เอพี บูเลอวาร์ด คอนโดมิเนียม
เริ่ม 1.69 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 1.55 ล้านบาท
บริษัท เอพี กรุ๊ป ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด
ฉัตรเพชร ปาร์ค คอนโด
เริ่ม 1.27 ล้านบาท
พบ 1 ประกาศ เริ่ม 1.4 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 1.23 ล้านบาท
ชีวิตใหม่ในแบบคุณ
หจก. เกรียงศีกดิ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (2003)
โอเชี่ยน แกรนด์ เรสซิเดนซ์ มิตรภาพ-ขอนแก่น
เริ่ม 1.19 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 1.49 ล้านบาท
คอนโดใหม่ทำเลดี เพื่อชีวิตอิสระของคนเมืองขอนแก่น
บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
นอร์ธ พาร์ค คอนโด บี
เริ่ม 1.19 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 1.23 ล้านบาท
คอนโดที่ใช่ สำหรับคุณ
บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด
โอเชี่ยน เรสซิเดนซ์ มิตรภาพ-ขอนแก่น
เริ่ม 1.79 ล้านบาท
พบ 3 ประกาศ เริ่ม 1.9 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 1.49 ล้านบาท
สังคมคุณภาพในราคาที่คุณสัมผัสได้
บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
ริเวนเดลล์ 8 เอสเตรญ่า คอนโดมิเนียม
เริ่ม 1.4 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 1.55 ล้านบาท
เซเรนิตี้ คอนโดมิเนียม ขอนแก่น
เริ่ม 1.2 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 1.20 ล้านบาท
Luxury Living and Learning Society
บริษัท บีเคจี คอร์ปอเรท จำกัด
เอสเซ็นท์ ขอนแก่น
เริ่ม 1.59 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 1.59 ล้านบาท
คอนโดเรา อยู่ในเซ็นทรัล
บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ จำกัด

COPYRIGHT © 2015-2021 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED