ปาล์มเมตโต้ ปาร์ค คอนโดมิเนียม กะรนบีช
เริ่ม 2.9 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 2.85 ล้านบาท
A True Reflection of Past & Present Opulent Living
บริษัท ปาล์มเมตโต้ แอสเซท จำกัด
ปาล์มเมตโต้ คอนโดมิเนียม
เริ่ม 2.8 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 2.85 ล้านบาท
600 เมตรจากหาดกะรน
บริษัท ปาลม์เมตโต้ แอสเซท จำกัด
วินแดม ลาวิต้า ภูเก็ต
เริ่ม 3 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 3.00 ล้านบาท
The Perfect Destination for Holidays and Living Broad Investment Prospects
บริษัท วีไอพี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
สเปซ คอนโดมิเนียม ภูเก็ต
เริ่ม 1.89 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 1.94 ล้านบาท
มากกว่าการอยู่อาศัย คือ การใช้ชีวิต
บริษัท อาณา ดีเวลอปเมนท์ จำกัด โดย ไตร พร็อพเพอตี้
วีไอพี กะตะ คอนโดมิเนียม
เริ่ม 4 ล้านบาท
พบ 1 ประกาศ เริ่ม 1.3 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 4.00 ล้านบาท
To Provide a Better Life
บริษัท วีไอพี ไทยแลนด์ กรุณป จำกัด
วินแดม แกรนด์ ในหานบีช ภูเก็ต
เริ่ม 6.5 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 6.50 ล้านบาท
Get Your Property, Get Your Hotel
บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด
เดอะ เบส เซ็นทรัล-ภูเก็ต
เริ่ม 1.99 ล้านบาท
พบ 1 ประกาศ เริ่ม 2.9 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 1.94 ล้านบาท
อิมเพรสชั่น ภูเก็ต
เริ่ม 25 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 25.00 ล้านบาท
เซเว่น ซี คอนโด รีสอร์ท ภูเก็ต
เริ่ม 1.5 ล้านบาท
พบ 1 ประกาศ เริ่ม 2.0 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 1.50 ล้านบาท
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอนด์ พอร์ชแลนด์ ภูเก็ต จำกัด
ดีคอนโด ลักษ์ รัษฎา-สามกอง ภูเก็ต
เริ่ม 1.29 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 1.29 ล้านบาท

COPYRIGHT © 2015-2021 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED