ยูนิต

ขายบ้าน เชียงราย

ราคากลางในบริเวณที่ค้นหา ฿ 2,320,000

ขาย บ้าน เจ็ดยอด 35651ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 11,500,000 328,571
935 815 1
5 นอน | 3 ชั้น | 35 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 0.46กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านเวียงเชียงราย 46568ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 28,600,000 616,379
701 207 0
2 นอน | 4 ชั้น | 46.4 วา²
หมู่บ้านเวียงเชียงราย
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 0.49กม.
ขาย บ้าน หนองบัว 96775ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 3,500,000 92,105
65 11 0
2 นอน | 2.5 ชั้น | 38 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 0.49กม.
ขาย บ้าน สันโค้งน้อย 95682ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 7,350,000 459,375
89 16 0
3 นอน | 3 ชั้น | 16 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 1.01กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านกุลพันธ์วิว 41527ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 3,700,000 52,857
745 1243 2
4 นอน | 2 ชั้น | 70 วา²
หมู่บ้านกุลพันธ์วิว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 1.10กม.
ขาย บ้าน ราชโยธา 34419ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 2,800,000 47,297
964 981 2
2 นอน | 2 ชั้น | 59.2 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 1.16กม.
ขาย บ้าน ศรีบุญเรือง 98822ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 7,500,000 38,265
56 63 0
3 นอน | 2 ชั้น | 196 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 1.17กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านเดอะเรสซิเด้นท์ 100724ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 4,600,000 191,667
20 24 1
3 นอน | 3.5 ชั้น | 24 วา²
หมู่บ้านเดอะเรสซิเด้นท์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 1.25กม.
ขาย บ้าน สันโค้งหลวง  35778ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 18,000,000 27,735
935 1665 2
7 นอน | 2 ชั้น | 649 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 1.49กม.
ขาย บ้าน สันโค้ง 39295ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 4,390,000 81,296
812 656 2
2 นอน | 2 ชั้น | 54 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 1.53กม.
ขาย บ้าน สันโค้งน้อย 60708ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 4,500,000 182,927
610 460 0
3 นอน | 3 ชั้น | 24.6 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 1.67กม.
ขาย บ้าน ม.ฟ้าใส3 29540ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 2,100,000 60,345
1065 753 0
3 นอน | 2 ชั้น | 34.8 วา²
ม.ฟ้าใส3
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 1.74กม.
ขาย บ้าน บ้านเปี่ยมสุข 87559ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 15,000,000 76,375
240 351 0
5 นอน | 1 ชั้น | 196.4 วา²
บ้านเปี่ยมสุข
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 1.75กม.
ขาย บ้าน พหลโยธิน 69782ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 5,300,000 40,769
472 596 1
4 นอน | 2 ชั้น | 130 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 2.09กม.
ขาย บ้าน ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 83555ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,565,000 90,000
296 303 0
3 นอน | 2 ชั้น | 28.50 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 2.15กม.
ขาย บ้าน - 41812ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 3,200,000 112,281
737 228 0
1 นอน | 3 ชั้น | 28.50 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 2.15กม.
ขาย บ้าน ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 80813ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 5,700,000 203,571
375 309 0
2 นอน | 3 ชั้น | 28 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 2.22กม.
ขาย บ้าน - 80098ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 1,690,000 93,889
404 910 2
2 นอน | 2 ชั้น | 18 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 2.30กม.
ขาย บ้าน หน้า ม. แม่ฟ้าหลวง 23861ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 3,700,000 205,556
1189 581 0
5 นอน | 3 ชั้น | 18 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 2.68กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านริมจันทร์ธานี 39645ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 7,500,000 41,899
797 946 2
3 นอน | 2 ชั้น | 179 วา²
หมู่บ้านริมจันทร์ธานี
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 2.69กม.
ขาย บ้าน เวียงบูรพา 30473ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 4,500,000 64,935
1057 670 1
4 นอน | 2 ชั้น | 69.3 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 2.98กม.
ขาย บ้าน ิสินธานี 12 อเวนิล 92439ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านแฝด
฿ 2,800,000 74,074
161 187 3
2 นอน | 2 ชั้น | 37.8 วา²
ิสินธานี 12 อเวนิล
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 3.83กม.
ขาย บ้าน บ้านเอื้ออาทร สันตาเหลือง 80103ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 800,000 26,667
404 1310 4
2 นอน | 2 ชั้น | 30 วา²
บ้านเอื้ออาทร สันตาเหลือง
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 4.13กม.
ขาย บ้าน ริมกก 82625ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 1,250,000 23,585
312 1105 6
2 นอน | 1 ชั้น | 53 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 4.17กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านรพีพรรณ 49887ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 3,800,000 39,419
692 470 1
3 นอน | 2 ชั้น | 96.4 วา²
หมู่บ้านรพีพรรณ
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 4.18กม.
ขาย บ้าน บ้านฟ้าใส4 81432ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 1,200,000 41,379
340 723 1
2 นอน | 1 ชั้น | 29 วา²
บ้านฟ้าใส4
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 4.28กม.
ขาย บ้าน พหลโยธิน (ทล.1) 65304ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 1,200,000 50,000
481 450 0
2 นอน | 1 ชั้น | 24 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 4.34กม.
ขาย บ้าน บ้านฟ้าใส6. 68679ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 1,990,000 87,281
486 273 1
3 นอน | 2 ชั้น | 22.8 วา²
บ้านฟ้าใส6.
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 4.47กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 42534ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 1,990,000 87,281
732 191 0
1 นอน | 2 ชั้น | 22.80 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 4.48กม.
ขาย บ้าน ฟ้าใส6 The space 84036ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 1,600,000 61,538
286 419 2
2 นอน | 1 ชั้น | 26 วา²
ฟ้าใส6 The space
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 4.48กม.
ขาย บ้าน พหลโยธิน (ทล.1) 53568ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 1,360,000 38,202
640 826 1
2 นอน | 2 ชั้น | 35.6 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 4.63กม.
ขาย บ้าน ลานนา วิลล่า 70557ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 2,190,000 46,596
453 1029 2
2 นอน | 1 ชั้น | 47 วา²
ลานนา วิลล่า
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 4.95กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านเวียงนารา 51950ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 3,560,000 57,051
682 616 0
3 นอน | 2 ชั้น | 62.4 วา²
หมู่บ้านเวียงนารา
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 5.10กม.
ขาย บ้าน พหลโยธิน 32447ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 4,500,000 225,000
993 463 0
3 นอน | 3 ชั้น | 20 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 5.20กม.
ขาย บ้าน โครงการบ้านเวียงนารา 51791ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 3,560,000 57,051
683 492 0
3 นอน | 2 ชั้น | 62.4 วา²
โครงการบ้านเวียงนารา
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 5.29กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 87349ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 8,411,000 8,308
250 89 0
2 นอน | 2 ชั้น | 1012.4 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 6.11กม.
ขาย บ้าน สินธานี 2 53563ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,200,000 38,938
640 472 0
2 นอน | 1 ชั้น | 56.5 วา²
สินธานี 2
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 6.16กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้าน สินธานี 2 95746ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 3,000,000 41,667
86 38 0
3 นอน | 2 ชั้น | 72 วา²
หมู่บ้าน สินธานี 2
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 6.17กม.
ขาย บ้าน ป่าตึง 71256ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 2,609,000 13,045
437 344 1
2 นอน | 1 ชั้น | 200 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 6.21กม.
ขาย บ้าน ยันตรกิจโกศล 30244ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 22,000,000 105,769
1070 1346 2
5 นอน | 2 ชั้น | 208 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 6.29กม.
ขาย บ้าน วัดสันทราย 36392ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 3,500,000 72,464
912 618 1
3 นอน | 2 ชั้น | 48.3 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 6.36กม.
ขาย บ้าน ดิ อิมเพรส บ้านป่าชาง 33831ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 4,890,000 53,736
978 645 0
3 นอน | 2 ชั้น | 91 วา²
ดิ อิมเพรส บ้านป่าชาง
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 6.70กม.
ขาย บ้าน ดิอิมเพลส 87758ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 1,750,000 70,000
240 379 1
3 นอน | 2 ชั้น | 25 วา²
ดิอิมเพลส
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 6.75กม.
ขาย บ้าน การเคหะเชียงราย 1 65858ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 825,000 34,810
481 376 0
1 นอน | 1 ชั้น | 23.7 วา²
การเคหะเชียงราย 1
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 6.85กม.
ขาย บ้าน โครงการสินธานี​10 71891ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 3,500,000 58,333
417 633 0
3 นอน | 1 ชั้น | 60 วา²
โครงการสินธานี​10
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 6.89กม.
ขาย บ้าน พหลโยธิน(ทล.1) 55032ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 1,100,000 27,919
640 285 0
2 นอน | 1 ชั้น | 39.4 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 6.90กม.
ขาย บ้าน กาญจน์สิริ 40512ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 3,290,000 32,900
771 804 1
3 นอน | 2 ชั้น | 100 วา²
กาญจน์สิริ
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 6.94กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 26679ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 1,700,000 26,563
945 1964 5
3 นอน | 1 ชั้น | 64 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 6.94กม.
ขาย บ้าน โครงการ การเคหะสันทรายเชียงราย 36582ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 790,000 32,917
917 2431 6
2 นอน | 1 ชั้น | 24 วา²
โครงการ การเคหะสันทรายเชียงราย
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 6.96กม.
ขาย บ้าน กาญจน์สิริ 95794ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 2,890,000 28,900
86 75 0
3 นอน | 2 ชั้น | 100 วา²
กาญจน์สิริ
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 7.05กม.
ขาย บ้าน เชียงราย-เชียงของ 53268ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 2,900,000 120,833
669 384 0
2 นอน | 2 ชั้น | 24 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 7.06กม.
ขาย บ้าน บ้านธนภูมิวิลลา 16390ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 1,990,000 33,729
1355 1251 1
3 นอน | 1 ชั้น | 59 วา²
บ้านธนภูมิวิลลา
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 7.25กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 53561ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,780,000 21,719
640 282 0
3 นอน | 2 ชั้น | 128 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 7.31กม.
ขาย บ้าน แม่ยาว 95250ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 1,950,000 22,159
97 16 0
4 นอน | 1 ชั้น | 88 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 7.44กม.
ขาย บ้าน แอร์พอร์ตการ์เด้นท์ เชียงใหม่ 84342ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,745,000 20,811
283 193 0
4 นอน | 2 ชั้น | 131.90 วา²
แอร์พอร์ตการ์เด้นท์ เชียงใหม่
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 8.12กม.
ขาย บ้าน บ้านฐิติพร 34058ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 1,800,000 29,032
977 1043 0
4 นอน | 2 ชั้น | 62 วา²
บ้านฐิติพร
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 8.44กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านฐิติพร 31960ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 1,800,000 29,032
1022 1093 3
4 นอน | 2 ชั้น | 62 วา²
หมู่บ้านฐิติพร
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 8.45กม.
ขาย บ้าน เวียงชัยธานี 40053ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 15,000,000 37,500
785 1045 0
2 นอน | 1 ชั้น | 400 วา²
เวียงชัยธานี
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 8.57กม.
ขาย บ้าน เฮือนล้านนา 46352ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 925,000 65,603
701 339 0
1 นอน | 2 ชั้น | 14.1 วา²
เฮือนล้านนา
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 8.72กม.
ขาย บ้าน เฮือนล้านนา 46349ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 940,000 45,411
701 268 0
2 นอน | 2 ชั้น | 20.7 วา²
เฮือนล้านนา
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 8.72กม.
ขาย บ้าน เฮือนล้านนา 46351ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 850,000 57,047
701 219 0
1 นอน | 2 ชั้น | 14.9 วา²
เฮือนล้านนา
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 8.72กม.
ขาย บ้าน ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 55668ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,900,000 110,266
640 183 0
2 นอน | 2 ชั้น | 26.3 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 8.74กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 57150ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 3,926,000 35,054
610 181 0
3 นอน | 2 ชั้น | 112 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 9.59กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 87216ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 2,999,900 29,999
253 410 4
3 นอน | 1 ชั้น | 100 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 10.12กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 35549ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 1,150,000 50,000
923 1026 3
2 นอน | 2 ชั้น | 23 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 10.98กม.
ขาย บ้าน ภูวารีวิลล่า. 53559ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 3,800,000 51,007
640 218 0
3 นอน | 2 ชั้น | 74.5 วา²
ภูวารีวิลล่า.
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 12.45กม.
ขาย บ้าน Phuvaree villa 25325ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 8,500,000 85,000
1170 860 0
4 นอน | 2 ชั้น | 100 วา²
Phuvaree villa
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 12.48กม.
ขาย บ้าน ภูปลายฟ้า 69499ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 11,500,000 11,220
474 434 0
5 นอน | 2 ชั้น | 1025 วา²
ภูปลายฟ้า
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 13.45กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 99341ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 15,000,000 17,794
41 48 0
2 นอน | 2 ชั้น | 843 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 14.42กม.
ขาย บ้าน สายบ้านหัวดอย 57160ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,190,000 27,722
610 221 0
3 นอน | 2 ชั้น | 79 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 16.15กม.
ขาย บ้าน สีสันน้ำกรณ์3 29906ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 2,300,000 9,623
1080 3102 1
2 นอน | 2 ชั้น | 239 วา²
สีสันน้ำกรณ์3
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 16.32กม.
ขาย บ้าน โครงการคชพลแลนด์ 27068ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 8,900,000 278,125
1131 1436 0
2 นอน | 2.5 ชั้น | 32 วา²
โครงการคชพลแลนด์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 16.36กม.
ขาย บ้าน ฟ้าไทย1 30106ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 1,500,000 83,333
1074 502 1
2 นอน | 2 ชั้น | 18 วา²
ฟ้าไทย1
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 16.69กม.
ขาย บ้าน บ้านฟ้าไทย 62250ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 1,000,000 62,500
554 677 2
2 นอน | 2 ชั้น | 16 วา²
บ้านฟ้าไทย
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 16.83กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านฟ้าไทย 23085ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายทาวน์เฮ้าส์
฿ 950,000 59,375
1211 2219 5
2 นอน | 2 ชั้น | 16 วา²
หมู่บ้านฟ้าไทย
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 16.84กม.
ขาย บ้าน ถนนพหลโยธิน (ทล.1) 53571ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 950,000 5,861
640 472 0
2 นอน | 2 ชั้น | 162.1 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 18.01กม.
ขาย บ้าน ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 96859ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 2,000,000 15,748
63 9 0
5 นอน | 1 ชั้น | 127 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 24.24กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 40021ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 1,500,000 8,824
786 802 0
3 นอน | 1 ชั้น | 170 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 24.62กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 40506ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 700,000 5,738
771 1766 7
3 นอน | 1 ชั้น | 122 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 24.84กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านทรายงาม 69419ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 750,000 10,563
474 1358 7
3 นอน | 1 ชั้น | 71 วา²
หมู่บ้านทรายงาม
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 26.45กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 100408ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 4,000,000 4,000,000
22 2 2
6 นอน | ชั้น | 1 ไร่ วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 26.85กม.
ขาย บ้าน ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 91202ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 2,800,000 25,455
182 47 0
4 นอน | 1 ชั้น | 110 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 27.19กม.
ขาย บ้าน หิรัญนคร 100590ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 5,500,000 91,667
20 0 0
4 นอน | 2 ชั้น | 60 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 27.22กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 65380ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 1,500,000 15,000
526 896 0
3 นอน | 1 ชั้น | 100 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 27.31กม.
ขาย บ้าน ทางหลวงแผ่นดินสายท่าตอน -​ อำเภอแม่จัน  51630ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 1,800,000 20,000
683 394 0
2 นอน | 2 ชั้น | 90 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 28.67กม.
ขาย บ้าน บายพาสวงแหวนตะวันตก 71651ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 6,500,000 32,500
424 368 0
4 นอน | 2 ชั้น | 200 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 28.80กม.
ขาย บ้าน ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 64011ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,500,000 128,866
518 174 0
2 นอน | 3 ชั้น | 19.4 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 29.52กม.
ขาย บ้าน แม่จัน-เชียงแสน (ทล.1016) 55669ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,200,000 114,583
640 151 0
2 นอน | 3 ชั้น | 19.2 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 29.53กม.
ขาย บ้าน ถ.บ้านจำบอน-บ้านเมืองง่า 40977ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,750,000 6,659
737 158 0
5 นอน | 1 ชั้น | 413.00 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 29.96กม.
ขาย บ้าน สายบ้านเด่น-บ้านหนองอ้อ แยกจากถนนสายแม่จัน-เชียงแสน (ทล.1016) 55670ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,200,000 81,481
640 265 0
2 นอน | 2 ชั้น | 27 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 30.94กม.
ขาย บ้าน - 44125ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,420,000 73,333
701 116 0
2 นอน | 1 ชั้น | 33 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 31.17กม.
ขาย บ้าน บ.แม่แก้วเหนือ - บ.ใหม่ใน (ทล.1181) 63838ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 1,635,000 6,362
518 371 1
3 นอน | 1 ชั้น | 257 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 31.68กม.
ขาย บ้าน ป่าไร่ 98666ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 13,130,000 22,835
52 0 1
1 นอน | 2 ชั้น | 575.00 วา²
ป่าไร่
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 32.46กม.
ขาย บ้าน ถนน พหลโยธิน 98626ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 1,250,000 416,667
54 23 0
2 นอน | 1 ชั้ ชั้น | 3 งาน วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 34.38กม.
ขาย บ้าน ถนนพหลโยธิน (ทล.1) 53569ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 1,350,000 7,068
640 192 0
2 นอน | 1 ชั้น | 191 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 35.22กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 53573ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 770,000 6,160
640 479 1
3 นอน | 1 ชั้น | 125 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 35.98กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 83814ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 2,800,000 7,000
294 227 0
3 นอน | 1 ชั้น | 400 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 36.84กม.
ขาย บ้าน บ้านงิ้วใหม่ 70590ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 3,000,000 6,452
451 421 4
2 นอน | 2 ชั้น | 465 วา²
บ้านงิ้วใหม่
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 37.06กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 57146ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 5,975,000 11,403
610 90 0
4 นอน | 1 ชั้น | 524 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 37.19กม.
ขาย บ้าน พหลโยธิน (ทล.1) 55666ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 3,000,000 166,667
640 158 2
2 นอน | 2 ชั้น | 18 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 39.36กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 53574ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 660,000 13,469
640 437 0
2 นอน | 1 ชั้น | 49 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 39.42กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 53576ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 451,000 5,934
640 554 0
1 นอน | 1 ชั้น | 76 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 39.64กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 57159ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 1,690,000 16,900
610 161 0
3 นอน | 2 ชั้น | 100 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 39.83กม.
ขาย บ้าน ต้าตลาด-หัวดอย 59293ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 7,000,000 33,654
624 464 2
4 นอน | 2 ชั้น | 208 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 40.14กม.
ขาย บ้าน ทับกุมารทอง 57155ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,239,000 5,183
610 315 0
3 นอน | 1 ชั้น | 432 วา²
ทับกุมารทอง
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 40.56กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 31686ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 1,800,000 25,000
1027 824 0
2 นอน | 1 ชั้น | 72 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 41.22กม.
ขาย บ้าน เขตเทศบาล 84305ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 6,200,000 5,492
264 285 0
3 นอน | 1 ชั้น | 1129 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 41.45กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 39698ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 3,800,000 8,017
798 660 1
2 นอน | 1 ชั้น | 474 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 42.17กม.
ขาย บ้าน ทางหลวงชนบหต.หัวง้ม 30790ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 2,900,000 14,216
1047 712 0
3 นอน | 1 ชั้น | 204 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 43.45กม.
ขาย บ้าน ซอย1หน้าโรงพยาบาลแม่สรวย 30983ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 2,900,000 7,775
1041 631 0
2 นอน | 1 ชั้น | 373 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 43.46กม.
ขาย บ้าน 109 84077ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 3,999,000 5,276
285 226 0
2 นอน | 1 ชั้น | 758 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 44.20กม.
ขาย บ้าน ถนนพาน-ป่าแดด 81321ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 1 0
361 123 0
1 นอน | 2 ชั้น | 29 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 44.47กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 53564ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,150,000 6,437
640 192 0
3 นอน | 1 ชั้น | 334 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 44.58กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 63035ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 1,265,000 1,030
481 165 1
3 นอน | 1 ชั้น | 1228.5 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 46.75กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 85330ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,340,000 13,503
276 53 0
2 นอน | 1 ชั้น | 173.3 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 47.48กม.
ขาย บ้าน - 44121ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 5,467,000 64,775
701 124 0
2 นอน | 2 ชั้น | 84.4 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 47.95กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้าน จอมกิติ 83779ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 5,060,000 120,476
296 43 0
3 นอน | 3 ชั้น | 42 วา²
หมู่บ้าน จอมกิติ
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 48.84กม.
ขาย บ้าน หมู่บ้านจอมกิติ 46567ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 5,060,000 120,476
701 107 0
2 นอน | 3 ชั้น | 42 วา²
หมู่บ้านจอมกิติ
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 48.89กม.
ขาย บ้าน พหลโยธิล 31521ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 1,600,000 18,605
1030 595 0
2 นอน | 1 ชั้น | 86 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 49.76กม.
ขาย บ้าน เชียงราย-เชียงใหม่ 93669ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 5,500,000 72,368
140 15 0
3 นอน | 2 ชั้น | 76 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 49.81กม.
ขาย บ้าน โครงการโขงวิวพลาซ่า 23488ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายตึกแถว
฿ 4,600,000 242,105
1200 526 0
4 นอน | 3 ชั้น | 19 วา²
โครงการโขงวิวพลาซ่า
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 50.13กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 57154ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,206,000 11,313
610 107 0
3 นอน | 1 ชั้น | 195 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 50.51กม.
ขาย บ้าน บ้านเอื้ออาทร แม่สาย เขียงราย 92326ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 750,000 34,091
163 66 6
3 นอน | 2 ชั้น | 22 วา²
บ้านเอื้ออาทร แม่สาย เขียงราย
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 53.51กม.
ขาย บ้าน พหลโยธิน  42555ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,850,000 142,500
732 169 0
1 นอน | 2 ชั้น | 20.00 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 55.93กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 68683ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,850,000 142,500
486 111 0
2 นอน | 2 ชั้น | 20 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 55.93กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 68685ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,850,000 142,500
486 103 0
2 นอน | 2 ชั้น | 20 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 55.93กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 42553ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,850,000 142,500
732 111 0
1 นอน | 2 ชั้น | 20.00 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 55.99กม.
ขาย บ้าน พหลโยธิน (ทล.1) 55030ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,300,000 76,159
640 170 0
3 นอน | 2 ชั้น | 30.2 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 56.85กม.
ขาย บ้าน ธนธานี 67830ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,590,000 37,536
486 200 0
3 นอน | 2 ชั้น | 69 วา²
ธนธานี
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 57.98กม.
ขาย บ้าน บ้านธนธานี 69285ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ขายบ้านเดี่ยว
฿ 1,500,000 27,778
484 809 4
3 นอน | 1 ชั้น | 54 วา²
บ้านธนธานี
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 58.06กม.
ขาย บ้าน พหลโยธิน  42542ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,300,000 42,593
732 102 0
1 นอน | 1 ชั้น | 54.00 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 58.19กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 68691ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,300,000 42,593
486 89 0
3 นอน | 2 ชั้น | 54 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 58.20กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 58946ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 681,000 8,513
610 247 0
2 นอน | 2 ชั้น | 80 วา²
ทาวน์เฮาส์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 58.49กม.
ขาย บ้าน ปิยะพร 67732ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 3,150,000 34,239
486 128 0
3 นอน | 2 ชั้น | 92 วา²
ปิยะพร
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 59.45กม.
ขาย บ้าน เลียบคลองชลประทาน 57157ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 3,782,000 9,953
610 131 0
4 นอน | 1 ชั้น | 380 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 59.52กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 57148ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 1,693,000 12,268
610 229 0
3 นอน | 1 ชั้น | 138 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 59.55กม.
ขาย บ้าน ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 55664ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 9,460,000 165,965
640 118 0
4 นอน | 3 ชั้น | 57 วา²
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 59.55กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 57152ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 4,209,000 9,374
610 107 0
3 นอน | 1 ชั้น | 449 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 59.60กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 67711ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 9,000,000 7,500
486 84 0
3 นอน | 1 ชั้น | 1200 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 60.17กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 67411ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 2,200,000 8,765
486 115 0
3 นอน | 1 ชั้น | 251 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 71.16กม.
ขาย บ้าน ทาวน์เฮาส์ 93828ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 660,000 27,731
115 4 0
1 นอน | 1 ชั้น | 23.8 วา²
ทาวน์เฮาส์ (BTS อนุสาวรีย์ชัย 0.28 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 686.57กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 99738ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 690,000 30,000
24 0 0
1 นอน | 2 ชั้น | 23 วา²
บ้านเดี่ยว (BTS อนุสาวรีย์ชัย 0.28 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 686.57กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 95393ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 760,000 0
52 1 0
1 นอน | 1 ชั้น | 50.3 วา²
บ้านเดี่ยว (BTS อนุสาวรีย์ชัย 0.28 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 686.57กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 95391ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 1,145,000 10,905
94 3 7
1 นอน | 1 ชั้น | 105 วา²
บ้านเดี่ยว (BTS อนุสาวรีย์ชัย 0.28 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 686.57กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 95392ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 1,285,000 0
94 2 0
1 นอน | 1 ชั้น | 122 วา²
บ้านเดี่ยว (BTS อนุสาวรีย์ชัย 0.28 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 686.57กม.
ขาย บ้าน บ้านเดี่ยว 99416ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 1,355,000 26,569
24 0 1
1 นอน | 2 ชั้น | 51 วา²
บ้านเดี่ยว (BTS อนุสาวรีย์ชัย 0.28 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 686.57กม.
ขาย บ้าน โครงการเชียงรายทรัพย์อนันต์ 93582ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 1,900,000 56,716
115 5 0
1 นอน | 2 ชั้น | 33.5 วา²
โครงการเชียงรายทรัพย์อนันต์ (BTS อนุสาวรีย์ชัย 0.28 กม.)
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 686.57กม.
ขาย บ้าน ทล.ชบ.สายบ้านน้ำจำ-บ้านสันโค้ง (2114) 85695ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 710,000 30,870
269 64 2
1 นอน | 2 ชั้น | 23 วา²
บ้านเดี่ยว
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 770.73กม.
ขาย บ้าน สิบสองปันนาวิลล่า 86578ประกาศ บ้าน คอนโด เจ้าของขายเอง
ทรัพย์ธนาคาร
฿ 710,000 17,531
241 49 0
1 นอน | 1 ชั้น | 40.5 วา²
สิบสองปันนาวิลล่า
ห่างจากจุดค้นหา เชียงราย 770.73กม.