ประกาศ บ้าน คอนโด
เจ้าของขายเองอันดับ 1

รวมประกาศขายบ้าน ในจังหวัดกาฬสินธุ์

รวมประกาศขายบ้าน กาฬสินธุ์ ทุกอำเภอ



บ้านเดี่ยว กาฬสินธุ์

 

            กาฬสินธุ์ มีความอุดมสมบูรณ์สูง ยังเป็นแหล่งขุดค้นซากไดโนเสาร์ที่มีชื่อเสียง มีพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาเเละที่ราบลุ่มริมฝั่งน้ำ ภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีอากาศร้อนและค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว มีโครงการบ้านเดียว จากบริษัทอีสาน เรียล เอสเตท จํากัด ที่เข้ามาลงทุนในเเถบอีสาน 

จุดเด่นของเมือง สถานที่ สภาพเเวดล้อมโดยรอบ

 

●    จังหวัด กาฬสินธุ์แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ คือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอนามน อำเภอกมลาไสย อำเภอร่องคำ อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง อำเภอยางตลาด อำเภอห้วยเม็ก อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอคำม่วง อำเภอท่าคันโท อำเภอหนองกุงศรี อำเภอสมเด็จ อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอสามชัย อำเภอนาคู อำเภอดอนจาน อำเภอฆ้องชัย
●    การประกอบอาชีพ ประชากรที่อยู่ในชุมชนเมือง ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขาย รับราชการ รับจ้าง การอุตสาหกรรม ผลิตสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ประชากรที่อยู่ในชนบท เป็นประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด ประมาณร้อยละ ๙๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์
●    ลักษณะพิเศษของดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงจนถึงที่ราบลุ่มมีน้ำแช่ขัง ดังนั้น ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดกาฬสินธุ์สามารถแบ่งลักษณะภูมิประเทศได้ ๕ ลักษณะ
●    โดยทั่วไป ฤดูร้อน เริ่ม เดือนมีนาคม ถึง เดือน พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่ม เดือน มิถุนายน ถึง เดือน ตุลาคม ฤดูหนาว เริ่ม เดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์

เศรษฐกิจหลัก

 

             กาฬสินธุ์ของชื่อเรื่อง “หมูทุบ” เป็นผลิตภัณฑ์โอทอปของกลุ่มแม่บ้านแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านนาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยการทำหมูทุบของที่นี่จะใช้เนื้อหมูในส่วนของ เนื้อสันและขาหลัง ซึ่งเนื้อหมู 1 กิโลกรัม จะสามารถแปรรูปเป็นหมูทุบได้ประมาณ 250 กรัม หรือ 2.5 ขีด   รสชาติดี ถูกหลักอนามัย สามารถทำเป็นของฝาก เก็บไว้รับประทานได้นาน(OTOP) กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์ตำบลนาจารย์14 หมู่ 4 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
             พระธาตุยาคู ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย ส่วนฐานของตัวพระธาตุมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม ประดับด้วยปูนปั้น เป็นสถาปัตยกรรมสมัยทวาราวดี ถัดขึ้นมาเป็นเจดีย์ทรงแปดเปลี่ยม เป็นรูปแบบเจดีย์ในสมัยอยุธยา ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอด เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ นับเป็นองค์พระธาตุที่มีการผสานรูปแบบการก่องสร้างไว้ถึง 3 สมัยด้วยกัน อันเกิดจากการบูรณะองค์พระธาตุในช่วงเวลาต่างยุคและสมัย ทำให้ปรากฏลักษณะสถาปัตยกรรมออกมาในลักษณะดังกล่าว ภายในของพระธาตุองค์นี้ ชาวบ้านเชื่อกันว่ามีอัฐิของพระเถระที่ชาวเมืองเคารพนับถือบรรจุอยู่ ใครที่แวะมากาฬสินธุ์อย่าลืมมาสักการะพระธาตุยาคูเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกัน
             พิพิธภัณฑ์สิรินธร พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่ดีที่สุดในอาเซียน ภายในอาคารจัดแสดงเป็นนิทรรศการถาวร นำเสนอเรื่องราวของไดโนเสาร์ได้อย่างน่าตื่นเต้น ครบรส ผ่านเทคโนโลยีการนำเสนอที่ทันสมัย น่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของเหล่าเด็ก ๆ ที่ต้องการชมชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ชนิดนี้ เพราะเพียงแค่ก้าวแรกที่คุณเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ คุณจะได้พบกับหุ่นจำลองไดโนเสาร์ "สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส" ที่ยืนโดดเด่นแยกเขี้ยวอ้าปากกว้าง มีห้องแสดงฟอสซิลจำลองที่พบในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก โครงกระดูกไดโนเสาร์ที่พบในกาฬสินธุ์ ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งตัว

การเดินทาง

เส้นทาง ภายในจังหวัด
             กาฬสินธุ์มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 สายมหาสารคาม-สกลนคร เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งโดยเชื่อมต่อตัวเมืองมหาสารคาม ตัวเมืองกาฬสินธุ์ และตัวเมืองสกลนคร เข้าด้วยกัน แต่เดิมถนนสายนี้คือ ทางหลวงสายมหาสารคาม-กาฬสินธุ์-สกลนคร และมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 สายกาฬสินธุ์-พังโคน เป็นทางหลวงแผ่นดินแนว เหนือ-ใต้ ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์กับจังหวัดสกลนคร และมีเส้นทางคาบเกี่ยวไปยังจังหวัดอุดรธานี
เส้นทาง จากต่างจังหวัดมา ในจังหวัด
             สำหรับสมาชิกที่ต้องการเข้ามาเที่ยวในจังหวัดพิจิตร จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 519 กิโลเมตร สามารถใช้เส้นทาง กรุงเทพพฯ - จังหวัดสระบุรี - จังหวัดนครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 2) - จังหวัดมหาสารคาม (ทางหลวงหมายเลข 209)
เส้นทางเดินรถ ประจำทาง รถไฟ รถ 2 เเถว รถประจำเมือง
             การเดินทางด้วยรถประจำทาง จะมีให้เลือก 2 ประเภท รถเมล์ รถสองแถว โดยรถเมล์ มีบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ-กาฬสินธุ์ทุกวัน โดยมีบริการทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ
             รถสองแถว ในตัวเมืองกาฬสินธุ์มีรถโดยสารประจำทางไปยังอำเภอต่างๆ ได้อย่างสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการ ยานพาหนะได้หลายรูปแบบตามอัธยาศัย
โรงงานอุสาหกรรม
 

             บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด ผลิต และจำหน่าย ผัก ผลไม้แปรรูปด้วยระบบสูญกาศยี่ห้อ "Greenday" ประเภทอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมการผลิต และจำหน่าย 90/38 ม.20 ซ.บุญมีทรัพย์ ซอย 2 ถ.บางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
             บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ประเภทอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมการผลิต 99 ม.1 ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
             บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เอ็มมีเน้นซ์ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ ประเภทอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมการผลิต 5 ซอยประชานุกูล 3 ( รัชดา 66 ) ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ห้างสรรพสินค้าอะไรบ้าง
•    ห้างกาฬสินธุ์พลาซ่า, โลตัสเอ็กเพรส, บิ๊กซี, 108 shop, ห้างศรีสูงการแว่น
ราคาที่ดิน
ราคาที่ดิน ในตัวเมืองกาฬสินธุ์ เริ่มต้นที่ ตร.ม ละ 5,000 - 35,000 บาท
ราคาที่ดิน ในเเต่ละอำเภอ เริ่มต้นที่ ตร.ม ละ 800 - 7,000 บาท
ดู บ้านเดี่ยว อื่นๆ

COPYRIGHT © 2015-2021 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED