กู้ร่วม มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร?

กู้ร่วม มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร?

ลงประกาศฟรี กับ zmyhome บ้าน คอนโด เจ้าของขายเองอันดับ 1
สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของบ้านหรือคอนโดซักแห่ง แต่ว่าเมื่อประเมินแล้วรายได้ของคนเพียงคนเดียวอาจจะไม่พอเพียงที่จะผ่อนชำระให้ธนาคาร บางคนก็อาจจะใช้วิธีกู้ร่วม เพื่อเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ โดยผู้ที่จะสามารถกู้ร่วมกันได้นั้นต้องมีสายโลหิตเดียวกัน มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ หรือคู่สมรส และบางธนาคารอาจจะกำหนดให้มีผู้กู้ร่วมได้แค่ 2 คนเท่านั้น

การกู้ร่วมกันนั้น ไม่ได้หมายถึงแค่เป็นเจ้าของร่วมกัน แต่ยังหมายรวมไปถึงเป็นหนี้ร่วมกันด้วย แม้บางกรณีอาจจะใช้แค่ชื่อมาเป็นเจ้าของร่วมโดยที่ไม่ได้แบ่งชำระหนี้สินเลยก็ตาม ส่วนกรรมสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของนั้น สามารถเป็นเจ้าของแค่เพียงคนเดียว หรือเป็นเจ้าของร่วมกันก็ได้ ในกรณีที่เป็นเจ้าของร่วมกัน หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการขายบ้านหรือคอนโดก็ต้องได้รับการอนุมัติจากทั้งสองฝ่ายร่วมกัน ไม่สามารถตัดสินใจเพียงคนเดียวได้

สำหรับสิทธิลดหย่อนดอกเบี้ยของการกู้ซื้อบ้านหรือคอนโดตามปกตินั้น สามารถนำมาลดหย่อนได้ถึง 100,000 บาทต่อปี แต่ในกรณีที่กู้ร่วมนั้น ถึงแม้ท่านจะเป็นผู้ชำระเงินคนเดียว อัตราการลดหย่อนดอกเบี้ยก็จะถูกแบ่งตามไปด้วยเช่นกัน

และถ้าหากท่านต้องการยกเลิกสัญญาการเป็นผู้กู้ร่วมนั้น จะสามารถทำได้หลังจากที่ธนาคารประเมินแล้วว่า ผู้กู้หลักสามารถรับผิดชอบหนี้สินส่วนนี้ด้วยตัวคนเดียวได้หรือไม่ โดยหนี้สินที่ผู้กู้หลักสามารถชำระให้ธนาคารได้นั้นไม่เกิน 40-50% ของเงินเดือน แต่ถ้าหากอีกฝ่ายต้องการถอนชื่อออกจากการเป็นผู้กู้ร่วมนั้น แต่ผู้กู้หลักไม่สามารถรับผิดชอบหนี้สินในส่วนนี้ได้ ก็จะต้องหาผู้กู้ร่วมคนใหม่มาแทนที่ผู้กู้ที่ถอนชื่อออกไป ในส่วนนี้ท่านต้องไปดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสัญญากับธนาคาร และกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน และมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโอนกรรมสิทธิ์ 2% ของราคาประเมิน

ดังนั้น ก่อนที่จะกู้ร่วมกับใคร ควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียให้รอบด้านว่า เราจะสามารถรับผิดชอบหนี้สินร่วมกันไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ เพราะการกู้สินเชื้อบ้านและคอนโดมีระยะเวลาในการชำระหนี้ค่อนข้างยาวนาน และการจะยกเลิกสัญญานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจากใจ
ZmyHome
ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ
ลงประกาศฟรี กับ zmyhome บ้าน คอนโด เจ้าของขายเองอันดับ 1
 

COPYRIGHT © 2015-2020 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED