราะผลงานที่ปรากฏจะมีรูปทรง และลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นเกาะเกร็ด พร้อมทั้งแสดงถึงความเป็นเลิศทางด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นฝีมือการแกะสลักลวดลายอันสวยงามอ่อนช้อยยอดเยี่ยมของคนพื้นบ้านเชื้อสายไทยรามัญที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์การปั้นดินเผาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน มิให้สูญหายอีกทั้งยังมีการพัฒนาด้านฝีมือเทคนิคให้ปรากฏถึงความประณีต สวยงามอันทรงคุณค่าของคนไทยเชื้อสาย รามัญ ถ้าท่านได้มาเยือน และได้สัมผัสผลงานแล้วต้องยอมรับ และเก็บความประทับใจยากที่จะลืมผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาของเกาะเกร็ดได้
             เกาะเกร็ด เกาะกลางน้ำเจ้าพระยา แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในจังหวัดนนทบุรี รู้จักกันดีในฐานะแหล่งชุมชนคนมอญที่มีชื่อเสียง ในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผา และประเพณีวัฒนธรรมแบบพื้นบ้านดั้งเดิม ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ได้เป็นอย่างดี เกาะเกร็ดเป็นสถานที่ ขึ้นชื่อของชุมชนกลุ่มชาวมอญและมีเครื่องปั้นดินเผาชั้นดี เป็นสินค้าประจำของเกาะเกร็ดโดยมีพระเจดีย์มุเตาของวัดปรมัยยิกาวาส เป็น สัญลักษณ์ประจำฝั่งท่าน้ำของเกาะ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวบนเกาะเกร็ด ก็จะมีทั้งมาเดินเที่ยว ช้อปปิ้ง หาของอร่อยๆ กิน บ้างก็เลือกนั่งเรือชมรอบเกาะ  สินค้าที่สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์เด่นของ เกาะเกร็ดคือเครื่องปั้นดินเผา โอ่ง กระถางเซรามิกรูปร่าง ต่างๆ

การเดินทาง

เส้นทาง จากต่างจังหวัดมา ในจังหวัด
           สำหรับสมาชิกที่ต้องการเข้ามาเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี เราขอเเนะนำเป็น ถนนพิบูลสงคราม ระหว่างเชิงสะพานพระรามหกสี่แยกโรงภาพยนตร์ศรีพรสวรรค์, ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 ระหว่างศาลากลางจังหวัด-สี่แยกโรงภาพยนตร์ศรีพรสวรรค์, ถนนติวานนท์ ระหว่างสามแยกวัดลานนาบุญ-ท่าน้ำปทุมธานี, ถนนงามวงศ์วาน ระหว่างสี่แยกแคราย-สี่แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น
โรงงานอุตสาหกรรม
            บริษัท นนทบุรี โปรดักส์ ฟู้ด จำกัด ประกอบกิจการประเภทการผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก. ประเภทอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมการผลิต  29/6 หมู่ 2 ถนน345 ตำบลลำโพ อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110

          บริษัท นาร์วาฬ เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด ผลิตน้ำดื่มด้วยระบบอัตโนมัติทุก ขั้นตอนการผลิตผ่านการควบคุมความสะอาดและปลอดภัย ประเภทอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมการผลิต 45/5 ซอยนนทบุรี 20 ถนนนนทบุรี 1 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

          บริษัท ที.ซี.เค.พลาสติก จำกัด บริษัทผลิตพลาสติกในเทศบาลนครนนทบุรี ประเภทอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมการผลิต 282 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
 

ห้างสรรพสินค้าอะไรบ้าง
●    เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี, แม็คโครม เดอะสแควร์ บางใหญ่, กรุงสยาม เซ็นเตอร์, โรบินสัน, แกรนด์โฮมมาร์ท, เว็นทรัลพาซ่า เวสต์เกต และ ออกาไนซ์ อ็นเตอร์ไพรส์
ราคาที่ดิน
            ราคาที่ดิน ในตัวเมืองนนทบุรีเริ่มต้นที่ ตร.ม ละ 1,500 - 42,500 บาท 
            ราคาที่ดิน ในเเต่ละอำเภอ เริ่มต้นที่ ตร.ม ละ 1,000 - 37,500 บาท
ดู คอนโด อื่นๆ

COPYRIGHT © 2015-2019 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED