ยูนิต
ขาย บ้าน พรรณา 55638ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 14,000,000 175,000
668 215 1
4 นอน | 2 ชั้น | 80 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 0.24กม.
ขาย บ้าน ประดิษฐ์ 39259ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 4,200,000 102,439
842 358 0
2 นอน | 3 ชั้น | 41 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 0.44กม.
ขาย บ้าน ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 83590ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 4,400,000 107,317
324 58 0
2 นอน | 2 ชั้น | 41 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 0.44กม.
ขาย บ้าน - 41287ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 4,620,000 112,683
765 125 0
2 นอน | 2 ชั้น | 41.00 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 0.44กม.
ขาย บ้าน  ถ.เลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์  41961ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 8,000,000 190,476
765 126 0
5 นอน | 3 ชั้น | 42.00 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 0.93กม.
ขาย บ้าน ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 83252ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 8,000,000 190,476
331 39 6
5 นอน | 3 ชั้น | 42 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 0.93กม.
ขาย บ้าน อนรรฆนาค 74978ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 2,900,000 116,000
444 287 0
2 นอน | 2 ชั้น | 25 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 1.42กม.
ขาย บ้าน กุดยางสามัคคี 26178ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 2,900,000 145,000
1159 409 0
2 นอน | 3 ชั้น | 20 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 1.68กม.
ขาย บ้าน ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 83251ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,500,000 86,207
331 47 0
2 นอน | 2 ชั้น | 29 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 14.03กม.
ขาย บ้าน - 41956ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,650,000 91,379
765 180 0
2 นอน | 2 ชั้น | 29.00 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 14.03กม.
ขาย บ้าน หมายเลข 227 สายกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ 39459ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 2,250,000 112,500
834 385 0
2 นอน | 2 ชั้น | 20 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 15.32กม.
ขาย บ้าน ถ.ทล.สายห้วยเม็ก-ท่าคันโท 45235ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 4,620,000 132,000
729 97 0
2 นอน | 3 ชั้น | 35 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 34.65กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้าน สุนทร 4 83771ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 4,620,000 132,000
324 23 1
6 นอน | 2 ชั้น | 35 วา²
หมู่บ้าน สุนทร 4
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 34.80กม.
ขาย บ้าน ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 55643ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 900,000 14,516
668 123 0
3 นอน | 2 ชั้น | 62 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 51.89กม.
ขาย บ้าน สมเด็จ-มุกดาหาาร 71091ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 9,500,000 133,427
470 373 1
3 นอน | 2 ชั้น | 71.2 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 59.28กม.
ขาย บ้าน ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 55640ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 4,600,000 98,925
668 120 0
4 นอน | 3 ชั้น | 46.5 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 60.09กม.
ขาย บ้าน ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 55642ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,700,000 109,312
668 117 0
4 นอน | 3 ชั้น | 24.7 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา กาฬสินธุ์ 60.09กม.