ประกาศ บ้าน คอนโด
เจ้าของขายเองอันดับ 1

รวมประกาศขายบ้าน ในจังหวัดชัยนาท

รวมประกาศขายบ้าน ชัยนาท ทุกอำเภอบ้านเดี่ยว ชัยนาท

 

            ชัยนาท เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคกลางตอนบนของประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มจนถึงพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด มีแม่น้ำหลายสายไหลพาดผ่านตัวจังหวัด ซึ่งไหลผ่านทั่วทุกอำเภอ ทำให้เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก จึงเหมาะสําหรับทำการเกษตรและการปลูกพืช เป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรปานกลาง โดยอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณอำเภอเมืองชัยนาท และอำเภอหันคา การเดินทางเข้าออกจังหวัดชัยนาทสามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว และรถโดยสารประจำทาง มีรอบการเดินรถทุกวัน วันละหลายเที่ยวใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
รายชื่อ บ้าน : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ตำบลวังไก่เถื่อน หันคา, บ้านเดี่ยว 1 ชั้น ตำบลบ้านกล้วย, บ้านสรรพยา2ชั้น, บ้านเดี่ยว2ชั้น อำเภอสรรคบุรี

จุดเด่นของเมือง สถานที่ สภาพเเวดล้อมโดยรอบ

 

●    จังหวัด ชัยนาทแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอมโนรมย์ อำเภอวัดสิงห์ อำเภอสรรพยา อำเภอสรรคบุรี อำเภอหันคา อำเภอหนองมะโมง อำเภอเนินขาม
●    การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ประชากรประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร รองลงมาได้แก่ ด้านการพาณิชย์ และด้านการอุตสาหกรรมและการหัตถกรรม
●    ลักษณะพิเศษของดินแดนจังหวัดชัยนาท เป็นพื้นที่ราบลุ่มจนถึงพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด มีแม่น้ำหลายสายไหลพาดผ่านตัวจังหวัด ซึ่งไหลผ่านทั่วทุกอำเภอ ทำให้เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก จึงเหมาะสําหรับทำการเกษตรและการปลูกพืช
●    โดยทั่วไป ฤดูหนาว เริ่มกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อน เริ่มกลางเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม

เศรษฐกิจหลัก

 

            ส้มโอจังหวดชัยนาท ชัยนาทเป็นจังหวัดหนึ่งที่ปลูกส้มโอทุกพันธุ์ได้ผลดี สายพันธุ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยนาท คือ ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา ซึ่งมีลักษณะพิเศษดังนี้คือ ผลกลม ผิวเรียบ เปลือกบาง รสหวานกรอบ อมเปรี้ยวนิดๆไม่มีรสขม ปัจจุบันจังหวัเร่งส่งเสริมให้เกษตรกร ชาวสวนปลูกกันเป็นอาชีพ  และจัดงานประจำปีทุกปีที่จังหวัดชัยนาทขึ้น ช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้น เดือนกันยายน บริเวณศาลากลางจังหวัด อีกทั้งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การประกวดส้มโอ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ จักหน่วยงานราชการ
            สินค้าและของที่ระลึกจากจังหวัดชัยนาทมีเครื่องจักสานด้วยหวายและไม้ไผ่ เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน และเสื่อที่มีชื่อเสียงมานาน ผลิตในเขตตำบลท่าฉนวน เปลญวนจากผักตบชวาเครื่องจักสาน คือ เครื่อง ใช้ที่ทำด้วยไม้ไผ่หรือหวาย จากฝีมือความคิดภูมิปัญญาของชาวบ้านมีลักษณะรูปทรงแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นทั้งนี้ขึ้น อยู่กับภูมิประเทศ วัสดุอุปกรณ์คตินิยม และอาชีพของคนในท้องถิ่นนั้นๆ
            สวนนกชัยนาทมีขนาดกว้างใหญ่ 248 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาพลอง ก่อนถึงตัวเมืองประมาณ 4 กิโลเมตรโดดเด่นด้วยซุ้มประตูขนาดใหญ่ไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยที่สวนนกชัยนาทแห่งนี้นับเป็นสวนนกที่รวบรวมเอานกพันธุ์ไทย และต่างชาติหลากหลายพันธุ์ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมมากถึง 63 กรง ภายใต้บรรยากาศร่มรื่น ของต้นไม้ใหญ่ แต่ที่เป็นไฮไลท์ และนับเป็นกรงนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนั้นต้องยกให้กับ กรงนกขนาด 180x240x24 เมตร ที่ภายในมีนกหลากหายสายพันธุ์ รวมถึงมีการสร้างน้ำตกเทียมสวยงามให้นักท่องเที่ยวเดินเข้าชมและเสริมบรรยากาศให้ร่มรื่นด้วยสวนบริเวณโดยรอบที่มีทั้งอ่างน้ำขนาดใหญ่ และสวนสุขภาพ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและชาวเมืองได้มาเดินเล่นพักผ่อนกันในช่วงวันหยุด

การเดินทาง

เส้นทาง จากต่างจังหวัดมา ในจังหวัด
           สำหรับสมาชิกที่ต้องการเข้ามาเที่ยวในจังหวัดชัยนาท เราขอเเนะนำเป็น ไปตามถนน ระยะทางประมาณ194 กิโลเมตร โดยเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ กิโลเมตรที่ 50 มีทางแยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี ประมาณกิโลเมตรที่ 183 มีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ไปยังจังหวัดชัยนาทอีก 10 กิโลเมตร
โรงงานอุตสาหกรรม
            บริษัท ชัยนาทอุตสาหกรรมผลพลอยได้จากการเกษตร จำกัด ประกอบกิจการประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น  ประเภทอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมการผลิต 246 ม.5 ต.สุขเดือนห้า อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130

            ชัยนาทอุตสาหกรรมน้ำดื่ม ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มทุกชนิด ประเภทอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมการผลิต 15 10, ทางหลวงชนบท ชัยนาท ตำบล ธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 17000

            บริษัท วีระอุตสาหกรรมน้ำแข็งหลอด จำกัด  ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรผลิตน้ำแข็ง ประเภทอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมการผลิต  หมู่ที่ 3 ตำบล เขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 17000
 

ห้างสรรพสินค้าอะไรบ้าง
●     เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี, แม็คโคร, ห้าง นำชัยคอนวีเนี่ยนสโตร์ และร้านมิตรเกษตร
ราคาที่ดิน
            ราคาที่ดิน ในตัวเมืองชัยนาทเริ่มต้นที่ ตร.ม ละ 75 - 9,000 บาท 
            ราคาที่ดิน ในเเต่ละอำเภอ เริ่มต้นที่ ตร.ม ละ 50 - 3,500 บาท
ดู บ้านเดี่ยว อื่นๆ

COPYRIGHT © 2015-2021 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED