-->

ข้อควรระวัง! รู้ไว้ก่อนเริ่มประมาณราคาก่อสร้าง

ข้อควรระวัง! รู้ไว้ก่อนเริ่มประมาณราคาก่อสร้าง

การประมาณราคาก่อสร้าง ถือเป็นกระบวนการสำคัญในการก่อสร้าง เป็นการจัดทำเอกสารในการประมาณราคาก่อสร้าง วิเคราะห์ พยากรณ์หรือคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งนักประเมินมีหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลราคาและวิเคราะห์ถึงต้นทุนที่ครอบคลุมโครงการก่อสร้างที่เกิดขึ้น ซึ่งกระบวนการทำนั้นค่อนข้างละเอียด ใช้เวลานานและลำบาก การเลือกนักประมาณราคาก่อสร้างที่ไม่เชี่ยวชาญนั้น อาจทำให้ราคาที่ประมาณคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงค่อนข้างมาก ทำให้ราคาประเมินที่ได้นั้น ไม่แม่นยำและไม่ตรงกับความเป็นจริง บทความนี้เราจะพูดถึงข้อควรระวังหรือสิ่งที่จะส่งผลต่อราคาในการประมาณราคาก่อสร้าง
 

การเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง
 

การเปลี่ยนแปลงแบบหรือแก้ไขแบบก่อสร้างหากไม่ได้รับการประสานกับนักประมาณราคาก่อสร้าง จะส่งผลให้การประมาณราคาก่อสร้างกับแบบที่ปรับใหม่นั้น ไม่ตรงกัน หรือการเปลี่ยนแปลงแบบที่แบบมีความไม่ชัดเจนพอ ยิ่งไปกว่านั้นคือ การประสานงานไม่ตรงกับแบบงานที่ต้องการ ทำให้เกิดความล่าช้า และคลาดเคลื่อน ทำให้นักประเมินต้องทำการประมาณราคาก่อสร้างใหม่
 

กฎระเบียบด้านราคาของราชการกฎระเบียบทางราชการ ส่งผลให้อุปกรณ์ในการก่อสร้างบางประเภทนั้นไม่สามารถกำหนดราคาได้ตามท้องตลาด ต้องใช้ราคาที่ราชการกำหนดเพราะเป็นราคาควบคุมจากทางกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งในบางครั้งราคาจากทางสำนักงบประมาณและราคาในท้องตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้นไปแล้ว หรือในบางครั้ง วัสดุบางอย่างเป็นวัสดุเดียวกัน แต่ราคาอาจจะแตกต่างกัน ทำให้ราคาในการประมาณราคาก่อสร้างอาจคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง

ข้อมูลราคาสิ่งก่อสร้างในบางครั้งการประมาณราคาก่อสร้างอาจมีการประเมินราคาที่ผิดพลาดหรือแตกต่างไปจากข้อมูลราคาที่ได้รับมา ซึ่งอาจะเกิดจากการที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากทางร้านค้าอุปกรณ์นั้น หรือจากใบเสนอราคาที่ราคาซื้อขายไม่ตรงกับราคาในใบเสนอราคา ส่งผลให้การประมาณราคาก่อสร้างคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงได้ ดังนั้นหากต้องการที่จะประมาณราคาก่อสร้างที่แม่นยำ ควรเลือกและเปรียบเทียบนักประเมินหลาย ๆ เจ้า เพื่อให้เราสามารถเปรียบเทียบราคาสำหรับการประเมินได้

นักประมาณราคาก่อสร้างการประมาณราคาก่อสร้างต้องอาศัยเทคนิคหรือทักษะที่หลากหลาย เช่น ทักษะด้านคณิตศาสตร์ ความรู้ในการอ่านแบบก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง ข้อมูลในด้านวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการประมาณราคาก่อสร้าง ซึ่งหากนักประเมินขาดทักษะใดทักษะหนึ่งไป อาจส่งผลให้การประมาณราคาก่อสร้างนั้นคลาดเคลื่อน และขาดความแม่นยำได้

หากคุณกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญรับประมาณราคาก่อสร้าง วิศวกรมืออาชีพ ที่รับทำ BOQ ถอดแบบบ้าน ถอดแบบอาคาร ถอดแบบโรงงาน รับประมาณราคาก่อสร้าง เพื่อขอยื่นกู้ธนาคาร งานละเอียด ครบถ้วน ให้คุณรู้ต้นทุนที่แท้จริง ที่ Fastwork.co แหล่งรวมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการถอดแบบ BOQ และประมาณราคาก่อสร้าง ที่พร้อมช่วยคุณ สามารถเข้ามาเลือกดูผู้เชี่ยวชาญของเราได้ก่อนที่ https://fastwork.co/engineering-structural-design/boq

ที่มา : Website: Q-power, Tatc

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวกับ การสร้างบ้าน >>
บ้านแบบไหน? ไม่ต้องมีสถาปนิกและวิศวกรเซ็นออกแบบ
ทำความรู้จัก เทคโนโลยีก่อสร้างบ้านแบบ พรีคาสท์ คอนกรีต
 

COPYRIGHT © 2015-2021 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED