ภัทราโคโลนี่
เริ่ม 1.89 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 1.89 ล้านบาท
บริษัท พี พลัส วิลเลจ จำกัด
เนอวานา บียอนด์ แอทบีช พัทยา
เริ่ม 19 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 19.00 ล้านบาท
ครอสทู พัทยา โอเชี่ยนเฟียร์
เริ่ม 10.2 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 10.20 ล้านบาท

COPYRIGHT © 2015-2021 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED