ยูนิต
ขาย บ้าน หมู่บ้าน I Modern 83685ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,970,000 106,452
296 35 0
2 นอน | 2 ชั้น | 27.9 วา²
หมู่บ้าน I Modern
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 0.48กม.
ขาย บ้าน I Modern 44518ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,970,000 106,452
701 177 0
2 นอน | 2 ชั้น | 27.9 วา²
I Modern
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 0.58กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 86112ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 1,430,000 33,411
269 49 0
2 นอน | 1 ชั้น | 42.80 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 1.57กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 86136ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 960,000 42,667
269 139 11
2 นอน | 1 ชั้น | 22.5 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 2.31กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 86101ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 820,000 45,810
269 90 0
2 นอน | 1 ชั้น | 17.9 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 4.51กม.
ขาย บ้าน ปฐมพร-ชุมพร (ทล.327) 55026ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 1,500,000 79,365
640 148 0
2 นอน | 2 ชั้น | 18.9 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 5.30กม.
ขาย บ้าน ชุมพร-ระนอง 49673ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 750,000 41,667
671 171 0
2 นอน | 2 ชั้น | 18 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 6.93กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 68747ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 600,000 20,906
486 154 0
2 นอน | 1 ชั้น | 28.7 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 9.05กม.
ขาย บ้าน ชุมพร-ปากน้ำ(4119) 42378ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 630,000 21,951
732 113 0
2 นอน | 1 ชั้น | 28.70 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 9.05กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 86135ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 560,000 27,861
269 71 0
2 นอน | 1 ชั้น | 20.1 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 11.75กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 86134ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 640,000 40,000
269 31 0
2 นอน | 1 ชั้น | 16 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 16.01กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 86102ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 900,000 36,000
269 42 0
2 นอน | 1 ชั้น | 25 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 16.01กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 63976ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 700,000 35,000
518 83 0
1 นอน | 1 ชั้น | 20 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 16.02กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 63974ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 660,000 31,429
518 87 1
1 นอน | 1 ชั้น | 21 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 16.03กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 58940ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 1,540,000 73,333
610 100 0
2 นอน | 2 ชั้น | 21 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 16.05กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 86103ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 990,000 41,250
269 21 2
2 นอน | 1 ชั้น | 24 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 18.23กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 86133ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 600,000 18,750
269 48 0
2 นอน | 2 ชั้น | 32 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 18.52กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 86099ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 700,000 29,167
269 61 0
2 นอน | 1 ชั้น | 24 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 30.40กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 55029ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 285,000 14,250
640 170 0
1 นอน | 1 ชั้น | 20 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 40.52กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 86043ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 760,000 20,541
269 63 0
2 นอน | 1 ชั้น | 37 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 41.26กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 81092ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 1,980,000 90,000
361 282 3
2 นอน | 2 ชั้น | 22 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 61.23กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 86083ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 750,000 23,438
269 78 0
2 นอน | 2 ชั้น | 32 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 76.10กม.
ขาย บ้าน ม.พรทิวาวิลล์ 89767ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 720,000 26,667
203 20 0
1 นอน | 1 ชั้น | 27 วา²
ม.พรทิวาวิลล์
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 313.36กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านภูสายธาร 91050ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 1,210,000 62,051
192 20 0
1 นอน | 2 ชั้น | 19.5 วา²
หมู่บ้านภูสายธาร
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 313.36กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 91445ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 3,764,000 61,104
178 10 0
1 นอน | 3 ชั้น | 61.6 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 313.36กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 93737ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 550,000 28,947
115 3 0
1 นอน | 1 ชั้น | 19 วา²
ทาวน์เฮาส์ (BTS อนุสาวรีย์ชัย 0.28 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 392.31กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 93720ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 650,000 32,178
115 2 0
1 นอน | 1 ชั้น | 20.2 วา²
ทาวน์เฮาส์ (BTS อนุสาวรีย์ชัย 0.28 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 392.31กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 93706ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 800,000 18,957
115 1 0
1 นอน | 1 ชั้น | 42.2 วา²
ทาวน์เฮาส์ (BTS อนุสาวรีย์ชัย 0.28 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 392.31กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 93719ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 850,000 51,205
115 1 0
1 นอน | 1 ชั้น | 16.6 วา²
ทาวน์เฮาส์ (BTS อนุสาวรีย์ชัย 0.28 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 392.31กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 93721ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 1,050,000 41,667
115 0 0
1 นอน | 1 ชั้น | 25.2 วา²
ทาวน์เฮาส์ (BTS อนุสาวรีย์ชัย 0.28 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 392.31กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 93705ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 1,100,000 48,889
115 2 0
1 นอน | 1 ชั้น | 22.5 วา²
ทาวน์เฮาส์ (BTS อนุสาวรีย์ชัย 0.28 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 392.31กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 93684ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 1,250,000 41,391
115 1 0
1 นอน | 1 ชั้น | 30.2 วา²
ทาวน์เฮาส์ (BTS อนุสาวรีย์ชัย 0.28 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 392.31กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 93683ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 1,495,000 31,809
115 8 1
1 นอน | 1 ชั้น | 47 วา²
ทาวน์เฮาส์ (BTS อนุสาวรีย์ชัย 0.28 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา ชุมพร 392.31กม.