การดำเนินการขอรังวัดที่ดิน

การดำเนินการขอรังวัดที่ดิน

คราวที่แล้วได้เกริ่นถึงประเภทของการรังวัดไปให้ทราบกันแล้ว วันนี้ผมจะมาอธิบายถึงขั้นตอนการดำเนินการของรังวัดที่ดินต่อนะครับ

ยื่นคำขอรังวัดที่ดิน (แบ่งแยก รวมโฉนด สอบเขต)

สำหรับคนที่จะขอตรวจสอบความถูกต้องของขนาดและตำแหน่งที่ดินตัวเอง แบ่งแยกโฉนด หรือรวมโฉนด สามารถยื่นขอรังวัดที่ดินใหม่ได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่
ซึ่งต้องมีหลักฐานประกอบการขอรังวัด ดังนี้ ครับ

1. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี)
2. โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
3. หลักฐานประกอบการขอรังวัด แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน เช่น แผนผังการแบ่งแยก หรือรวมโฉนด (แผนผังคร่าวๆว่าเราจะแบ่ง โฉนดออกเป็นรูปร่างอย่างไร กี่แปลง กว้างยาว เท่าไร)

เมื่อมาถึงกรมที่ดิน และรับบัตรคิวจากจนท.ประชาสัมพันธ์แล้ว การขอรังวัดจะมีขั้นตอนดังนี้ครับ

1.รับคำขอสอบสวน ชำระเงินค่าบริการขอรังวัด (ที่กรมที่ดินเรียกว่าธรรมเนียมคำขอ)
2.จากนั้น เค้าจะให้เราคุยกับ “ฝ่ายรังวัด” เพื่อนัดวันทำรังวัด กำหนดตัวช่างรังวัด และกำหนด “เงินมัดจำรังวัด” ซึ่งเป็นเงินมัดจำค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรังวัด เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงช่างรังวัด เป็นต้น โดยจะแจ้งเราเป็นหนังสือ ให้เราชำระค่ามัดจำรังวัด ซึ่งเงินมัดจำรังวัดสามารถนำมาชำระในภายหลังได้ก่อน “วันนัดรังวัด” เสร็จแล้วสำนักงานที่ดินจะพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงให้เรานำไปส่งเจ้าของที่ดินแปลงข่างเคียง เพื่อให้มาชี้แนวเขตในวันรังวัด
3.ในวันที่เราวางเงินมัดจำรังวัด เราจะได้รับ “หลักเขตที่ดิน” เพื่อใช้ในการรังวัด โดยเราจะนำไปเอง หรือให้ช่างรังวัดนำไปในวันรังวัดก็ได้ ที่ต้องเอาหลักเขตไปใหม่ไปด้วย เพราะอาจมีกรณีหลักเขตเดิมหาย หรือชำรุด หรือ ถ้าเป็นการขอสำหรับกรณีแบ่งแยกที่ดิน ก็ต้องมีการปักหลักเพิ่ม

เมื่อถึงวันทำการรังวัด


ช่างรังวัดจะไปทำการรังวัดตามวันที่นัดหมายไว้ ส่วนตอนออกไปรังวัดมีประเด็นอะไรบ้างไว้จะมาเล่าให้ฟังนะครับ และช่างรังวัดทำการรังวัดเรียบร้อยแล้ว ก็จะกลับไปคำนวณเนื้อที่ และเขียนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน แล้วส่งเรื่องรังวัดคืนฝ่ายทะเบียนเพื่อเรียกผู้ขอมาจดทะเบียน และรับโฉนดที่ดินคืน

จะเห็นได้ว่าการขอรังวัดที่ดินไม่ได้ยุ่งยากสักเท่าไร ต่อไปนี้หากท่านประสงค์จะ รวม แบ่งแยก หรือสอบเขตที่ดินของท่านก็สามารถทำได้ไปยุ่งยากอะไรเลย

คราวหน้าจะมาเสนอแนะกรณีหากเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงไม่ให้ความร่วมมือในการขอรังวัด ว่าเราจะแก้ไขได้ยังไงนะครับ


จากใจ
ZmyHome
กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับ
 

COPYRIGHT © 2015-2020 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED