ยูนิต
ขาย บ้าน จรัญสนิทวงศ์ 84861ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 16,000,000 363,636
189 256 1
6 นอน | 5 ชั้น | 44 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT บางยี่ขัน 0.23 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT บางยี่ขัน 0.23กม.
ขาย บ้าน จรัญสนิทวงค์ 28095ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 10,000,000 555,556
1011 1348 4
6 นอน | 5 ชั้น | 18 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT บางยี่ขัน 0.36 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT บางยี่ขัน 0.36กม.
ขาย บ้าน ถ.จรัญสนิทวงศ์ 45022ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 3,300,000 157,143
653 711 2
2 นอน | 2 ชั้น | 21 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT บางยี่ขัน 0.58 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT บางยี่ขัน 0.58กม.
ขาย บ้าน ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 83792ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 3,300,000 157,143
248 301 0
3 นอน | 3 ชั้น | 21 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT บางยี่ขัน 0.62 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT บางยี่ขัน 0.62กม.
ขาย บ้าน สมเด็จพระปิ่นเกล้า 62269ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 19,500,000 629,032
502 593 0
3 นอน | 4 ชั้น | 31 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT บางยี่ขัน 0.81 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT บางยี่ขัน 0.81กม.
ขาย บ้าน จรัญ62 92454ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 2,990,000 213,571
113 206 2
1 นอน | 2 ชั้น | 14 วา²
จรัญ62 (MRT สิรินธร 0.26 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT บางยี่ขัน 1.00กม.
ขาย บ้าน ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 94395ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 12,000,000 214,286
71 67 1
5 นอน | 5 ชั้น | 56 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT บางยี่ขัน 1.17 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT บางยี่ขัน 1.17กม.
ขาย บ้าน จรัญสนิทวงศ์ 38117ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 5,800,000 305,263
815 1035 4
3 นอน | 3.5 ชั้น | 19 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT สิรินธร 0.18 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT บางยี่ขัน 1.21กม.
ขาย บ้าน สิรินธร 61973ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 75,000,000 757,576
513 1123 3
4 นอน | 4 ชั้น | 99 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT บางยี่ขัน 1.29 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT บางยี่ขัน 1.29กม.
ขาย บ้าน บรมราชชนนี 96647ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 39,000,000 549,296
17 19 1
7 นอน | 5 ชั้น | 71 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (SRT บางบำหรุ 1.34 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT บางยี่ขัน 1.37กม.
ขาย บ้าน จรัลสนิทวงศ์ 70474ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 7,500,000 127,119
409 512 3
1 นอน | 2 ชั้น | 59 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT บางพลัด 0.28 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT บางยี่ขัน 2.46กม.
ขาย บ้าน กรุงเกษม 34850ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 20,000,000 645,161
908 1046 4
4 นอน | 3 ชั้น | 31 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT สามยอด 2.12 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT บางยี่ขัน 2.53กม.
ขาย บ้าน ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 97621ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 11,500,000 1,150,000
14 12 0
7 นอน | 5 ชั้น | 10 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT ตลิ่งชัน 1.90 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT บางยี่ขัน 2.63กม.
ขาย บ้าน พรานนก 36688ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 4,800,000 400,000
865 2010 3
3 นอน | 5 ชั้น | 12 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT ไฟฉาย 0.42 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT บางยี่ขัน 2.65กม.
ขาย บ้าน อรุณอมรินทร์ 87162ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 7,900,000 493,750
209 391 1
6 นอน | 5 ชั้น | 16 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT ไฟฉาย 1.54 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT บางยี่ขัน 2.66กม.
ขาย บ้าน บรมราชชนนั 64818ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 4,190,000 261,875
486 595 0
1 นอน | 5 ชั้น | 16 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT บางขุนนนท์ น้ำเงิน 2.40 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT บางยี่ขัน 2.67กม.
ขาย บ้าน อิสระภาพ 94969ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 7,500,000 375,000
54 28 0
4 นอน | 5 ชั้น | 20 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT ไฟฉาย 0.86 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT บางยี่ขัน 2.78กม.
ขาย บ้าน สามเสน 48585ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 4,550,000 325,000
653 633 1
2 นอน | 3 ชั้น | 14 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT บางพลัด 1.13 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT บางยี่ขัน 2.79กม.
ขาย บ้าน ปิ่นนคร 4 79404ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
SAM
฿ 10,990,000 274,750
2 133 0
0 นอน | ชั้น | 40 วา²
ปิ่นนคร 4
ห่างจากจุดค้นหา MRT บางยี่ขัน 2.79กม.
ขาย บ้าน ปิ่นนคร4 25181ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 5,900,000 310,526
1122 1275 2
4 นอน | 5 ชั้น | 19 วา²
ปิ่นนคร4 (MRT บางขุนนนท์ น้ำเงิน 2.62 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT บางยี่ขัน 2.79กม.
ขาย บ้าน ปิ่นนคร 4 45017ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 11,000,000 305,556
653 182 0
2 นอน | 3 ชั้น | 36 วา²
ปิ่นนคร 4 (MRT บางขุนนนท์ น้ำเงิน 2.60 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT บางยี่ขัน 2.80กม.
ขาย บ้าน พรานนก 84860ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 5,900,000 210,714
183 468 3
5 นอน | 5 ชั้น | 28 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT ไฟฉาย 0.46 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT บางยี่ขัน 2.81กม.
ขาย บ้าน อิสรภาพ 30418ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 6,500,000 500,000
1017 1375 1
2 นอน | 4 ชั้น | 13 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT ไฟฉาย 0.93 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT บางยี่ขัน 2.90กม.
ขาย บ้าน เอื้องหลวง 79658ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
SAM
฿ 3,690,000 94,133
2 224 0
0 นอน | ชั้น | 39 วา²
เอื้องหลวง (MRT สิรินธร 0.00 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT บางยี่ขัน 2.96กม.