อมัน นายเลิศ เรสซิเดนเซส กรุงเทพฯ
เริ่ม 45 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 16.65 ล้านบาท
Your Sanctuary in Bangkok
0.4 กม. จากทางด่วน เพชรบุรี
บริษัท นายเลิศ ปาร์ค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท สินธร เคมปินสกี้ โฮเทล แบงค็อก
เริ่ม 12 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 22.18 ล้านบาท
Stay Classy
0.6 กม. จาก BTS ราชดำริ
บริษัท สยามสินธร จำกัด
โนเบิล อเบิฟ ไวร์เลส-ร่วมฤดี
เริ่ม 7.29 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 18.93 ล้านบาท
LIVE ABOVE IT ALL
0.8 กม. จาก BTS นานา
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สโคป หลังสวน
เริ่ม 38 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 21.95 ล้านบาท
Freehold Residences on Langsuan
0.2 กม. จาก BTS ชิดลม
บริษัท สโคป จำกัด
เปรม ร่วมฤดี
เริ่ม 6.8 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 18.35 ล้านบาท
A Portrait of Your Identity
0.7 กม. จาก BTS นานา
บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด
ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์
เริ่ม 20 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 21.09 ล้านบาท
A Class of One's Own
0.3 กม. จาก BTS ชิดลม
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แค๊ปสโตน แอสเสท จำกัด
ทริปเปิ้ลวาย เรสซิเดนซ์
เริ่ม 4.49 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 4.56 ล้านบาท
New Leasehold Condo at the Heart of Samyan Chula
0.3 กม. จาก MRT สามย่าน
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สินธร หลังสวน
เริ่ม 72 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 21.43 ล้านบาท
0.9 กม. จาก BTS ราชดำริ
มิวนีค หลังสวน
เริ่ม 12.9 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 21.43 ล้านบาท
1.2 กม. จากรถไฟฟ้า BTS ราชดำริ
ไลฟ์ วัน ไวร์เลส
เริ่ม 4.9 ล้านบาท
พบ 3 ประกาศ เริ่ม 4.6 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 15.52 ล้านบาท
Colonial Heritage, Botanic Metropolis, Cosmopolitan Community
0.3 กม. จากทางด่วน เพชรบุรี
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
28 ชิดลม
เริ่ม 14 ล้านบาท
พบ 1 ประกาศ เริ่ม 17.0 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 19.80 ล้านบาท
Luxury Condominium in the heart of Chidlom
0.3 กม. จาก BTS ชิดลม
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (​มหาชน)
ณ วรา เรสซิเดนซ์
เริ่ม 8.8 ล้านบาท
พบ 2 ประกาศ เริ่ม 9.9 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 21.09 ล้านบาท
0.3 กม. จาก BTS ชิดลม
บริษัท ณวรางค์ แอสเซท จำกัด
คราฟท์ เพลินจิต
เริ่ม 7.9 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 16.50 ล้านบาท
THE MASTER CRAFT OF LIVING
0.2 กม. จาก BTS เพลินจิต
บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สินธร ต้นสน
เริ่ม 19 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 21.43 ล้านบาท
1.2 กม. จาก BTS ราชดำริ
นิมิต หลังสวน
เริ่ม 25 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 21.43 ล้านบาท
Where the Future Resides
0.6 กม. จาก BTS ราชดำริ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

COPYRIGHT © 2015-2021 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED