อภิทาวน์ นครศรีธรรมราช
เริ่ม 4.19 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 4.19 ล้านบาท
ทำเลเมืองติดถนนใหญ่ เพียง 6 นาทีจากสนามบิน
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ศุภาลัย พรีโม่ นครศรีธรรมราช
เริ่ม 2.29 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 2.29 ล้านบาท
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ศุภาลัย เบลล่า นครศรีธรรมราช
เริ่ม 1.9 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 1.90 ล้านบาท
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ศุภาลัย พาร์ควิลล์ นครศรีธรรมราช
เริ่ม 4 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 4.00 ล้านบาท
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

COPYRIGHT © 2015-2021 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED