ยูนิต
ขาย คอนโด พฤกษาธานี ไลฟ์ คอนโดเทล 121971ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายคอนโด
ขาย คอนโด ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง 2 133910ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด บ้านริมธาร 106042ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 748,000 11,404
520 176 0
1 นอน | ชั้น 6 | 65.59 ม²
บ้านริมธาร
ห่างจากจุดค้นหา ARL บ้านทับช้าง 1.88กม.
ขาย คอนโด บ้านริมธาร 106057ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 748,000 11,420
520 148 1
1 นอน | ชั้น 6 | 65.5 ม²
บ้านริมธาร
ห่างจากจุดค้นหา ARL บ้านทับช้าง 1.88กม.
ขาย คอนโด บ้านริมธาร 106058ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 748,000 11,411
520 446 2
1 นอน | ชั้น 2 | 65.55 ม²
บ้านริมธาร
ห่างจากจุดค้นหา ARL บ้านทับช้าง 1.88กม.
ขาย คอนโด บ้านริมธาร 106063ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 880,000 13,417
520 118 0
1 นอน | ชั้น 4 | 65.59 ม²
บ้านริมธาร
ห่างจากจุดค้นหา ARL บ้านทับช้าง 1.88กม.
ขาย คอนโด บ้านริมธาร 120301ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 980,000 14,962
313 136 0
2 นอน | ชั้น 1 | 65.5 ม²
บ้านริมธาร
ห่างจากจุดค้นหา ARL บ้านทับช้าง 1.88กม.
ขาย คอนโด บ้านริมธาร 140128ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 983,000 15,008
107 53 0
S | ชั้น 3 | 65.5 ม²
บ้านริมธาร
ห่างจากจุดค้นหา ARL บ้านทับช้าง 1.88กม.
ขาย คอนโด บ้านริมธาร 138111ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 1,181,000 18,006
142 62 0
1 นอน | ชั้น 7 | 65.59 ม²
บ้านริมธาร
ห่างจากจุดค้นหา ARL บ้านทับช้าง 1.88กม.
ขาย คอนโด สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 109350ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 109358ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 109362ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 109380ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 109423ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 109489ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 109491ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 109256ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 109262ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 109273ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 109279ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 109280ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 109285ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 109289ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 109293ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 109296ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 109222ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 109337ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 109341ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 109216ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 109211ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 109207ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 109210ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 109171ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 109169ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 109220ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 134188ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 121404ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด พฤกษาภิรมย์ คอนโดเทล 120971ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง 140201ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง 140324ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง 143867ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง 138254ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง 139149ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง 140116ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
ขาย คอนโด พฤกษาธานี คอนโดเทล 53442ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายคอนโด
฿ 630,000 21,327
1271 510 12
S | ชั้น 7 | 29.54 ม²
พฤกษาธานี 1 (MRT ศรีนุช 2.80 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา ARL บ้านทับช้าง 2.85กม.
ขาย คอนโด พฤกษาธานี คอนโดเทล 40118ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายคอนโด
฿ 1,300,000 36,620
1403 189 1
2 นอน | ชั้น 1 | 35.5 ม²
พฤกษาธานี 1 (MRT ศรีนุช 2.80 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา ARL บ้านทับช้าง 2.85กม.