เดอะ บาวด์เฮาส์ นครปฐม
เริ่ม 3.45 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 3.45 ล้านบาท
บ้านที่เป็นมากกว่าคำว่าบ้าน
บริษัท บาวด์โปรเจกท์ จำกัด
เดอะ ทาวน์ บางแขม-หลังสิรินธร
เริ่ม 1.98 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 2.88 ล้านบาท
ตรีพฤกษ์ ประปา-นครปฐม
เริ่ม 1.19 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 1.19 ล้านบาท
มัณฑนา นครปฐม
เริ่ม 4.2 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 3.10 ล้านบาท
บ้านอยู่สบาย หนองขาหยั่ง
เริ่ม 3 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 3.58 ล้านบาท
บ้านอยู่สบาย สนามกีฬา
เริ่ม 1.89 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 1.89 ล้านบาท
บ้านอยู่สบาย เกษตรสิน
เริ่ม 6 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 6.00 ล้านบาท
บ้านมณฑาทิพย์ 5
เริ่ม 0.99 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 0.99 ล้านบาท
บ้านธนภูมิ
เริ่ม 2.35 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 2.35 ล้านบาท
บ้านเจียระไน 9
เริ่ม 2.69 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 2.69 ล้านบาท
บ้านเจียระไน 8
เริ่ม 2.98 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 2.54 ล้านบาท
บ้านเจียระไน 7
เริ่ม 1.65 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 2.87 ล้านบาท
บ้านเจียระไน 6
เริ่ม 3.55 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 3.08 ล้านบาท
เดอะ ชารีน่า
เริ่ม 4.9 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 3.44 ล้านบาท
เดอะ โค้ด ลำพยา
เริ่ม 2.99 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 2.99 ล้านบาท
บริษัท ไมด้าพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

COPYRIGHT © 2015-2021 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED