รวมประกาศขายแล้วบ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรัพย์ธนาคาร

ตอบโจทย์การค้นหาของคุณได้มากขึ้น

เลือกประกาศที่ใช่สำหรับคุณ

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยภายในหมู่บ้าน ถนนหัวหิน - ห้วยมงคล (ทล.3218)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยภายในหมู่บ้าน ถนนหัวหิน - ห...

 • 82.4 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 5,427,000 65,862 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ซอยภายในหมู่บ้าน ถนนหัวหิน - ห้วยมงคล (ทล.3218)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028815323) บ้านพักอาศัย 2 ชั้น , อายุอาคาร 13 ปี , พื้นที่ใช้สอย 243.50 ตร.ม., 3 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 • 33.8 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,605,000 47,485 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส7707117091) ขายบ้านเดี่ยว (ทรัพย์เพิ่มพูน(ศรีงาม))
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 • 47.7 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,630,000 34,172 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส7707117331) ขายบ้านเดี่ยว (ทรัพย์เพิ่มพูน(ศรีงาม))
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านแฝด หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านแฝด หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 • 40.5 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,500,000 37,037 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส7707117541) ขายบ้านแฝด (ทรัพย์เพิ่มพูน(ศรีงาม))
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 • 34.3 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,875,000 54,665 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส7707117651) ขายบ้านเดี่ยว (ทรัพย์เพิ่มพูน(ศรีงาม))
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 • 51 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,625,000 31,863 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส7707117701) ขายบ้านเดี่ยว (มิตรไมตรี)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 • 50 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,345,000 46,900 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส7707117151) ขายบ้านเดี่ยว (คีรีนครา)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 • 34.6 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,865,000 53,902 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส7707117061) ขายบ้านเดี่ยว (ทรัพย์เพิ่มพูน)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 • 34.5 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,760,000 51,014 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส7707116851) ขายบ้านเดี่ยว (ฐิติวัลคุ์2)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 • 50 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,760,000 35,200 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส7707116501) ขายบ้านเดี่ยว (ไร่แลนด์ วิลเลจ)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 • 34.3 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,775,000 51,749 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส7707116991) ขายบ้านเดี่ยว (ทรัพย์เพิ่มพูน (ธิฐิวัลค์))
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 • 33.7 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,635,000 48,516 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส7707116741) ขายบ้านเดี่ยว (ฐิติวรรณ 2)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 • 50 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,935,000 38,700 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส7707117341) ขายบ้านเดี่ยว (ไร่แลนด์ วิลเลจ)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 • 34.6 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,845,000 53,324 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส7707117221)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 • 34.2 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,700,000 49,708 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส7707117381)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านแฝด หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านแฝด หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 • 24 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,065,000 44,375 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส7707117201)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 • 33.9 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 0 50,147 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส7707116651)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 • 44 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,800,000 40,909 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส7707900431)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 • 55 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,400,000 43,636 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส7707116781) ขายบ้านเดี่ยว (สุขสบาย)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 • 56 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,305,000 23,304 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส7707117521) ขายบ้านเดี่ยว (มิตรไมตรี)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านแฝด หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านแฝด หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 • 45 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,750,000 38,889 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส7707117661) ขายบ้านแฝด (ทรัพย์เพิ่มพูน(ศรีงาม))
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านแฝด หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านแฝด หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 • 36.1 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,575,000 43,629 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส7707117571) ขายบ้านแฝด (หัวหินวิลล์)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 • 42 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,200,000 52,381 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส7707115491) ขายบ้านเดี่ยว (สิริทรัพย์(หนองขอน))