ยูนิต
ขาย บ้าน พรานนก 36688ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 4,800,000 400,000
865 2010 3
3 นอน | 5 ชั้น | 12 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT ไฟฉาย 0.42 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT ไฟฉาย 0.42กม.
ขาย บ้าน พรานนก 84860ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 5,900,000 210,714
183 468 3
5 นอน | 5 ชั้น | 28 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT ไฟฉาย 0.46 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT ไฟฉาย 0.46กม.
ขาย บ้าน ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 26980ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 5,500,000 354,839
1060 892 1
7 นอน | 3.5 ชั้น | 15.5 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT ไฟฉาย 0.60 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT ไฟฉาย 0.60กม.
ขาย บ้าน จรัญสนิทวงศ์​ 40197ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 2,600,000 185,714
730 1416 8
2 นอน | 3 ชั้น | 14 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT ไฟฉาย 0.71 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT ไฟฉาย 0.71กม.
ขาย บ้าน จรัญสนิทวงศ์ 86510ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 3,200,000 177,778
216 684 5
4 นอน | 4 ชั้น | 18 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT ไฟฉาย 0.85 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT ไฟฉาย 0.85กม.
ขาย บ้าน อิสระภาพ 94969ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 7,500,000 375,000
54 28 0
4 นอน | 5 ชั้น | 20 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT ไฟฉาย 0.86 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT ไฟฉาย 0.86กม.
ขาย บ้าน อิสรภาพ 30418ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 6,500,000 500,000
1017 1375 1
2 นอน | 4 ชั้น | 13 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT ไฟฉาย 0.93 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT ไฟฉาย 0.93กม.
ขาย บ้าน อรุณอมรินทร์ 87162ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 7,900,000 493,750
209 391 1
6 นอน | 5 ชั้น | 16 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT ไฟฉาย 1.54 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT ไฟฉาย 1.54กม.
ขาย บ้าน จรัญสนิทวงศ์ 81406ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 5,000,000 312,500
285 434 1
3 นอน | 3.5 ชั้น | 16 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT จรัญสนิทวงศ์ 13 0.77 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT ไฟฉาย 1.72กม.
ขาย บ้าน จรัญสนิทวงศ์ 65875ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 7,500,000 468,750
482 664 3
3 นอน | 4.5 ชั้น | 16 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT จรัญสนิทวงศ์ 13 0.55 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT ไฟฉาย 2.01กม.
ขาย บ้าน บางแวก 78698ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
SAM
฿ 18,290,000 272,985
2 247 0
0 นอน | ชั้น | 67 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT จรัญสนิทวงศ์ 13 0.00 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT ไฟฉาย 2.22กม.
ขาย บ้าน สมเด็จพระปิ่นเกล้า 62269ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 19,500,000 629,032
502 593 0
3 นอน | 4 ชั้น | 31 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT บางยี่ขัน 0.81 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT ไฟฉาย 2.40กม.
ขาย บ้าน จรัญสนิทวงศ์ 84861ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 16,000,000 363,636
189 256 1
6 นอน | 5 ชั้น | 44 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT บางยี่ขัน 0.23 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT ไฟฉาย 2.83กม.
ขาย บ้าน บรมราชชนนี 96647ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 39,000,000 549,296
17 19 1
7 นอน | 5 ชั้น | 71 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (SRT บางบำหรุ 1.34 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT ไฟฉาย 2.90กม.
ขาย บ้าน ชักพระ 38495ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 7,300,000 365,000
801 517 1
2 นอน | 3 ชั้น | 20 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT บางขุนนนท์ น้ำเงิน 2.49 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT ไฟฉาย 2.94กม.
ขาย บ้าน มิตรสัมพันธ์ 87980ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 50,000,000 1,923,077
190 317 0
2 นอน | 4 ชั้น | 26 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ (MRT อิสรภาพ 0.82 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา MRT ไฟฉาย 2.99กม.