ยูนิต
ขาย คอนโด ตรีวิทย์ สุคนธสวัสดิ์16 120272
ทรัพย์ธนาคาร