ศุภาลัย พรีโม่ พัทยา
เริ่ม 2.15 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 4.82 ล้านบาท
เริ่มต้นชีวิตอย่างมีสไตล์ สะดวกในการเดินทาง พร้อมสัมผัสความสุขที่ลงตัว
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
สิรินดา พรีโม พัทยา
เริ่ม 2.89 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 2.89 ล้านบาท
บริษัท เอเคอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด
โคซี่ วิลล์ เนินพลับหวาน-พัฒนาการ
เริ่ม 1.59 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 1.59 ล้านบาท
บริษัท เอ็ม เอสเตท พัทยา จำกัด
อมรวิลเลจ
เริ่ม 7.49 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 4.82 ล้านบาท
ความสุขเหนือระดับ พร้อมสระว่ายน้ำทุถหลัง
บริษัท อมรวิลเลจ คอนสตรั๊ค กรุ๊ป จำกัด
888 วิลลาส
เริ่ม 16 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 16.00 ล้านบาท
พัทยา คันทรี่คลับ โฮม แอนด์ เรสซิเดนซ์
เริ่ม 4.4 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 4.40 ล้านบาท
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

COPYRIGHT © 2015-2021 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED