ลงประกาศฟรี แล้วเพิ่มผู้ซื้อ-เช่า กับ Z's AD

Z's AD แตกต่างจากแบนเนอร์โฆษณาทั่วไปอย่างไร?

Z's AD จะแสดงผลตามการค้นหาของผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อกำหนดจุดศูนย์กลางการค้นหาหรือเลือกดูประกาศที่อยู่ในรัศมี 3 กม.รอบทรัพย์สินของคุณ ประกาศของคุณจะแสดงเป็นโฆษณาบนหน้าค้นหาหรือหน้าประกาศอื่น โดยระบบจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 1 เหรียญต่อการแสดงผล 1 ครั้ง

โปรโมทประกาศง่ายๆใน 3 ขั้นตอน

ซื้อเหรียญ
ชำระด้วยเงินโอนหรือบัตรเครดิต
เขียนข้อความ
กระตุ้นความสนใจของผู้ซื้อ
กำหนดค่าใช้จ่าย
ตั้งจำนวนวันและจำนวนครั้งที่แสดงประกาศต่อวัน
ขั้นตอนการซื้อเหรียญ
เงื่อนไขการซื้อและใช้เหรียญ
  • ระบบจะเติมเหรียญเข้าบัญชีผู้ใช้งาน ภายใน 1 วันทำการหลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
  • เหรียญสามารถใช้ได้ เพื่อโปรโมทประกาศที่อยู่ในบัญชีเดี๋ยวกันเท่านั้น
  • เหรียญที่ซื้อแล้ว ไม่สามารถขาย ถ่ายโอน หรือแลกคืนเป็นเงินสดได้


ขั้นตอนการโปรโมทประกาศ
เงื่อนไขการโปรโมทประกาศ
  • ประกาศที่สามารถโปรโมทได้ จะต้องใช้รูปถ่ายแนวนอน และห้องในรูปต้องมีความสะอาดเรียบร้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ZmyHome
  • ข้อความเชิญชวน ต้องมีความยาวไม่เกิน 40 ตัวอักษร โดยต้องไม่ระบุถึงชื่อเจ้าของ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ และไม่มีถ้อยคำไม่สุภาพส่อเสียด คำอวดอ้างเกินจริง หรือสื่อความหมายในทางมิชอบ
COPYRIGHT © 2015-2020 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED