รวมประกาศขายแล้วบ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ทรัพย์ธนาคาร

ตอบโจทย์การค้นหาของคุณได้มากขึ้น

เลือกประกาศที่ใช่สำหรับคุณ

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

 • 86.2 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,025,000 35,093 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4501105141) ขายบ้านเดี่ยว (สันติธานี)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

 • 78 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 785,000 10,064 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4501105001) ขายบ้านเดี่ยว (สีชมพู)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

 • 421 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,010,000 2,399 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4501105131) ขายบ้านเดี่ยว (แคนเหนือ)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

 • 80 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 880,000 11,000 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4501105151) ขายบ้านเดี่ยว (สะอาดสมบูรณ์)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

 • 60 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 685,000 11,417 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4501103941) ขายบ้านเดี่ยว (หนองบัวทอง)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

 • 222.4 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 950,000 4,272 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4501104441) ขายบ้านเดี่ยว (ดอนศิวิไล)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

 • 149.3 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 630,000 4,220 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4501103011) ขายบ้านเดี่ยว (หนองสูบ)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

 • 163.6 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 825,000 5,043 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4501102231) ขายบ้านเดี่ยว (หนองสูบ)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

 • 298 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,715,000 5,755 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4501104821) ขายบ้านเดี่ยว (ขอนแก่น)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

 • 329 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,025,000 3,116 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4501104491) ขายบ้านเดี่ยว (หัวหนอง)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

 • 172 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,825,000 10,610 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4501104841) ขายบ้านเดี่ยว (แคนใต้)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

 • 389 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 930,000 2,391 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4501104891) ขายบ้านเดี่ยว (แคน)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

 • 119 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 790,000 6,639 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4501102661) ขายบ้านเดี่ยว (มิตรสัมพันธ์โคกก่อง)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

 • 60.9 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,090,000 34,319 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4501104981) ขายบ้านเดี่ยว (มิตรสัมพันธ์5)
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านขอนแก่น - บ้านหนองใหญ่ (รอ.2044)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านขอนแก่น - บ้านหนองใ...

 • 535.8 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 5,118,000 9,552 ฿/วา2
  • 3 นอน
  • 2 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านขอนแก่น - บ้านหนองใหญ่ (รอ.2044)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028814408) - บ้านพักอาศัย 2 ชั้น , อายุอาคาร 19 ปี , พื้นที่ใช้สอย 376.25 ตร.ม., 3 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ - เพิงอเนกประสงค์ 3 หลัง อายุอาคาร 12 ปี - ยุ้งข้าว , อายุอาคาร 19 ปี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

 • 123.4 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 3,800,000 30,794 ฿/วา2
  • นอน
  • น้ำ
  • -
 • -
 • เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส026603854) บ้านพักอาศัย
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

 • 209.6 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 7,000,000 33,397 ฿/วา2
  • นอน
  • น้ำ
  • -
 • -
 • เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส026603840) บ้านพักอาศัย
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

 • 19.8 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,500,000 126,263 ฿/วา2
  • นอน
  • น้ำ
  • -
 • -
 • เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส026602586) บ้านพักอาศัย
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านเหล่าขาม - บ้านตลาดค้อ(รอ.2016)

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านเหล่าขาม - บ้านตลาด...

 • 85 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 989,000 11,635 ฿/วา2
  • 1 นอน
  • 1 น้ำ
  • - ชั้น
  • -
 • -
 • ถนนสายบ้านเหล่าขาม - บ้านตลาดค้อ(รอ.2016)
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส028805769) บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น อายุอาคาร 16 ปี, พื้นที่ใช้สอย 248 ตร.ม, 1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

 • 81 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,440,000 17,778 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4501103741)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

 • 337 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 6,000,000 17,804 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4501103921) ขายบ้านเดี่ยว (ชัชฎาสิทธิรมย์ 1)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

 • 83.5 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,120,000 13,413 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4501104951) ขายบ้านเดี่ยว (บ้านดงบ้านนา)
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

 • 20.9 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 5,200,000 248,804 ฿/วา2
  • นอน
  • น้ำ
  • -
 • -
 • เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส026603893) บ้านพักอาศัย
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

 • 79 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,220,000 28,101 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4501104961) ขายบ้านเดี่ยว (สันติธานี)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

 • 59.5 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 2,075,000 34,874 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 2 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4501105071) ขายบ้านเดี่ยว (บ้านอ้น)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

 • 100 วา2 ไม่รับนายหน้า
 • 1,000,000 10,000 ฿/วา2
  • 2 นอน
  • 2 น้ำ
  • 1 ชั้น
  • -
 • -
 • เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
 •  
ทรัพย์ธนาคาร (รหัส4501103731) ขายบ้านเดี่ยว (พิมานธานี)