โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ บางใบไม้ สุราษฎร์ธานี
เริ่ม 0.999 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 1.00 ล้านบาท
กรมธนารักษ์

COPYRIGHT © 2015-2021 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED