รวมประกาศขายคอนโด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทรัพย์ธนาคาร

ตอบโจทย์การค้นหาของคุณได้มากขึ้น

เลือกประกาศที่ใช่สำหรับคุณ

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn Phaholyothin Km.44)

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn...

 • 32.04 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 432,000 13,483 ฿/ม2
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส1302122501) ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน 3)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn Phaholyothin Km.44)

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn...

 • 32.04 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 388,000 12,110 ฿/ม2
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส1302122071) ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน 1)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn Phaholyothin Km.44)

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn...

 • 32.04 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 350,000 10,924 ฿/ม2
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส1302832001) ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน 4)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn Phaholyothin Km.44)

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn...

 • 32.33 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 400,000 12,372 ฿/ม2
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส1302121661) ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน 8)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn Phaholyothin Km.44)

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn...

 • 32.33 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 430,000 13,300 ฿/ม2
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส1302121141) ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน 3)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn Phaholyothin Km.44)

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn...

 • 32.33 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 433,000 13,393 ฿/ม2
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส1302122521) ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน 7)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn Phaholyothin Km.44)

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn...

 • 32.33 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 388,000 12,001 ฿/ม2
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส1302121881) ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน 2)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn Phaholyothin Km.44)

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn...

 • 32.33 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 469,000 14,507 ฿/ม2
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด วินน์ ธานี นวนคร-ตลาดไท (Wynn Thani Nawanakorn-Talat Thai)

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด วินน์ ธานี นวนคร-ตลาดไท (Wynn Thani Nawanako...

 • 23.28 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 800,000 34,364 ฿/ม2
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส1302859201) ขายคอนโด (วินน์ธานี)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn Phaholyothin Km.44)

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn...

 • 32.04 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 450,000 14,045 ฿/ม2
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส1302122731) ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน 7)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn Phaholyothin Km.44)

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn...

 • 32.33 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 456,000 14,105 ฿/ม2
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส1302121331) ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน 7)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn Phaholyothin Km.44)

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn...

 • 32.33 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 440,000 13,610 ฿/ม2
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส1302122771) ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน 8)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn Phaholyothin Km.44)

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn...

 • 32.33 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 420,000 12,991 ฿/ม2
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส1302122081) ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน 3)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn Phaholyothin Km.44)

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn...

 • 32.04 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 420,000 13,109 ฿/ม2
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn Phaholyothin Km.44)

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn...

 • 32.33 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 450,000 13,919 ฿/ม2
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส1302859581) ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน 4)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn Phaholyothin Km.44)

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn...

 • 32.33 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 451,000 13,950 ฿/ม2
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส1302121631) ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน 3)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด เดอะ คิทท์ คลองหลวง (The Kith Khlong Luang)

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด เดอะ คิทท์ คลองหลวง (The Kith Khlong Luang)

 • 29.2 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 980,000 33,562 ฿/ม2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • ชั้น 5
  • -
 • เดอะ คิทท์ คลองหลวง
 • คลองหลวง ปทุมธานี
 • 1.8 กม. จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส1302122761) ขายคอนโด (เดอะคิทท์คลองหลวง)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn Phaholyothin Km.44)

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn...

 • 32.04 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 429,000 13,390 ฿/ม2
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส1302122191) ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน 4)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn Phaholyothin Km.44)

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn...

 • 32.04 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 400,000 12,484 ฿/ม2
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn Phaholyothin Km.44)

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn...

 • 32.04 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 398,000 12,422 ฿/ม2
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส1302122751) ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน 7)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn Phaholyothin Km.44)

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn...

 • 32.33 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 482,000 14,909 ฿/ม2
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส1302121591) ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน 7)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านร่วมทางฝัน 3 (เดอะ คิทท์ คลองหลวง) (Baan Ruamtangfun 3)

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านร่วมทางฝัน 3 (เดอะ คิทท์ คลองหลวง) (Baan...

 • 28.5 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 850,000 29,825 ฿/ม2
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส1302839671) ขายคอนโด (บ้านร่วมทางฝัน3)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn Phaholyothin Km.44)

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn...

 • 32.04 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 457,000 14,263 ฿/ม2
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส1302122251) ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน4)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn Phaholyothin Km.44)

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด บ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน กม.44 (Baan Ua-Athorn...

 • 64.37 ม2 ไม่รับนายหน้า
 • 800,000 12,428 ฿/ม2