รวมประกาศขายบ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ในจังหวัดสกลนคร

ตอบโจทย์การค้นหาของคุณได้มากขึ้น

เลือกประกาศที่ใช่สำหรับคุณ

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายหนองหลวงวัฒนา - บ้านขามพัฒนา

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายหนองหลวงวัฒนา - บ้านขามพ...

 • 376.35 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,321,000 3,510 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายหนองหลวงวัฒนา - บ้านขามพัฒนา
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028807466) -บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น , อายุอาคาร 15 ปี , พื้นที่ใช้สอย 165 ตร.ม., 2 ห้องโถง -อาคารคสล.ชั้นเดียว , อายุอาคาร 24 ปี , พื้นที่ใช้สอย 149.50 ตร.ม., 1 ห้องโถง -ห้องน้ำ , อายุอาคาร 24 ปี -ยุ้งข้าว , อายุอาคาร 14 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านสุขสำราญ - บ้านไทยเสรี

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านสุขสำราญ - บ้านไทยเสรี

 • 164 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 575,000 3,506 ฿/วา2
  • 0 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านสุขสำราญ - บ้านไทยเสรี
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028813505) บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ , อายุอาคาร 18 ปี , พื้นที่ใช้สอย 114 ตร.ม., 1 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายอุดรธานี-สกลนคร (ทล.22)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายอุดรธานี-สกลนคร (ทล.22)

 • 400 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,761,000 6,903 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายอุดรธานี-สกลนคร (ทล.22)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028812856) -บ้านพักอาศัย คสล. ชั้นเดียว , อายุอาคาร 12 ปี , พื้นที่ใช้สอย 176 ตร.ม., 2 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ -รั้ว , อายุ 12 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ (ทล.213)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ (ทล.213)

 • 417 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 6,225,000 14,928 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 4 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ (ทล.213)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028812701) บ้านพักอาศัย 2 ชั้น , อายุอาคาร 13 ปี , พื้นที่ใช้สอย 239.50 ตรม. , 1 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆรวมทั้งหมด 5 รายการ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายสว่างแดนดิน - กุดเรือคำ ( ทล.2091)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายสว่างแดนดิน - กุดเรือคำ ...

 • 629 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,224,000 5,126 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายสว่างแดนดิน - กุดเรือคำ ( ทล.2091)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028812500) - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว , อายุอาคาร 13 ปี , พื้นที่ใช้สอย 49.50 ตร.ม, 1 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว , อายุอาคาร 13 ปี , พื้นที่ใช้สอย 100.75 ตร.ม, 1 ห้องโถง , 1 ห้องน้ำ - โกดังชั้นเดียว , อายุอาคาร 12 ปี - เพิงอเนกประสงค์ , อายุอาคาร 11 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายดอนเขือง - วาริชภูมิ

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายดอนเขือง - วาริชภูมิ

 • 81 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 675,000 8,333 ฿/วา2
  • 0 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายดอนเขือง - วาริชภูมิ
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028812318) บ้านพักอาศัยบ้านไม้ใต้ถุนสูง, อายุอาคาร 31 ปี, พื้นที่ใช้สอย 268.50 ตร.ม. 1 ห้องน้ำ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายสกลนคร - นครพนม (ทล.22)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายสกลนคร - นครพนม (ทล.22)

 • 109 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 616,000 5,651 ฿/วา2
  • 0 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายสกลนคร - นครพนม (ทล.22)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028812105) - บ้านพักอาศัยตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น , อายุอาคาร 17 ปี , พื้นที่ใช้สอย 153 ตร.ม, 1 ห้องน้ำ - ยุ้งข้าว , อายุอาคาร 16 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายหนองหลวง - ส่องดาว (สน.2021)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายหนองหลวง - ส่องดาว (สน.2...

 • 109 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,202,000 11,028 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายหนองหลวง - ส่องดาว (สน.2021)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028812020) บ้านพักอาศัยตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น, อายุอาคาร 13 ปี, พื้นที่ใช้สอย 199.50 ตร.ม. 4 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายวาริชภูมิ - ดอนเขือง (สน.2041)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายวาริชภูมิ - ดอนเขือง (สน...

 • 2388 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 13,998,000 5,862 ฿/วา2
  • 0 นอน
  • 5 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายวาริชภูมิ - ดอนเขือง (สน.2041)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028810312) บ้านพักอาศัย คสล.ชั้นเดียว , อายุอาคาร 12 ปี , พื้นที่ใช้สอย 168 ตรม., 5 ห้องน้ำ, 2 ห้องโถง, 1 ห้องอื่นๆ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมทั้งหมด 17 รายการ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านดอนมุย - บ้านกุดจอก (สน.3043)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านดอนมุย - บ้านกุดจอก ...

 • 710 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 4,771,000 6,720 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านดอนมุย - บ้านกุดจอก (สน.3043)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028811012) - บ้านพักอาศัย 2 ชั้น, อายุอาคาร 20 ปี, พื้นที่ใช้สอย 251.75 ตร.ม, 2 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว, อายุอาคาร 20 ปี, พื้นที่ใช้สอย 103.50 ตร.ม - ลาน คสล. , อายุ 12 ปี - ยุ้งข้าว , อายุอาคาร 16 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยไม่มีชื่อ(ตัน) ถนนสายห้วยบาง - บ้านโพนไผ่ (สน.2053)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยไม่มีชื่อ(ตัน) ถนนสายห้วยบา...

 • 189 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 677,000 3,582 ฿/วา2
  • 0 นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยไม่มีชื่อ(ตัน) ถนนสายห้วยบาง - บ้านโพนไผ่ (สน.2053)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028808569) บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น , อายุอาคาร 24 ปี, พื้นที่ใช้สอย 207.50 ตร.ม, 2 ห้องน้ำ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายหนองบัวสิม - บ้านปากโนด

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายหนองบัวสิม - บ้านปากโนด

 • 3853 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,857,000 482 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายหนองบัวสิม - บ้านปากโนด
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028815260) บ้านพักอาศัยชั้นเดียว , อายุอาคาร 15 ปี , พื้นที่ใช้สอย 199 ตร.ม., 2 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ **ที่ดินบางส่วนมีสภาพเป็นบ่อน้ำ เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ขอให้ผู้ซื้อตรวจสอบข้อมูลก่อนการเสนอซื้อ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านนาแก้ว - บ้านดงน้อย (สน.2013)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านนาแก้ว - บ้านดงน้อย ...

 • 267 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,303,000 8,625 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านนาแก้ว - บ้านดงน้อย (สน.2013)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028815881) - บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น, อายุอาคาร 9 ปี, พื้นที่ใช้สอย 97.50 ตร.ม. 1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ - เพิงอเนกประสงค์, อายุอาคาร 9 ปี, พื้นที่ใช้สอย 36 ตร.ม. - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว, อายุอาคาร 9 ปี, พื้นที่ใช้สอย 96 ตร.ม. - อาคาร คสล.ชั้นเดียว, อายุอาคาร 9 ปี, พื้นที่ใช้สอย 144 ตร.ม. - ลาน คสล. อายุ 9 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายแยก ทล.22-โคกศรีสุพรรณ (สน.2013)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายแยก ทล.22-โคกศรีสุพรรณ (...

 • 1012 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 4,903,000 4,845 ฿/วา2
  • 0 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายแยก ทล.22-โคกศรีสุพรรณ (สน.2013)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028816129) - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว, อายุอาคาร 19 ปี, พื้นที่ใช้สอย 183 ตร.ม. 2 ห้องน้ำ , และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆรวมทั้งหมด 12 รายการ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านนาแก้ว-บ้านตงน้อย (สน.2013)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านนาแก้ว-บ้านตงน้อย (ส...

 • 335 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 654,000 1,952 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านนาแก้ว-บ้านตงน้อย (สน.2013)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028816130) - บ้านไม้ยกพื้นสูงพักอาศัย อายุอาคาร 13 ปี พื้นที่ใช้สอย 36 ตร.ม. 1 ห้องนอน - ห้องน้ำ อายุ 13 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222)

 • 104 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,948,000 18,731 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 4 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028815889) - บ้านพักอาศัยคสล.ชั้นเดียว, อายุอาคาร 15 ปี, พื้นที่ใช้สอย 294.50 ตร.ม., 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ - รั้ว, อายุ 15 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยกำจัดภัย 3 ถนนกำจัดภัย

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยกำจัดภัย 3 ถนนกำจัดภัย

 • 147.7 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 5,315,000 35,985 ฿/วา2
  • 8 นอน
  • 8 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยกำจัดภัย 3 ถนนกำจัดภัย
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028816128) - อาคาร คสล.ชั้นเดียว , อายุอาคาร 13 ปี , พื้นที่ใช้สอย 224 ตร.ม., 8 ห้องนอน , 8 ห้องน้ำ - เพิงอเนกประสงค์ , อายุอาคาร 13 ปี , พื้นที่ใช้สอย 140 ตร.ม. - ลานคสล. , รั้ว อายุ 13 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยคุ้มขนมจีน ถนนสายอุดรธานี-สกลนคร (ทล.22)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยคุ้มขนมจีน ถนนสายอุดรธานี-ส...

 • 100 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,487,000 24,870 ฿/วา2
  • 0 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยคุ้มขนมจีน ถนนสายอุดรธานี-สกลนคร (ทล.22)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028816123) - บ้านพักอาศัย ชั้นเดียวม อายุอาคาร 22 ปี, พื้นที่ใช้สอย 270.50 ตร.ม. 1 ห้องน้ำ - อาคารอคสล.ชั้นเดียว, อายุอาคาร 11 ปี, พื้นที่ใช้สอย 49.50 ตร.ม.
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนเปรมปรีดา

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนเปรมปรีดา

 • 129.9 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,966,000 22,833 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนเปรมปรีดา
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028815791) - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว , อายุอาคาร 21 ปี , พื้นที่ใช้สอย 177 ตรม. , 2 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ - อาคาร คสล.ชั้นเดียว , อายุอาคาร 8 ปี , พื้นที่ใช้สอย 257 ตรม.
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายวาริชภูมิ-ดอนยาวใหญ่ (สน.3211)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายวาริชภูมิ-ดอนยาวใหญ่ (สน...

 • 331 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,693,000 5,115 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายวาริชภูมิ-ดอนยาวใหญ่ (สน.3211)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028815712) บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น อายุอาคาร 27 ปี พื้นที่ใช้สอย 318 ตร.ม. 1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายสกลนคร - อุดรธานี (ทล.22)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายสกลนคร - อุดรธานี (ทล.22)

 • 1093.7 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 4,974,000 4,548 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายสกลนคร - อุดรธานี (ทล.22)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028813506) - บ้านพักอาศัย 2 ชั้น , อายุอาคาร 18 ปี , พื้นที่ใช้สอย 334.50 ตร.ม., 3 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ - รั้ว , อายุ 7 ปี ยาว 90 ม.
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายอุดรธานี - สกลนคร (ทล.22)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายอุดรธานี - สกลนคร (ทล.22)

 • 2438 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 6,740,000 2,765 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายอุดรธานี - สกลนคร (ทล.22)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028809463) บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น อายุอาคาร 20 ปีและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมทั้งหมด 6 รายการ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายคำตากล้า-ท่าก้อน (สน.3023)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายคำตากล้า-ท่าก้อน (สน.3023)

 • 223 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,871,000 8,390 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายคำตากล้า-ท่าก้อน (สน.3023)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028816031) บ้านพักอาศัยชั้นเดียว, อายุอาคาร 5 ปี, พื้นที่ใช้สอย 143.75 ตร.ม. 3 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยเสรีไทย 11 ถนนเสรีไทย

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยเสรีไทย 11 ถนนเสรีไทย

 • 370 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 4,548,000 12,292 ฿/วา2
  • 6 นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยเสรีไทย 11 ถนนเสรีไทย
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028815882) บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น , อายุอาคาร 22 ปี , พื้นที่ใช้สอย 220 ตรม. , 6 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ รวมทั้งหมด 6 รายการ **ที่ดินบางส่วนมีสภาพเป็นบ่อน้ำ เนื้อที่ประมาณ 0-0-22.5 ไร่ ก่อนการเสนอซื้อทรัพย์ ขอให้ผู้ซื้อตรวจสอบสภาพทรัพย์สินก่อนการเสนอซื้อ**
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านต้าย-บ้านดอนส้มโฮง (สน.2021)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านต้าย-บ้านดอนส้มโฮง (...

 • 8657 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 12,895,000 1,490 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านต้าย-บ้านดอนส้มโฮง (สน.2021)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028815796) - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว, อายุอาคาร 12 ปี, พื้นที่ใช้สอย 155 ตรม., 1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆรวมทั้งหมด 10 รายการ **ที่ดินบางส่วนมีสภาพเป็นทาง, บ่อน้ำ, สิ่งปลูกสร้างบางรายการมีการรื้อถอน และก่อสร้างลำแนวเขตที่ดินข้างเคียง ก่อนการเสนอซื้อทรัพย์ ขอให้ผู้ซื้อตรวจสอบสภาพทรัพย์สินก่อนการเสนอซื้อ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายพังโคน - บึงกาฬ (ทล.222)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายพังโคน - บึงกาฬ (ทล.222)

 • 73689 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 15,273,000 207 ฿/วา2
  • 0 นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายพังโคน - บึงกาฬ (ทล.222)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028815938) - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว , อายุอาคาร 8 ปี , พื้นที่ใช้สอย 102 ตร.ม., 3 ห้องโถง - เพิงอเนกประสงค์ , อายุอาคาร 14 ปี , พื้นที่ใช้สอย 69 ตร.ม. - เพิงอเนกประสงค์ , อายุอาคาร 8 ปี , พื้นที่ใช้สอย 21 ตร.ม.**ที่ดินบางส่วนมีสภาพเป็นบ่อน้ำ เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยราษฎร์บูรณะ ถนนสายหนองหลวง-ส่องดาว (สน.2021)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยราษฎร์บูรณะ ถนนสายหนองหลวง-...

 • 165 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,789,000 10,842 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยราษฎร์บูรณะ ถนนสายหนองหลวง-ส่องดาว (สน.2021)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028815672) - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว , อายุอาคาร 20 ปี , พื้นที่ใช้สอย 252 ตรม. , 2 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ - อาคาร คสล.ชั้นเดียว , อายุอาคาร 12 ปี , พื้นที่ใช้สอย 72 ตรม.
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายพังโคน - บึงกาฬ (ทล.222)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายพังโคน - บึงกาฬ (ทล.222)

 • 21555 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 27,686,000 1,284 ฿/วา2
  • 0 นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายพังโคน - บึงกาฬ (ทล.222)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028815937) - อาคาร คสล.ชั้นเดียว , อายุอาคาร 9 ปี , พื้นที่ใช้สอย 160 ตร.ม., 3 ห้องโถง - ห้องน้ำ , อายุอาคาร 9 ปี**ที่ดินบางส่วนมีสภาพเป็นบ่อน้ำ เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านโพนสมุทรชัย-บ้านนาดูน (สน..2096)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านโพนสมุทรชัย-บ้านนาดู...

 • วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,169,000 0 ฿/วา2
  • 0 นอน
  • 0 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านโพนสมุทรชัย-บ้านนาดูน (สน..2096)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028815649) - อาคาร คสล.ชั้นเดียว, อายุอาคาร 10 ปี, พื้นที่ใช้สอย 55.80 ตรม. และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมทั้งหมด 6 รายการ
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนศุภกิจวาทศิลป์

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนศุภกิจวาทศิลป์

 • 1312.2 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 15,516,000 11,824 ฿/วา2
  • 4 นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนศุภกิจวาทศิลป์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028814676) - บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น , อายุอาคาร 22 ปี , พื้นที่ใช้สอย 376.50 ตร.ม., 4 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ , เลขที่ 109 - โกดังชั้นเดียว , อายุอาคาร 5 ปี , พื้นที่ใช้สอย 216 ตร.ม. เลขที่ 109/2 -บ้านพักอาศัย 2 ชั้น , อายุอาคาร 5 ปี , พื้นที่ใช้สอย 209.30 ตร.ม., 3 ห้องนอน , 4 ห้องน้ำ , เลขที่ 109/1 - รั้วคสล. , อายุ 5 ปี , ยาว 144 ม.
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายอุดรธานี - สกลนคร (ทล.22)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายอุดรธานี - สกลนคร (ทล.22)

 • 360 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,221,000 6,169 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายอุดรธานี - สกลนคร (ทล.22)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028815548) - บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น , อายุอาคาร 16 ปี , พื้นที่ใช้สอย 354.75 ตร.ม., 2 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ - ยุ่งข้าว , อายุอาคาร 9 ปี , พื้นที่ใช้สอย 35 ตร.ม. - เพิงอเนกประสงค์ , อายุอาคาร 11 ปี , พื้นที่ใช้สอย 15 ตร.ม.
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองสกลนคร สกลนคร

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองสกลนคร สกลนคร

 • 80 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 490,000 6,125 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองสกลนคร สกลนคร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4701103081) ขายบ้านเดี่ยว (พังกว้างเหนือ)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว สว่างแดนดิน สกลนคร

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว สว่างแดนดิน สกลนคร

 • 109 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 905,000 8,303 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • สว่างแดนดิน สกลนคร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4712101641) ขายบ้านเดี่ยว (บ้านดอนเขือง)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองสกลนคร สกลนคร

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองสกลนคร สกลนคร

 • 80 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,800,000 22,500 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองสกลนคร สกลนคร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4701103141) ขายบ้านเดี่ยว (บ้านโคกสว่าง)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว อากาศอำนวย สกลนคร

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว อากาศอำนวย สกลนคร

 • 91 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 530,000 5,824 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • อากาศอำนวย สกลนคร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4711100121) ขายบ้านเดี่ยว (ถ้ำเต่า)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองสกลนคร สกลนคร

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองสกลนคร สกลนคร

 • 55 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,800,000 32,727 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองสกลนคร สกลนคร
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4701102971) ขายบ้านเดี่ยว (มะขามป้อม)
ขายบ้านเดี่ยว ซอยฉิมพลี ถนนไอ ที ยู : เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายบ้านเดี่ยว ซอยฉิมพลี ถนนไอ ที ยู

 • 50 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,300,000 26,000 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยฉิมพลี ถนนไอ ที ยู
 •  
ขายบ้านเดี่ยวเจ้าของขายเอง ซอยฉิมพลี ถนนไอ ที ยู 1 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาขาย 1.30 ล้านบาท (26,000.00 ฿/ตร.ว.)
ขายบ้านเดี่ยว วิรินดา : เจ้าของขายเอง

วิรินดา ขายบ้านเดี่ยว วิรินดา

 • 61.7 วา2 รับนายหน้า
 • 2,300,000 37,277 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • NE
 • -
 • ถนนเสรีไทย
 •  
ขายบ้านเดี่ยวเจ้าของขายเอง ถนนเสรีไทย 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยขนาด 92 ตารางเมตร 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน ราคาขาย 2.30 ล้านบาท (37,277.15 ฿/ตร.ว.) หน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2557 (อายุ 8 ปี)
ขายบ้านเดี่ยว ซอยนครสว่างบุรี : เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)

ขายบ้านเดี่ยว ซอยนครสว่างบุรี

 • 200 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,800,000 14,000 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 3 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • N
 • -
 • ซอยนครสว่างบุรี
 •  
ขายบ้านเดี่ยวเจ้าของขายเอง ซอยนครสว่างบุรี 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยขนาด 300 ตารางเมตร 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 4 คัน ราคาขาย 2.80 ล้านบาท (14,000.00 ฿/ตร.ว.) หน้าบ้านหันไปทางทิศเหนือ สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2557 (อายุ 8 ปี)
บรรยากาศหน้าบ้าน

บ้านณัฐรมย์ ขายบ้านเดี่ยว บ้านณัฐรมย์

 • 108 วา2 รับนายหน้า
 • 3,500,000 32,407 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 3 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • N
 • -
 • ถนนอุดรธานี-สกลนคร
 •  
ขายบ้านเดี่ยวเจ้าของขายเอง ถนนอุดรธานี-สกลนคร 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยขนาด 220 ตารางเมตร 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน ราคาขาย 3.50 ล้านบาท (32,407.41 ฿/ตร.ว.) หน้าบ้านหันไปทางทิศเหนือ สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2559 (อายุ 6 ปี)