ศุภาลัย พรีโม่ ศรีสุนทร-ภูเก็ต
เริ่ม 2.79 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 2.79 ล้านบาท
The Area is Happiness for Your Family
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ศุภาลัย ปาล์มสปริงส์ บ้านพอน ภูเก็ต
เริ่ม 2.49 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 2.49 ล้านบาท
Express your true style Show your true colors
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
สิริ เพลส แอร์พอร์ต ภูเก็ต
เริ่ม 1.99 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 1.99 ล้านบาท
Best in Class ชีวิตที่ครบกว่า.. เป็นไปได้
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
อณาสิริ ป่าคลอก-ภูเก็ต
เริ่ม 4.29 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 4.29 ล้านบาท
ตั้งใจให้ทุกพื้นที่ในบ้านสามารถใช้งานได้จริง
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
เดอะ แพลนท์ เทพกระษัตรี-ถลาง
เริ่ม 3 ล้านบาท
บ้านใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 3.00 ล้านบาท

COPYRIGHT © 2015-2021 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED