ประกาศ บ้าน คอนโด
เจ้าของขายเองอันดับ 1

รวมประกาศขายบ้าน ในจังหวัดชัยภูมิ

รวมประกาศขายบ้าน ชัยภูมิ ทุกอำเภอบ้านเดี่ยว ชัยภูมิ

 

            ชัยภูมิ เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงทางเหนือของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงทางด้านธรรมชาติที่สวยงาม โดยมีทุ่งดอกกระเจียว และสายน้ำตกที่ชุ่มฉ่ำยามฤดูฝน มีผืนป่ากว้างใหญ่ และอุดมสมบูรณ์ สภาพภูมิประเทศเป็นประกอบด้วยป่าไม้ และเทือกเขา นอกนั้นเป็นที่ราบสูง เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ค่อนข้างมาก และมีความหนาแน่นของประชากรปานกลาง โดยจะมีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นบริเวณอำเภอเมืองของจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับเป็นพื้นที่เพาะปลูก และการเกษตร เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางสถานที่ท่องเที่ยว ทำให้มีการเดินทางเข้าออกจังหวัดชัยภูมิตลอดทั้งปี และนิยมท่องเที่ยวในฤดูฝน สามารถเดินทางสู่จังหวัดชัยภูมิโดยทางรถยนต์, รถไฟ และรถประจำทางซึ่งมีรอบทุกวัน รวมวันละหลายเที่ยว
รายชื่อ บ้าน : โฮมการ์เด้นวิลล์ ชัยภูมิ 2, บ้านเอื้ออาทร ชัยภูมิ(ภูเขียว) (SC), บ้านเดี่ยว ชุติมา ชัยภูมิ, บ้านเอื้ออาทรชัยภูมิ (ภูเขียว)(B), เดอะ วิลเลจ ชัยภูมิ, 
จุดเด่นของเมือง สถานที่ สภาพเเวดล้อมโดยรอบ
 
 

●    จังหวัด ชัยภูมิแบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ คือ อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอบ้านเขว้า อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอจัตุรัส อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอเทพสถิต อำเภอภูเขียว อำเภอบ้านแท่น อำเภอแก้งคร้อ อำเภอคอนสาร อำเภอภักดีชุมพล อำเภอเนินสง่า อำเภอซับใหญ่
●    การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ประชากรประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม ประมาณ58.69 % อาชีพการเกษตรที่สำคัญได้แก่ การเพาะปลูก ทำนา ทำไร่ และ ทำสวนไม้ผลไม้ยืนต้น มีการปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ประดับอยู่บ้าง
●    ลักษณะพิเศษของดินแดนจังหวัดชัยภูมิ ประกอบไปด้วยป่าไม้ และเทือกเขา นอกนั้นเป็นที่ราบสูง เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ค่อนข้างมากให้เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับเป็นพื้นที่เพาะปลูก และการเกษตร
●    โดยทั่วไป ฤดูหนาว เริ่ม ประมาณเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือน มีนาคม - พฤษภาคม และฤดูฝน เริ่มประมาณเดือน มิถุนายน - ตุลาคม

เศรษฐกิจหลัก

 
 

            หม่ำ ไส้กรอก แหนมชัยภูมิ บรรพบุรุษสมัยโบราณนำเนื้อสัตว์ที่เหลือรับประทานในแต่ละมื้อเก็บรักษาโดยการตากแห้ง และมีการคิดนำเนื้อสัตว์ มาสับ แล้วใส่เกลือ และบรรจุไว้ในลำไส้ใหญ่และกระเพาะวัวและควาย เพื่อเก็บไว้ได้นาน จะมีรสชาติออกเปรี้ยว อร่อย จึงเรียกว่า"หม่ำ"ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและประชาชนในหมู่บ้านชนแดน ได้ดำเนินการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ทำเป็นหม่ำ(ใช้เนื้อวัวหรือเนื้อหมู) หม่ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นจนถึงปัจจุบัน
            ตะโกดัด เป็นไม้ประดับที่บ้านแข้เริ่มปลูกเมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา แต่ไม้ดัดบ้านแข้ ก็ได้เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิไปแล้ว โดยเฉพาะตะโกดัด ถือเป็นไม้ดัดสำคัญของบ้านแข้ มีการจัดตั้งกลุ่มทำไม้ตะโกดัดที่หมู่บ้านแข้  ตำบลผักปัง  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  บ้านแข้เป็นแหล่งผลิตตะโกดัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชาวบ้านจะเข้าไปขุดต้นตะโกในพื้นที่ต่าง ๆ และเขตใกล้เคียง ทั้งขนาดต้นเล็กและใหญ่ เพื่อนำมาทำไม้ดัดด้วยความชำนาญ  เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว บ้านแต่ละหลังจะเต็มไปด้วยตะโกดัด แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาไม้ประเภทอื่น ๆ เป็นไม้ดัดเพิ่ม  เช่น โมก, มะขามเทศ, ข่อย ฯลฯ
            น้ำตกตาดโตน เป็นน้ำตกที่ไหลมาตามลำธารหินกว้าง ก่อนจะไหลตกลงหน้าผาอย่างสวยงาม จากลานจอดรถมีทางลาดยางให้คุณเดินเข้าไปชมน้ำตกระยะทางเพียง 500 เมตร ด้านเหนือน้ำตกเป็นลำธารซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกลงเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน หากคุณไม่อยากลงเล่นน้ำ บริเวณน้ำตกมีศาลาพักผ่อนและม้านั่งให้ได้ชมวิวน้ำตกด้วย น้ำตกตาดโตนจะสวยงามที่สุดประมาณเดือนมิถุนายน-กันยายน นอกจากน้ำตกตาดโตนแล้ว ยังมีน้ำตกที่น่าเที่ยวอยู่อีกแห่งหนึ่ง คือน้ำตกผาเอียง สายน้ำในลำธารที่ไหลมาตกลงหน้าผาหินที่ตั้งเอียงเฉียงกับลำธาร คุณสามารถเดินทางด้วยทางหลวงหมายเลข 2159 สายชัยภูมิ-หนองบัวแดง น้ำตกตั้งอยู่ที่บ้านชีลองเหนือ จะมีทางลาดยางเข้าไปยังลานจอดรถ จากนั้นเดินเท้าเข้าน้ำตกเพียง 800 เมตรเท่านั้น

การเดินทาง

เส้นทาง จากต่างจังหวัดมา ในจังหวัด
           สำหรับสมาชิกที่ต้องการเข้ามาเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิเรา ขอเเนะนำเป็น ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านรังสิตวังน้อย จนถึงสามแยก จังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) แล้วแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวง หมายเลข 201 ที่อำเภอสีคิ้ว อำเภอด่านขุนทด เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ รวมระยะทางประมาณ 342 กม.
โรงงานอุตสาหกรรม
            บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด ภูเขียว โรงงานผลิตเอทานอล ประเภทอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมการผลิต ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ภูเขียว ชัยภูมิ 36110
 
            บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล ประเภทอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมการผลิต หมู่ 10 ชุมแพ-ภูเขียว 99 ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ภูเขียว ชัยภูมิ 40140
 
            โรงงานน้ำแข็งเลิศนิมิตร ประกอบกิจการประเภทการผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค ประเภทอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมการผลิต ตำบล กะฮาด อำเภอ เนินสง่า ชัยภูมิ 36130
 

ห้างสรรพสินค้าอะไรบ้าง
●    เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี, แม็คโคร, โลตัสเอ็กว์เพลส, เดอะเกรท ดีพาร์ทเม้นทสโตร์, บิ๊กวัน โฮมมาร์ท และเจ พี พลาซ่า
ราคาที่ดิน
            ราคาที่ดิน ในตัวเมืองชัยภูมิเริ่มต้นที่ ตร.ม ละ 125 - 13,375 บาท
            ราคาที่ดิน ในเเต่ละอำเภอ เริ่มต้นที่ ตร.ม ละ 75 - 1,660 บาท
ดู บ้านเดี่ยว อื่นๆ

COPYRIGHT © 2015-2021 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED