-->

ทำเลคอนโดมิเนียมดาวรุ่ง 'เจริญนคร-กรุงธนบุรี-ตลาดพลู'

ทำเลคอนโดมิเนียมดาวรุ่ง 'เจริญนคร-กรุงธนบุรี-ตลาดพลู'

          ทั้งการขยายเฟสสองของห้างไอคอนสยาม การพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ อย่างเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ II และการพัฒนารถไฟฟ้าสายสีทองซึ่งเชื่อมต่อกับสายสีเขียวอ่อนจากสถานีกรุงธนบุรี ทำให้ย่านเจริญนคร-กรุงธนบุรี-ตลาดพลู เป็นอีกทำเลที่น่าจับตามอง

          ริษิณี สาริกบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า "พื้นที่บริเวณเจริญนคร กรุงธนบุรี และตลาดพลู เป็นบริเวณที่ผู้ประกอบการต่างให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีการพัฒนาเชิงพาณิชยกรรม โครงการค้าปลีกขนาดใหญ่  อุปทานคอนโดมิเนียมบริเวณนี้มีจำนวน 33,197 หน่วย โดยในช่วง 11 เดือนของปี พ.ศ. 2562 มีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่สูงถึง 3,611 หน่วย และมีหน่วยขายคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้  25,458 หน่วย คิดเป็นอัตราการขายที่ร้อยละ 76.7 มีจำนวนหน่วยเหลือขายอยู่ประมาณ 7,739 หน่วย"

          กลุ่มผู้ซื้อคอนโดมิเนียมบริเวณเจริญนคร กรุงธนบุรี และตลาดพลู ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่พักอาศัยในบริเวณนี้ และมีส่วนหนึ่งที่เป็นข้าราชการที่ทำงานในบริเวณนี้ หากเป็นคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่บริเวณกรุงธนบุรี และตลาดพลูยังพบว่าผู้ซื้อยังเป็นคนที่ทำงานในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจ เนื่องจากบริเวณกรุงธนบุรี และตลาดพลูในปัจจุบัน อยู่บนเส้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งสามารถเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางธุรกิจได้สะดวก อันได้แก่ บริเวณสาทร สีลม นอกจากนี้ยังมีนักลงทุนที่ซื้อคอนโดมิเนียมบริเวณนี้เพื่อปล่อยเช่า หรือเก็บเป็นทรัพย์สินไว้ในอนาคต เพราะราคาคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต เนื่องจากบริเวณนี้มีการพัฒนาโครงการใหญ่ ๆ มากมาย ทำให้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีความสะดวก เมื่อโครงการต่าง ๆ พัฒนาแล้วเสร็จ

          ผลวิจัยไนท์แฟรงค์ประเทศไทย พบว่า ราคาขายคอนโดมิเนียมบริเวณนี้แยกราคาขายเป็น 2 กลุ่ม คือ ราคาขายคอนโดมิเนียมบริเวณตลาดพลู และราคาขายคอนโดมิเนียมบริเวณเจริญนคร กรุงธนบุรี

          คอนโดมิเนียมบริเวณตลาดพลู ส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียมระดับเกรดบี และเกรดซี โดยคอนโดมิเนียมเกรดบีบริเวณตลาดพลูมีระดับราคาขายเฉลี่ย 94,425 บาท/ตร.ม. มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 6 ปี อยู่ในอัตราร้อยละ 3.5 ส่วนระดับราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมเกรดซีบริเวณตลาดพลู อยู่ที่ 66,640 บาท/ตร.ม. มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 8 ปี อยู่ในอัตราร้อยละ 3.4

          คอนโดมิเนียมบริเวณเจริญนคร กรุงธนบุรี ส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียมระดับเกรดพรีเมียม เกรดเอ และเกรดบี โดยระดับราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมเกรดพรีเมียม อยู่ที่ 334,000 บาท/ ตร.ม. มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 4 ปี อยู่ในอัตราร้อยละ 11.2 ระดับราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมเกรดเอบริเวณเจริญนคร กรุงธนบุรี อยู่ที่ 164,000 บาท/ตร.ม. มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 4 ปี อยู่ในอัตราร้อยละ 6.9 ส่วนระดับราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมเกรดบีบริเวณเจริญนคร กรุงธนบุรี อยู่ที่ 122,513 บาท/ ตร.ม. มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 10 ปี อยู่ในอัตราร้อยละ 5.1


ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
 

COPYRIGHT © 2015-2021 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED