• 15 ก.พ. 2567

อัปเดตอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ 2567

สวัสดีครับ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ปี 2567 มาแล้วครับ!! แอดมินห่างหายจากการรวบรวมโปรโมชั่นสินเชื่อรีไฟแนนซ์มานาน พอกลับมาทำอีกครั้งก็รู้สึกตื่นเต้นเลยครับ เพราะได้เห็นการแข่งขันที่ค่อนข้างดุเดือดทีเดียว ลองเปรียบเทียบโปรฯของแต่ละธนาคารในตารางดูสิครับ เห็นแล้วอยากบอกว่าใครที่กู้ซื้อบ้านมาเกิน 3 ปี เห็นทีต้องรีบรีไฟแนนซ์แล้วล่ะครับ
 

สินเชื่อบ้านบัวหลวงสำหรับลูกค้ารีไฟแนนซ์ ธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.57% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่สมัครขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ พร้อมเลือกทำประกัน Home 1st Plus กรณีหลักทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยในกลุ่มโครงการที่มีข้อตกลงกับธนาคาร วงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยปีแรกลอยตัว 2.50% (MRR-4.80%) ปีที่สองและสามลอยตัว 4.10% (MRR-3.20%) อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.45% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) อัตราดอกเบี้ยนี้สําหรับผู้ที่ยื่นคําขอสินเชื่อพร้อมเอกสารครบถ้วน ภายในวันที่ 31 มี.ค. 67 โดยผู้กู้ต้องลงนามในสัญญากู้ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่อนุมัติสินเชื่อและจดจํานองภายใน 2 เดือนนับแต่ วันที่ลงนามในสัญญากู้ สอบถามเพิ่มเติมโทร 1333

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.45% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่สมัครขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ พร้อมทำประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด วงเงินกู้ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยปีแรกคงที่ 1.99% ปีที่สองและสามลอยตัว 4.180% (MRR-3.12%) ปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 5.300% (MRR-2.00%) อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.58% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) สำหรับลูกค้าที่สมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 และจดจำนองภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 วงเงินกู้สูงสุด 100% ระยะเวลาให้กู้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี (อายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี) สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-888-8888

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.42% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินสินเชื่อเคหะเท่ายอดหนี้เดิม และวงเงินอเนกประสงค์กู้เพิ่มไม่เกิน 3% ของยอดหนี้วงเงินเคหะเดิม ทางเลือกดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี แบบที่ 1 ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life) ไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้เอาระยะเวลาขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา) อัตราดอกเบี้ยปีแรกคงที่ 2.09% ปีที่สองเป็นอัตราลอยตัว 3.79% (MRR-3.51%) ปีที่สามเป็นอัตราลอยตัว 4.39% (MRR-2.91%) และปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 5.75% (MRR-1.55%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 5.04% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีผลในระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.85% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินกู้อนุมัติ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป ทางเลือกที่ 2 อัตราดอกเบี้ยปีแรกคงที่ 3.15% ปีที่สองคงที่ 3.25% ปีที่สามเป็นอัตราลอยตัว 4.95% (MRR-2.45%) และปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 5.90% (MRR-1.50%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.78% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1.5 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี) และยังมีสิทธิพิเศษ รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีเฉพาะในปีที่ 1 เมื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) ตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือเลือกทางเลือกที่ 1 รับดอกเบี้ยคงที่ 2.85% ในปีแรก เฉลี่ยสามปี 3.85% ก็ได้ อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 67–30 เม.ย. 67 โดยจดจำนองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 31 พ.ค. 67 สอบถามเพิ่มเติมโทร 1572

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ทีทีบี ธนาคารทหารไทยธนชาต อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.50% เป็นอัตราดอกเบี้ยลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี ทีทีบี (Payroll) ที่สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่ 1) สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน สไมล์ โฮม หรือ สไมล์ โฮม พลัส 2) สมัครใช้บริการ หักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ทีทีบีเพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน 3) สมัครบัตรเดบิต ทีทีบี (กรณีที่มีบัตรเดบิต ทีทีบีแล้ว ไม่ต้องสมัครเพิ่ม) ทางเลือกที่ 1 ดอกเบี้ยสามปีแรกคงที่ 3.50% และปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 5.75% (MRR-2.08%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.97% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) และยังได้รับสิทธิพิเศษ ฟรีประกันอัคคีภัย ฟรีค่าจดจำนองและค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้านทุกประเภทอีกด้วย อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.–31 มี.ค. 67 โดยจดจำนองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 30 เม.ย. 67 สอบถามเพิ่มเติมโทร 1428

เติมสุขวาดฝันกับบ้านที่ใช่ ด้วยสินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน กรณีไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (Re-Finance) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.40% เป็นอัตราดอกเบี้ยพร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) อัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรกคงที่ 1.99% เดือนที่ 7-12 เป็นอัตราลอยตัว 2.71% (MRR-4.135%) ปีที่สองและสามเป็นอัตราลอยตัว 3.925% (MRR-2.92%) และปีที่สี่เป็นต้นไปอัตราลอยตัว 6.095% (MRR-0.75%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 5.052% (คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด) ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 67 - 15 เม.ย. 67 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ค. 67 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร 1115

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ แคมเปญพิเศษ สวัสดีปีใหม่ ปี 2567 ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.60% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ากู้ Refinance จากสถาบันการเงินอื่น พร้อมทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLT) SP เต็มวงเงินกู้ ระยะเวลาขั้นต่ำ 10 ปี หรือ SP 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้ หรือ SP 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี เลือกผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท/เดือนในปีที่ 1 ได้ อัตราดอกเบี้ยปีแรกคงที่ 2.49% ปีที่สองและสามคงที่ 4.15% และปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 6.05% (MLR-1.00%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 5.12% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนชำระ 7,700 บาท/เดือน) หรือเลือกรับอัตราดอกเบี้ย 7 เดือนแรกคงที่เริ่มต้น 1.67% ระยะเวลาส่งเสริมการขายสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และทำนิติกรรมจำนองภายใน 30 วัน สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-111-1111


สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. แสนสุข ปี 2567 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.58% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป หรือเป็นลูกค้าที่ใช้สิทธิตามข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก (หักเงินเดือน) อัตราดอกเบี้ยปีสองปีแรกคงที่ 3.25% ปีที่สามคงที่ 4.25% ปีที่สี่และห้าเป็นอัตราลอยตัว 4.40%  (MRR-2.50%) ปีที่หกและเจ็ดเป็นอัตราลอยตัว 4.90% (MRR-2.00%) และปีที่แปดจนถึงตลอดอายุสัญญาเป็นอัตราลอยตัว 6.15% (MRR-0.75%) (5.90% (MRR-1.00%) สำหรับลูกค้าสวัสดิการ) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.829% (4.732% สำหรับลูกค้าสวัสดิการ) (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) กำหนดระยะเวลา ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-645-9000

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ KKP Home Loan Refinance ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ที่เดียวที่ให้วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 50 ล้านบาท เป็นอัตราดอกเบี้ยพร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.30% อัตราดอกเบี้ยปีแรกเป็นอัตราลอยตัว 2.95% (MLR-5.225%) ปีที่สองและสามเป็นอัตราลอยตัว 3.475% (MLR-4.70%) และปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 6.175% (MLR-2.00%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 5.414% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท อายุสัญญา 30 ปี) สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-165-5555

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ผ่อนเบา กู้เพิ่มได้ ผ่อนสบายนาน 35 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.34% ทางเลือกที่ 2 ทำประกัน MRTA/MLTA ไม่ฟรีค่าจดจำนอง ดอกเบี้ยสามปีแรกคงที่ 3.34% และปีที่สี่เป็นต้นไป 5.79% (MRR-3.01%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.99% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 30 ปี) อัตราดอกเบี้ยและโปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติและเบิกรับเงินกู้ ตั้งแต่วันนี้- 31 มีนาคม 2567 สอบถามเพิ่มเติม LH Bank Call Center โทร 1327

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย รีสตาร์ตชีวิต สุขได้ไวขึ้น อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.19% เป็นอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่นสำหรับพนักงานประจำและเจ้าของกิจการรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป กรณีรีไฟแนนซ์บ้านโดยไม่ขอวงเงินเพิ่ม เมื่อสมัครพร้อมทำประกัน อัตราดอกเบี้ยปีแรกคงที่ 1.99% ปีที่สองเป็นอัตราลอยตัว 2.40% (MRR-6.85%) ปีที่สามเป็นอัตราลอยตัว 5.18% (MRR-4.07%) และปีที่สี่เป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 7.25% (MRR-2.00%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 6.13% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี) สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ไม่เกินร้อยละ 85 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-626-7777

สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัส โปร 0% 6 เดือน ธนาคารไทยเครดิต อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.54% เป็นสินเชื่อแบบมีหลักประกันที่ต้องจดทะเบียนจำนองทรัพย์เป็นประกันหนี้กับธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น พร้อมให้วงเงินส่วนเพิ่มเป็นวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ขั้นต่ำ 200,00 บาท และทำ MRTA ตามเงื่อนไขธนาคารฯ อัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรก 0.00% อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 7-36 เป็นอัตราลอยตัว 4.25% (MRR-5.90%) หลังจากนั้นเดือนที่ 37 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 5.70% (MRR-4.45%) ต่อปี รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 5.16% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท อายุสัญญา 30 ปี) วงเงินสินเชื่อกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยนี้ลูกค้าต้องได้รับการอนุมัติสินเชื่อเบื้องต้นในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 67- 31 ธ.ค. 67 และต้องจดจำนองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ม.ค. 68 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-697-5454

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ธนาคารยูโอบี อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.85% เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รีไฟแนนซ์ไม่รวมวงเงินกู้เพิ่มอเนกประสงค์ พร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ทางเลือกที่ 1 ดอกเบี้ยสองปีแรกคงที่ 2.85% ปีที่สามเป็นอัตราลอยตัว 5.85% (MRR-2.95%) และปีที่สี่เป็นต้นไป 7.60% (MRR-1.20%) รวมอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 6.85% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี) ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 2 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 และ จดจำนองหลักประกันกับธนาคารภายในวันที่ 30 เม.ย. 67 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-093-2030

สินเชื่อ"บ้านมี หนี้ลด" ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อัตรากำไรผ่อนชำระเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.67% เป็นอัตราสำหรับไถ่ถอนที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีประวัติการชำระสถานะปกติจากสถาบันการเงินอื่นมาเป็นระยะเวลา 24 งวดติดต่อกัน อัตรากำไรผ่อนชำระสองปีแรกเป็นอัตราลอยตัว 4.00% (SPRL-4.00%) และปีที่สามเป็นต้นไปเป็นอัตราลอยตัว 6.00% (SPRL-2.00%) รวมอัตรากำไรแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 5.69% (คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี) วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 35 ปี กรณีทำ MRTA/MLTA 100%ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ10 ปี ขึ้นไป/ตลอดอายุสัญญา หรือ กรณีทำ MRTA/MLTA 70% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 15 ปี /ตลอดอายุสัญญา ลดอัตรากำไรปีแรกลง 0.25% และลูกค้า MOU (หักค่างวดจากบัญชีเงินเดือน) ลดอัตรากำไรลง 0.15% ระยะเวลาโครงการสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1302
  • ค้นหาบ้านคอนโด

    ต้องการซื้อ หรือเช่า บ้าน คอนโด ตรวจ สอบราคา เช็คค่าเช่า ติดต่อตรงกับเจ้า ของตัวจริง ทุกทำเล ทั่วประเทศ

    ค้นหา
  • ลงประกาศ

    ต้องการขาย หรือปล่อยเช่า บ้าน คอนโด เพียงคุณเป็นเจ้าของตัวจริง และพร้อมที่จะลงประกาศอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ซื้อศึกษา อย่างสะดวกที่สุด ก็ลงประกาศ ได้เลย

    ลงประกาศ