• 15 ธ.ค. 2566

ซีมายโฮมรวมมาให้ สินเชื่อบ้านมือสอง อัพเดท ธันวาคม 2566

เข้าสู่เดือนธันวาคม เดือนสุดท้ายของปี 2566 แล้วครับ ซีมายโฮมรวบรวมอัตราดอกเบี้ย "สินเชื่อบ้านมือสอง" มาให้เปรียบเทียบกันเหมือนเคยครับ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิงก็ไม่ขยับแล้ว โปรโมชั่นต่าง ๆ ก็ค่อนข้างจะนิ่ง ๆ รอปีใหม่กันแล้ว มีแค่บางธนาคารที่ทำดอกเบี้ยงาม ๆ ออกมาดึงยอดช่วงปิดปีให้เราเลือกช้อปกัน แล้วพบกันใหม่ปีหน้าปีมังกร 2567 นะครับ

สินเชื่อบ้านบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ เพื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกรผู้มีรายได้ประจำ ผู้พิพากษา อัยการ และนักบินพาณิชย์ หรือ พนักงานประจำที่มีเงินเดือนมากกว่า 200,000 บาท สมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวงพร้อมประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ พลัส (ฉบับปรับปรุง) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.80% ทางเลือกที่ 2 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวปีแรก 2.65% (MRR-4.65%) ปีที่สองเป็นอัตราลอยตัว 3.15% (MRR-4.15%) ปีที่สามเป็นอัตราลอยตัว 5.60% (MRR-1.70%) หลังจากนั้นปีที่ 4 เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 5.80% (MRR-1.50%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.59% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี MRR=7.30%) ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจําผ่อนชําระสูงสุด 35 ปี) อัตราดอกเบี้ยนี้สําหรับผู้ที่ยื่นคําขอสินเชื่อพร้อมเอกสารครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 โดยผู้กู้ต้องลงนามในสัญญากู้ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่อนุมัติสินเชื่อและจดจํานองภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ลงนามในสัญญากู้ สอบถามเพิ่มเติมโทร 1333

สินเชื่อบ้านโปรแรงส่งท้ายปี ธนาคารกสิกรไทย สำหรับลูกค้ารายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป หรือผู้มีรายได้ประจำที่ประกอบวิชาชีพพิเศษ ไม่จำกัดระดับรายได้ (แพทย์/ ทันตแพทย์/ เภสัชกร/ นักบินพาณิชย์/ ผู้พิพากษา และ อัยการ) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.90% อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามปีแรก 3.90% (MRR-3.40%) หลังจากนั้นปีที่ 4 เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 5.30% (MRR-2.00%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.78% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี MRR=7.30%) วงเงินกู้ไม่เกิน 110% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักประกัน ลูกค้าจะต้องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (MRTA) โดยมีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100% ของวงเงินสินเชื่อรวมและเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลากู้ และไม่ยกเลิกทำประกัน ระยะเวลาโครงการสำหรับลูกค้าที่สมัครตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 และจดจำนองภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-888-8888 ต่อ 887

สินเชื่อบ้าน ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกคงที่ เริ่มต้นที่ 7.255% และตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดสัญญาเป็นอัตราลอยตัว 7.30% (MRR) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 7.290% อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าทั่วไปที่เลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (Credit Life) ไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้เอาระยะเวลาขั้นต่ำ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยนี้สําหรับผู้ที่ยื่นคําขอสินเชื่อพร้อมเอกสารครบถ้วนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566 หากเป็นลูกค้าองค์กรจะได้รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

สินเชื่อบ้านกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.58% สำหรับลูกค้าหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อคอนโด, กลุ่มอาชีพพิเศษ, กลุ่มลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ และกลุ่มลูกค้า KRUNGSRI PRIME โดยในทางเลือกที่ 2 อัตราดอกเบี้ยสามปีแรกเป็นอัตราคงที่ ปีที่หนึ่ง 2.95% ปีที่สอง 3.55% ปีที่สาม 4.25% หลังจากนั้นปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 5.70% (MRR-1.70%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.51% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี MRR=7.40%) พิเศษ! รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี เฉพาะในปีที่ 1 เมื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) ที่ร่วมรายการ อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 66 โดยจดจำนองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 31 ม.ค. 67 สอบถามเพิ่มเติมโทร 1572

สินเชื่อบ้านมือสอง ทีทีบี ธนาคารทหารไทยธนชาต อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 4.50% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไปที่ซื้อบ้านมือสองและสมัครผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่ 1) สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน สไมล์ โฮม หรือ สไมล์ โฮม พลัส 2) สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ทีทีบีเพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน 3) สมัครบัตรเดบิต ทีทีบี (กรณีที่มีบัตรเดบิต ทีทีบีแล้ว ไม่ต้องสมัครเพิ่ม) ทางเลือกที่ 1 ดอกเบี้ยสามปีแรกอัตราลอยตัว 4.50% (MRR-3.33%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 6.05% (MRR-1.78%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 5.64% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี MRR=7.83%) และยังได้รับสิทธิพิเศษ ฟรีประกันอัคคีภัยและฟรีค่าจดจำนองอีกด้วย อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 66 ถึง 31 ธ.ค. 66 และจดจำนอง ภายใน 31 ม.ค. 67 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติมโทร 1428

KKP Home Loan สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 4.15%-4.60% เป็นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรณีซื้อบ้านมือสองพร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ดอกเบี้ยลอยตัวตลอดอายุสัญญา ปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 6.425% (MLR-1.75%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 5.97% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี MLR=8.175%) สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-165-5555

สินเชื่อบ้านกรุงไทย แคมเปญพิเศษส่งท้ายปี 2566 ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.62% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ากู้ซื้อที่อยู่อาศัยใหม่, ซื้อที่อยู่อาศัยมือสอง, เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน, ปลูกสร้างบ้าน และ Refinance จากสถาบันการเงินอื่น พร้อมทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLT) SP เต็มวงเงินกู้ ระยะเวลาขั้นต่ำ 10 ปี หรือ SP 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้ หรือ SP 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยสามปีแรกเป็นอัตราลอยตัว 3.62% (MRR-3.95%) และปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 6.32% (MRR-1.25%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 5.30% หรือเลือกดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ผ่อนต่ำล้านละ 3,900 บาท/เดือน ล็อคดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 3.42% ปีที่สาม 3.72% และปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 6.07% (MRR-1.50%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 5.16% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี MRR=7.57%) ยื่นสมัครสินเชื่อภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 และทำนิติกรรมจำนองภายใน 30 วัน สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-111-1111

โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.00% วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อราย/ต่อหลักประกัน ระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี ดอกเบี้ยห้าปีแรกอัตราคงที่ 3.00% ปีที่หกถึงปีที่เจ็ดเป็นอัตราลอยตัว 4.90% (MRR-2.00%) และปีที่แปดเป็นต้นไปกรณีผู้กู้รายย่อยทั่วไป 6.15% (MRR-0.75%) รวมอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.24% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี MRR=6.90%) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Application: GHB ALL และ เว็บไซต์โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3

 
ความสุขเริ่มต้นที่บ้านของคุณ ด้วยสินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือต่ำกว่า 10 ล้านบาทสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ / MOU ปลอดชำระเงินงวด 6 เดือนแรก หลังจากนั้นผ่อนชำระแบบเท่ากันทุกงวด อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.60% เป็นอัตราดอกเบี้ยพร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) อัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรกคงที่ 1.99% เดือนที่ 7-12 เป็นอัตราลอยตัว 3.31% (MRR-3.685%) ปีที่สองและสามเป็นอัตราลอยตัว 4.075% (MRR-2.92%) และปีที่สี่เป็นต้นไปอัตราลอยตัว 5.745% (MRR-1.25%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.933% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี แบบเงินงวดเท่าๆ กันตลอดอายุสัญญา MRR=6.995%) ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2566 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 29 ธ.ค. 2566 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร 1115

สินเชื่อบ้านยูโอบี ธนาคารยูโอบี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 5.00% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไปที่ซื้อบ้านใหม่จากโครงการหมู่บ้านทั่วไป / บ้านมือสอง / ก่อสร้างบ้าน พร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ทางเลือกที่ 1 ดอกเบี้ยสามปีแรกเป็นอัตราลอยตัว 5.00% (MRR-3.80%) และปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 7.60% (MRR-1.20%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 6.52% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี MRR=8.80%) โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งแต่ 1 ต.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66 และจดจำนองหลักประกันกับธนาคารภายในวันที่ 31 ม.ค. 67 วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน ขึ้นอยู่กับรายได้ ประเภทของลูกค้า/ประเภทและที่ตั้งของหลักประกัน/ราคาหลักประกัน/จำนวนสัญญากู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้า ขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุด 50 ล้านบาท (15-30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด) สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-093-2030

สินเชื่อบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.29% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับพนักงานประจำรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) สูงสุดไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน หรือเจ้าของกิจการรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) สูงสุดไม่เกิน 70% ของราคาประเมิน พร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ดอกเบี้ยปีแรกลอยตัว 2.79% (MRR-6.46%) ปีที่สองและสามเป็นอัตราลอยตัว 3.54% (MRR-5.71%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 7.25% (MRR-2.00%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 6.17% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี MRR=9.25%) หากสัดส่วนวงเงินกู้สูงกว่านี้ก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่านี้เช่นกัน สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-626-7777

สินเชื่อบ้านชายแดนใต้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล อัตรากำไรผ่อนชำระเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.08% อัตรากำไรผ่อนชำระสองปีแรกเป็นอัตราคงที่ 3.00% ปีที่สามเป็นอัตราลอยตัว 3.25% (SPRL-4.75%) และปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 6.25% (SPRL-1.75%) รวมอัตรากำไรแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 5.44% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี SPRL=8.00%) วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 35 ปี กรณีทำประกันตะกาฟุลคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA/MLTA 100% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี / ตลอดอายุสัญญา หรือ 70% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 15 ปี / ตลอดอายุสัญญา ลดอัตรากำไรลงอีก 0.25% ในปีแรก ระยะเวลาโครงการสิ้นสุด 31 ธ.ค. 66 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1302

เปรียบเทียบสินเชื่อบ้านใหม่ คลิก ซีมายโฮมรวมมาให้ สินเชื่อบ้านมือสอง อัพเดท ตุลาคม 2566
ซีมายโฮมรวมมาให้ สินเชื่อบ้านมือสอง อัพเดท กันยายน 2566
ซีมายโฮมรวมมาให้ สินเชื่อบ้านมือสอง อัพเดท กรกฎาคม 2566 
ซีมายโฮมรวมมาให้ สินเชื่อบ้านมือสอง อัพเดท พฤษภาคม 2566
ซีมายโฮมรวมมาให้ สินเชื่อบ้านมือสอง อัพเดท เมษายน 2566
ซีมายโฮมรวมมาให้ สินเชื่อบ้านมือสอง อัพเดท กุมภาพันธ์ 2566
ซีมายโฮมรวมมาให้ สินเชื่อบ้านมือสอง อัพเดท ธันวาคม 2565
  • ค้นหาบ้านคอนโด

    ต้องการซื้อ หรือเช่า บ้าน คอนโด ตรวจ สอบราคา เช็คค่าเช่า ติดต่อตรงกับเจ้า ของตัวจริง ทุกทำเล ทั่วประเทศ

    ค้นหา
  • ลงประกาศ

    ต้องการขาย หรือปล่อยเช่า บ้าน คอนโด เพียงคุณเป็นเจ้าของตัวจริง และพร้อมที่จะลงประกาศอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ซื้อศึกษา อย่างสะดวกที่สุด ก็ลงประกาศ ได้เลย

    ลงประกาศ