ยูนิต

ขายบ้าน ม.เชียงใหม่

ราคากลางในบริเวณที่ค้นหา ฿ 3,000,000

ขาย บ้าน เจ็ดยอด-ช้างเคี่ยน 54238ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 5,500,000 144,737
574 563 0
7 นอน | 2 ชั้น | 38 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 1.41กม.
ขาย บ้าน เจ็ดยอด-ช่างเคี่ยน 89412ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 2,550,000 141,667
133 295 0
2 นอน | 2 ชั้น | 18 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 1.60กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 68923ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 2,700,000 142,105
409 498 0
2 นอน | 2 ชั้น | 19 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 1.61กม.
ขาย บ้าน ศักดิ์ชัยนิเวศน์ 44534ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 4,950,000 154,688
615 280 0
1 นอน | 2 ชั้น | 32 วา²
ศักดิ์ชัยนิเวศน์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 1.65กม.
ขาย บ้าน อยู่เย็น 39790ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 2,800,000 147,368
707 881 5
3 นอน | 2 ชั้น | 19 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 1.75กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านเกศแก้ว 82595ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 6,500,000 53,279
226 297 3
3 นอน | 1 ชั้น | 122 วา²
หมู่บ้านเกศแก้ว
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 1.97กม.
ขาย บ้าน สันติธรรม 47179ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 10,000,000 476,190
619 724 0
3 นอน | 2 ชั้น | 21 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 2.41กม.
ขาย บ้าน พิงค์พยอม 67727ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 4,450,000 59,333
400 436 3
3 นอน | 2 ชั้น | 75 วา²
พิงค์พยอม
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 2.41กม.
ขาย บ้าน เวียงบัว 35624ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 43,950,000 75,000
855 1005 0
7 นอน | 1 ชั้น | 586 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 2.48กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้าน คำหยาดฟ้า 71331ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 3,300,000 183,333
345 569 0
3 นอน | 2 ชั้น | 18 วา²
หมู่บ้าน คำหยาดฟ้า
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 2.53กม.
ขาย บ้าน หัสดิเสวี 87755ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 8,800,000 183,333
151 316 0
4 นอน | 2 ชั้น | 48 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 2.63กม.
ขาย บ้าน ชมดอย 79522ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
SAM
฿ 5,490,000 139,340
1 111 0
0 นอน | ชั้น | 39 วา²
บ้านแฝด
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 2.68กม.
ขาย บ้าน เวียงบัว 48956ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 6,500,000 361,111
612 577 1
2 นอน | 3 ชั้น | 18 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 2.77กม.
ขาย บ้าน โพธาราม 40303ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 6,500,000 45,775
692 569 2
3 นอน | 2 ชั้น | 142 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 2.77กม.
ขาย บ้าน โพธาราม 82206ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านแฝด
฿ 5,000,000 147,059
238 330 0
4 นอน | 2 ชั้น | 34 วา²
บ้านแฝด
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 2.80กม.
ขาย บ้าน สิงหราช 32454ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 5,900,000 368,750
428 615 3
2 นอน | 2 ชั้น | 16 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 2.82กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 30442ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 2,200,000 122,222
978 1138 3
3 นอน | 3 ชั้น | 18 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 2.97กม.
ขาย บ้าน - 44521ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,970,000 94,586
615 314 0
2 นอน | 2 ชั้น | 31.4 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 2.97กม.
ขาย บ้าน มณีนพรัตน์ 55347ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 15,500,000 428,177
566 640 1
3 นอน | 3 ชั้น | 36.2 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 3.05กม.
ขาย บ้าน สิงหราช 21416ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 16,500,000 808,824
1157 1472 1
3 นอน | 3 ชั้น | 20.4 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 3.05กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 80277ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 12,500,000 89,606
275 291 0
3 นอน | 2 ชั้น | 139.50 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 3.10กม.
ขาย บ้าน เวียงบัว 38621ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 5,000,000 294,118
754 762 0
5 นอน | 4 ชั้น | 17​ วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 3.15กม.
ขาย บ้าน โชตนา 34951ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 3,500,000 175,000
869 769 1
2 นอน | 3 ชั้น | 20 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 3.36กม.
ขาย บ้าน โซตนา 33482ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 4,300,000 33,077
900 862 2
3 นอน | 1 ชั้น | 130 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 3.54กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านชญยล 92189ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 5,500,000 73,727
82 128 2
6 นอน | 3 ชั้น | 74.6 วา²
หมู่บ้านชญยล
ห่างจาก ม.เชียงใหม่ 3.58กม.
ขาย บ้าน วัวลาย 89068ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 10,000,000 357,143
133 209 1
5 นอน | 3 ชั้น | 28 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 3.98กม.
ขาย บ้าน คันคลอง 80957ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 9,900,000 183,333
283 381 2
3 นอน | 2 ชั้น | 54 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 3.99กม.
ขาย บ้าน เชียงใหม่ Lakeland 94295ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 7,000,000 56,911
35 28 0
5 นอน | 2 ชั้น | 123 วา²
เชียงใหม่ Lakeland
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 4.02กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 85336ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,005,000 52,763
190 377 1
2 นอน | 2 ชั้น | 38 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 4.10กม.
ขาย บ้าน โชตนา 61957ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 17,500,000 250,000
476 439 0
7 นอน | 3.5 ชั้น | 70 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 4.12กม.
ขาย บ้าน กาญจน์กนกทาวน์ 3 41041ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 3,100,000 95,092
667 706 1
3 นอน | 2 ชั้น | 32.6 วา²
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 4.18กม.
ขาย บ้าน ศรีปิงเมือง 37978ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 11,800,000 40,972
789 677 0
5 นอน | 3 ชั้น | 48 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 4.19กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 39044ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 2,090,000 55,000
740 1901 5
2 นอน | 1 ชั้น | 38 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 4.25กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 71050ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 4,200,000 51,220
358 1012 8
3 นอน | 2 ชั้น | 82 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 4.25กม.
ขาย บ้าน ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 94398ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 12,000,000 74,074
31 33 0
7 นอน | 3 ชั้น | 162 วา²
-
ห่างจาก ม.เชียงใหม่ 4.25กม.
ขาย บ้าน NewEdge House 15565ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 5,300,000 212,000
1311 904 0
3 นอน | 3 ชั้น | 25 วา²
NewEdge House
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 4.26กม.
ขาย บ้าน สุขเกษม 37611ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 14,000,000 48,611
800 666 0
4 นอน | 3 ชั้น | 60 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 4.28กม.
ขาย บ้าน ราชวงศ์ 37528ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 20,000,000 434,783
798 877 0
6 นอน | 3 ชั้น | 46 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 4.44กม.
ขาย บ้าน ราชวงศ์ 69987ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 6,500,000 270,833
381 628 0
3 นอน | 6 ชั้น | 24 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 4.49กม.
ขาย บ้าน ราชเชียงแสน 33511ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 6,500,000 130,000
903 1024 2
5 นอน | 2 ชั้น | 50 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 4.65กม.
ขาย บ้าน ศุภาลัย การ์เดน วิลล์ 53697ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 7,900,000 116,176
577 414 2
3 นอน | 2 ชั้น | 68 วา²
ศุภาลัย การ์เดน วิลล์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 4.70กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านเวียงพิง 92100ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 2,100,000 106,599
82 82 0
2 นอน | 2 ชั้น | 19.7 วา²
หมู่บ้านเวียงพิง
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 4.75กม.
ขาย บ้าน ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 36821ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 4,500,000 333,333
824 960 1
3 นอน | 3 ชั้น | 13.5 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 4.79กม.
ขาย บ้าน ศุภาลัย วิลล์ เชียงใหม่ 69392ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 4,900,000 76,923
391 1061 6
3 นอน | 2 ชั้น | 63.7 วา²
ศุภาลัย วิลล์ เชียงใหม่
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 4.83กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านเทียมพร 90416ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 1,850,000 74,000
122 282 3
2 นอน | 1 ชั้น | 25 วา²
หมู่บ้านเทียมพร
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.07กม.
ขาย บ้าน บ้านกาญจน์กนก 19 มหิดล 92397ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านแฝด
฿ 3,400,000 109,677
72 125 0
3 นอน | 2 ชั้น | 31 วา²
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.07กม.
ขาย บ้าน สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (ชม.3029) 79260ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
SAM
฿ 6,090,000 142,623
1 103 0
0 นอน | ชั้น | 42 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.08กม.
ขาย บ้าน สมโภชเชียงใหม่  56157ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 3,300,000 141,026
554 172 0
3 นอน | 3 ชั้น | 23.40 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.09กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านสีวลี คลองชลประทาน (Land and House) 26137ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 6,500,000 50,781
1074 1621 6
4 นอน | 2 ชั้น | 128 วา²
หมู่บ้านสีวลี คลองชลประทาน (Land and House)
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.10กม.
ขาย บ้าน มหิดล 28591ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 2,200,000 0
959 1166 1
2 นอน | 2 ชั้น | วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.16กม.
ขาย บ้าน ชลดาล้านนาไลฟ์ 79474ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
SAM
฿ 7,490,000 72,931
1 195 0
0 นอน | ชั้น | 102 วา²
ชลดาล้านนาไลฟ์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.23กม.
ขาย บ้าน โชตนา 56456ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านโครงการ
฿ 4,900,000 196,000
554 318 0
2 นอน | 3 ชั้น | 25 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.25กม.
ขาย บ้าน โชตนา 56453ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านโครงการ
฿ 4,900,000 196,000
554 334 0
2 นอน | 3 ชั้น | 25 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.25กม.
ขาย บ้าน โชตนา 56452ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านโครงการ
฿ 4,900,000 196,000
554 370 0
2 นอน | 3 ชั้น | 25 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.25กม.
ขาย บ้าน โชตนา 56451ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านโครงการ
฿ 4,900,000 196,000
554 343 0
2 นอน | 3 ชั้น | 25 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.26กม.
ขาย บ้าน โชตนา 56449ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านโครงการ
฿ 4,900,000 196,000
554 343 0
2 นอน | 3 ชั้น | 25 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.26กม.
ขาย บ้าน โชตนา 56448ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านโครงการ
฿ 4,900,000 196,000
554 474 0
2 นอน | 3 ชั้น | 25 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.26กม.
ขาย บ้าน โชตนา 56457ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านโครงการ
฿ 5,500,000 144,357
554 348 0
3 นอน | 3 ชั้น | 38.10 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.26กม.
ขาย บ้าน โชตนา 56444ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านโครงการ
฿ 5,500,000 144,357
554 621 0
3 นอน | 3 ชั้น | 38.10 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.26กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 80915ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 2,390,000 95,600
290 335 0
4 นอน | 3 ชั้น | 25 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.26กม.
ขาย บ้าน ชลดาล้านนาไลฟ์(วงศ์สว่างล้านนาวิลล์เดิม) 57163ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 5,850,000 61,644
524 358 0
3 นอน | 2 ชั้น | 94.9 วา²
ชลดาล้านนาไลฟ์(วงศ์สว่างล้านนาวิลล์เดิม)
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.30กม.
ขาย บ้าน ฟ้าฮ่ามกรีนโฮม 90272ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 1,890,000 94,500
123 228 1
2 นอน | 2 ชั้น | 20 วา²
ฟ้าฮ่ามกรีนโฮม
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.39กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านวรุณนิเวศน์ 23383ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 2,590,000 172,667
1114 1203 1
2 นอน | 2.5 ชั้น | 15 วา²
หมู่บ้านวรุณนิเวศน์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.43กม.
ขาย บ้าน ศุภาลัยวิลล์โชตนา-รวมโชค 67907ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 2,490,000 115,814
415 555 1
3 นอน | 2 ชั้น | 21.5 วา²
ศุภาลัยวิลล์โชตนา-รวมโชค
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.43กม.
ขาย บ้าน ศุภาลัยวิลล์ โชตนา-รวมโชค 80771ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 3,100,000 85,635
292 292 0
3 นอน | 2 ชั้น | 36.2 วา²
ศุภาลัยวิลล์ โชตนา-รวมโชค
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.44กม.
ขาย บ้าน ศุภาลัยวิลล์ 81240ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 2,500,000 105,932
268 278 0
3 นอน | 2 ชั้น | 23.6 วา²
ศุภาลัยวิลล์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.44กม.
ขาย บ้าน ศุภาลัย วิลล์ โชตนา-รวมโชค 91529ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 4,200,000 95,023
98 78 2
3 นอน | 2 ชั้น | 44.2 วา²
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.45กม.
ขาย บ้าน Faham green home 66375ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 2,100,000 105,000
440 554 1
2 นอน | 2 ชั้น | 20 วา²
Faham green home
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.49กม.
ขาย บ้าน เจริญเมือง  69317ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 25,000,000 198,413
392 777 1
5 นอน | 2 ชั้น | 126 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.54กม.
ขาย บ้าน เชียงใหม่แลนด์ 78374ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
SAM
฿ 3,790,000 172,273
1 516 0
0 นอน | ชั้น | 22 วา²
เชียงใหม่แลนด์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.57กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 41397ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 1,890,000 85,909
665 803 1
2 นอน | 2 ชั้น | 22 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.66กม.
ขาย บ้าน ศรีดดอนไชย 34185ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 5,500,000 323,529
883 608 1
3 นอน | 3.5 ชั้น | 17 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.66กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านเอื้องหลวง 87707ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 3,000,000 111,111
75 60 0
2 นอน | 1 ชั้น | 27 วา²
หมู่บ้านเอื้องหลวง
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.67กม.
ขาย บ้าน ดิเออบาน่า 2 84425ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 3,400,000 88,312
197 217 0
2 นอน | 2 ชั้น | 38.5 วา²
ดิเออบาน่า 2
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.81กม.
ขาย บ้าน สีวลีเลควิว 52999ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 10,300,000 122,619
591 592 0
3 นอน | 2 ชั้น | 84 วา²
สีวลีเลควิว
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.82กม.
ขาย บ้าน สมหวังแกรนด์วิว 83264ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 2,500,000 58,140
215 313 0
2 นอน | 1 ชั้น | 43 วา²
สมหวังแกรนด์วิว
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.84กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านแกรนด์วิวล์ 82600ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านแฝด
฿ 1,850,000 52,857
226 749 2
4 นอน | 1 ชั้น | 35 วา²
หมู่บ้านแกรนด์วิวล์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.92กม.
ขาย บ้าน มหิดล 85462ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 2,590,000 92,500
178 478 2
2 นอน | 2 ชั้น | 28 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.97กม.
ขาย บ้าน พฤกษา วิลล์ ราชพฤกษ์-แม่เหียะ 26063ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 2,690,000 149,444
1073 927 9
3 นอน | 2 ชั้น | 18 วา²
พฤกษา วิลล์ ราชพฤกษ์-แม่เหียะ
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.98กม.
ขาย บ้าน พฤกษาวิวล์75 83877ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 2,990,000 166,111
207 288 2
3 นอน | 2 ชั้น | 18 วา²
พฤกษาวิวล์75
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 5.98กม.
ขาย บ้าน หอพัก 47876ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 13,000,000 144,444
618 806 1
0 นอน | 3 ชั้น | 90 วา²
หอพัก
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 6.07กม.
ขาย บ้าน เชียงใหม่ล้านนาวิลเลจ 6 79222ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
SAM
฿ 3,590,000 62,544
1 209 5
0 นอน | ชั้น | 57 วา²
เชียงใหม่ล้านนาวิลเลจ 6
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 6.17กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 69545ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 3,200,000 103,226
391 466 0
2 นอน | 3 ชั้น | 31 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 6.19กม.
ขาย บ้าน  Chiang mai - hangdong 15189ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 3,640,000 220,606
1009 1208 4
2 นอน | 4 ชั้น | 16.5 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 6.20กม.
ขาย บ้าน ธนาวัลย์ 91744ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 1,800,000 90,000
96 67 0
2 นอน | 2 ชั้น | 20 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 6.22กม.
ขาย บ้าน ทุ่งโฮลเต็ล 25880ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 23,000,000 460,000
1073 672 0
7 นอน | 4 ชั้น | 50 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 6.27กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านพฤกษาทอง 37506ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 12,500,000 208,333
805 931 0
3 นอน | 2 ชั้น | 188 วา²
หมู่บ้านพฤกษาทอง
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 6.32กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านภาวาณีวิว 59760ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 2,190,000 35,902
535 668 2
3 นอน | 1 ชั้น | 61-85 วา²
หมู่บ้านภาวาณีวิว
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 6.38กม.
ขาย บ้าน วรารมย์ พรีเมี่ยม ศาลากลาง 83023ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
ขาย บ้าน หมู่บ้านธนารักษ์เชียงใหม่ 79736ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 4,500,000 45,000
328 857 1
3 นอน | 2 ชั้น | 100 วา²
หมู่บ้านธนารักษ์เชียงใหม่
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 6.41กม.
ขาย บ้าน ทิพยภมร 81765ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 1,200,000 57,143
250 533 0
2 นอน | 1 ชั้น | 21 วา²
ทิพยภมร
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 6.48กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 35073ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 3,900,000 19,307
861 480 1
2 นอน | 1 ชั้น | 202 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 6.54กม.
ขาย บ้าน อรสิริน บิสซิเนสเซนเตอร์ 79426ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
SAM
฿ 6,190,000 343,889
1 108 0
0 นอน | ชั้น | 18 วา²
อรสิริน บิสซิเนสเซนเตอร์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 6.58กม.
ขาย บ้าน ทุ่งโฮเต็ล 38513ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 15,000,000 357,143
763 713 3
7 นอน | 4 ชั้น | 42 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 6.59กม.
ขาย บ้าน ดิ เออบาน่า 4 82983ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 2,490,000 120,874
219 427 1
2 นอน | 2 ชั้น | 20.6 วา²
ดิ เออบาน่า+4
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 6.63กม.
ขาย บ้าน กีรติการ์โฮม 28264ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 16,000,000 717,489
1011 546 2
6 นอน | 4 ชั้น | 22.3 วา²
กีรติการ์โฮม
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 6.70กม.
ขาย บ้าน กุลพันธ์วิลล์ ๒ 69673ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 1,490,000 82,778
387 427 1
2 นอน | 2 ชั้น | 18 วา²
กุลพันธ์วิลล์ ๒
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 6.76กม.
ขาย บ้าน ศุภาลัย มอนเต้ บิซ เชียงใหม่ 85093ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 1,770,000 84,286
190 481 1
2 นอน | 2 ชั้น | 21 วา²
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 6.78กม.
ขาย บ้าน PUNNA OASIS 2 27088ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 8,900,000 489,011
1045 625 0
4 นอน | 3 ชั้น | 18.2 วา²
PUNNA OASIS 2
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 6.82กม.
ขาย บ้าน เอ็มเพอเร่อร์2 80688ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 6,500,000 98,485
289 491 0
3 นอน | 2 ชั้น | 66 วา²
เอ็มเพอเร่อร์2
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 6.88กม.
ขาย บ้าน ดอนปินไชยเรืองศรี 61346ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 5,390,000 98,000
498 461 0
4 นอน | 2 ชั้น | 55 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 6.89กม.
ขาย บ้าน กุลพันธ์วิลลโครงการ4 60899ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 1,390,000 73,158
518 1002 1
2 นอน | 2 ชั้น | 19 วา²
กุลพันธ์วิลลโครงการ4
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 6.93กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านภูฟ้าการ์เด้นโฮม 1 68555ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 2,800,000 54,902
414 462 1
3 นอน | 1 ชั้น | 51 วา²
หมู่บ้านภูฟ้าการ์เด้นโฮม 1
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 6.93กม.
ขาย บ้าน ภูฟ้าการ์เด้นโฮม 79044ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
SAM
฿ 3,690,000 73,800
1 131 0
0 นอน | ชั้น | 50 วา²
ภูฟ้าการ์เด้นโฮม
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 6.98กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ 5 36438ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 1,680,000 44,211
827 1517 6
2 นอน | 2 ชั้น | 38 วา²
หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ 5
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 7.05กม.
ขาย บ้าน ใจแก้ว 62169ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 25,000,000 277,778
470 434 1
7 นอน | 5 ชั้น | 90 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 7.07กม.
ขาย บ้าน กุลพันวิวล์ 4 80118ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 3,400,000 53,968
240 306 0
4 นอน | 2 ชั้น | 63 วา²
กุลพันวิวล์ 4
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 7.13กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านริมน้ำ 92093ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 12,000,000 110,092
83 52 0
5 นอน | 2 ชั้น | 109 วา²
หมู่บ้านริมน้ำ
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 7.22กม.
ขาย บ้าน เชียงใหม่-ลำพูน 34225ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 1,600,000 88,889
883 1608 6
2 นอน | 2 ชั้น | 18 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 7.27กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านซันฟอร์เรทวิว 81838ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 3,800,000 71,698
247 339 0
4 นอน | 2 ชั้น | 53 วา²
หมู่บ้านซันฟอร์เรทวิว
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 7.32กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านสว่างนคร 28184ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 1,900,000 50,000
1040 2326 1
2 นอน | 1 ชั้น | 38 วา²
หมู่บ้านสว่างนคร
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 7.37กม.
ขาย บ้าน บ้านเลควิวพาร์ค 2 58933ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 14,000,000 38,889
538 422 1
6 นอน | 2 ชั้น | 360 วา²
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 7.39กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านเชียงใหม่การ์เดนท์แลนด์ 82460ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 2,800,000 36,364
227 403 1
2 นอน | 1 ชั้น | 77 วา²
หมู่บ้านเชียงใหม่การ์เดนท์แลนด์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 7.45กม.
ขาย บ้าน เศรษฐสิริ สันทราย 70061ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
ขาย บ้าน หมู่บ้านเศรษฐีการณ์โครงการ3 94145ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 1,200,000 44,444
41 23 1
2 นอน | 1 ชั้น | 27 วา²
หมู่บ้านเศรษฐีการณ์โครงการ3
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 7.68กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 73800ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 2,590,000 89,310
330 425 0
4 นอน | 3 ชั้น | 29 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 7.74กม.
ขาย บ้าน ลากูนน่าโฮมเฟส 1 35715ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 6,990,000 52,955
853 843 4
4 นอน | 2 ชั้น | 132 วา²
ลากูนน่าโฮมเฟส 1
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 7.81กม.
ขาย บ้าน รุ่งโรจน์ 57188ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 1,560,000 31,200
524 321 0
3 นอน | 1 ชั้น | 50 วา²
รุ่งโรจน์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 7.83กม.
ขาย บ้าน ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 37325ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 6,000,000 103,448
810 330 0
2 นอน | 3 ชั้น | 58 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 7.88กม.
ขาย บ้าน บ้านล้านนาธารา เฟส 2 67374ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 19,200,000 34,720
400 146 0
5 นอน | 1 ชั้น | 553 วา²
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 7.90กม.
ขาย บ้าน เพอร์เฟค เพลส เมืองเชียงใหม่ 94411ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 9,500,000 101,279
31 23 0
3 นอน | 2 ชั้น | 93.8 วา²
ห่างจาก ม.เชียงใหม่ 7.90กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 53585ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 3,000,000 50,000
554 218 0
3 นอน | 2 ชั้น | 60 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 7.93กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้าน เดอะลากูนน่าโฮมเฟส 2 87060ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 8,030,000 56,154
171 66 0
2 นอน | 2 ชั้น | 143 วา²
หมู่บ้าน เดอะลากูนน่าโฮมเฟส 2
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 7.94กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านกาญกนกวิวล์10 40034ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 2,800,000 50,909
630 620 4
3 นอน | 2 ชั้น | 55 วา²
หมู่บ้านกาญกนกวิวล์10
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 7.94กม.
ขาย บ้าน กาญจน์กนก วิลล์ 10 72879ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 3,300,000 62,264
330 364 0
3 นอน | 2 ชั้น | 53 วา²
กาญจน์กนก วิลล์ 10
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 7.95กม.
ขาย บ้าน สันทรายพินาเคิ้ล 95322ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 2,950,000 64,410
11 0 0
3 นอน | 2 ชั้น | 45.8 วา²
สันทรายพินาเคิ้ล
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 7.98กม.
ขาย บ้าน โครงการหมู่บ้านบุญส่ง 31517ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 1,300,000 38,235
941 1589 3
2 นอน | 1 ชั้น | 34 วา²
โครงการหมู่บ้านบุญส่ง
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 7.98กม.
ขาย บ้าน มหิดล 94354ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 3,700,000 231,250
34 3 1
2 นอน | 3 ชั้น | 16 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 7.99กม.
ขาย บ้าน รวมโชควิลล่า 81053ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 1,790,000 96,757
278 385 0
2 นอน | 2 ชั้น | 18.5 วา²
รวมโชควิลล่า
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 8.00กม.
ขาย บ้าน เพชรริมปิง 53579ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 5,000,000 23,629
554 192 0
3 นอน | 1 ชั้น | 211.6 วา²
เพชรริมปิง
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 8.02กม.
ขาย บ้าน คลองชนประทาน 39770ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 3,500,000 140,000
707 481 0
2 นอน | 2 ชั้น | 25 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 8.06กม.
ขาย บ้าน พิมุกต์ 4 87156ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 13,000,000 60,465
160 223 0
4 นอน | 2 ชั้น | 215 วา²
พิมุกต์ 4
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 8.06กม.
ขาย บ้าน เพอร์เฟคเพลส. 48120ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 4,900,000 77,778
615 125 0
3 นอน | 2 ชั้น | 63 วา²
เพอร์เฟคเพลส.
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 8.12กม.
ขาย บ้าน โครงการ บ้านรุ่งเรือง ควอลิตี้เฮาส์ เฟส 2 39140ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 3,800,000 72,519
734 734 1
3 นอน | 2 ชั้น | 52.4 วา²
โครงการ บ้านรุ่งเรือง ควอลิตี้เฮาส์ เฟส 2
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 8.12กม.
ขาย บ้าน บ้านรินรดา สันทราย 38462ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
ขาย บ้าน สันป่าตอง-แม่วาง  40718ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 18,000,000 7,826
675 1156 1
2 นอน | 1 ชั้น | 2300 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 8.18กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านลากูนน่าโฮม 38191ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 3,300,000 89,189
779 865 1
3 นอน | 2 ชั้น | 37 วา²
หมู่บ้านลากูนน่าโฮม
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 8.19กม.
ขาย บ้าน กาญจนกนกวิลล์ 10 43460ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 3,500,000 47,619
639 492 8
3 นอน | 2 ชั้น | 73.5 วา²
กาญจนกนกวิลล์ 10
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 8.23กม.
ขาย บ้าน ริชชี่ ริช แลนด์ 57183ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 4,320,000 54,000
524 288 1
3 นอน | 2 ชั้น | 80 วา²
ริชชี่ ริช แลนด์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 8.30กม.
ขาย บ้าน Start Avenue 1 53199ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายโฮมออฟฟิศ
฿ 8,400,000 400,000
584 255 0
1 นอน | 3 ชั้น | 21 วา²
Start Avenue 1
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 8.33กม.
เซ้ง บ้าน ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 70472ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายสิทธิ์ตึกแถว
฿ 600,000 2,000
370 790 2
7 นอน | 3 ชั้น | 300 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 8.37กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านสันทรายเชียงใหม่ 91506ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 5,500,000 91,667
102 61 1
3 นอน | 2 ชั้น | 60 วา²
หมู่บ้านสันทรายเชียงใหม่
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 8.47กม.
ขาย บ้าน นันทิมา 14546ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 2,000,000 32,258
1362 1381 4
3 นอน | 1 ชั้น | 62 วา²
นันทิมา
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 8.50กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านไร้กังวล 38600ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 1,300,000 67,358
758 612 1
2 นอน | 2 ชั้น | 19.3 วา²
หมู่บ้านไร้กังวล
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 8.51กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้าน ใบไม้ 2 87074ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 3,520,000 37,849
171 87 0
2 นอน | 2 ชั้น | 93 วา²
หมู่บ้าน ใบไม้ 2
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 8.52กม.
ขาย บ้าน บ้านขวัญเวียงเพื่อประชาชน 94141ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 1,600,000 45,714
41 4 0
3 นอน | 2 ชั้น | 35 วา²
บ้านขวัญเวียงเพื่อประชาชน
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 8.56กม.
ขาย บ้าน บ้านพรพิง2 สันคะยอมใต้ 92835ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 1,850,000 27,206
67 20 0
3 นอน | 1 ชั้น | 68 วา²
บ้านพรพิง2 สันคะยอมใต้
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 8.56กม.
ขาย บ้าน เดอะลากูน่าโฮม เฟส10 67310ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 4,500,000 82,721
400 466 0
3 นอน | 2 ชั้น | 54.4 วา²
เดอะลากูน่าโฮม เฟส10
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 8.67กม.
ขาย บ้าน พฤกษาวิลล์ 95 บิ๊กซี-ดอนจั่น 71570ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 3,500,000 205,882
341 488 0
3 นอน | 2 ชั้น | 17 วา²
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 8.69กม.
ขาย บ้าน พฤกษาวิลล์ 95 บิ๊กซี-ดอนจั่น 67035ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 4,590,000 241,579
426 482 1
3 นอน | 2 ชั้น | 19 วา²
ห่างจากจุดค้นหา ม.เชียงใหม่ 8.69กม.