-->

ราคาที่ดินพุ่งพรวด ย่านธุรกิจตารางวาละ 1 ล้านบาท

ราคาที่ดินพุ่งพรวด ย่านธุรกิจตารางวาละ 1 ล้านบาท

          ที่ดินทั่วประเทศขึ้น 8.2% "ธนารักษ์" ประเมินเพื่อรองรับเก็บภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างใหม่ เผย ถนนสีลม-เพลินจิต-พระรามที่ 1-วิทยุ แพงสุดทะลุตารางวาละ 1 ล้านบาท ขณะที่ จ.กำแพงเพชร ขึ้นมากสุด 200% ส่วนที่ดินแนวรถไฟฟ้าเพิ่ม 8-10% ได้รับอานิสงส์จากโครงการของรัฐ ด้านที่ดินอีอีซีไม่คึกคัก

          เมื่อวันที่ 13 ส.ค. น.ส.วิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ ได้จัดทำราคาประเมินที่ดินใหม่ทั้ง 33.4 ล้านแปลงทั่วประเทศเสร็จแล้ว โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งประเทศเพิ่มขึ้น 8.2% ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่กว่า 70% ไม่มีการปรับราคาเป็นราคาเดิมและมีราคาเพิ่มขึ้น 29% ราคาลด 1% พร้อมกับมีการปรับวิธีการประเมินจากรายบล็อกเปลี่ยนเป็นรายแปลง เพื่อใช้เป็นฐานการเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะเริ่มใช้ในปี 63 ด้วย

          ทั้งนี้การประเมินราคาที่ดินรอบนี้ ได้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยประเมินแบบรายแปลง ให้สะท้อนกับราคาซื้อขายในตลาด โดยปัจจัยที่ทำให้ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น มาจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ เช่น รถไฟฟ้า ทางด่วน รถไฟความเร็วสูง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาที่ดินจากที่ดินเปล่า นอกจากนี้กรมฯ ยังได้ประเมินราคาอาคารชุดรวม 6,300 โครงการเสร็จแล้ว ขณะที่การจัดบัญชีโรงเรือน และสิ่งปลูกสร้างทั่วประเทศน่าจะเสร็จในเดือน ส.ค.นี้ สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วย

          รองอธิบดีฯ ระบุต่อว่า สำหรับราคาประเมินที่ดินแพงสุดในประเทศ คือถนนย่านธุรกิจสำคัญ ถนนสีลม, เพลินจิต, พระรามที่ 1 และถนนวิทยุ ตารางวาละ 1 ล้านบาท ส่วนราคาที่ปรับเพิ่มสูงสุด อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร เพิ่มขึ้น 200% เนื่องจากไม่ได้ปรับขึ้นมาแล้ว 2 รอบ ส่วนภาพรวมราคาที่ดินในกรุงเทพฯ ปรับเพิ่มเฉลี่ย 2.45% ที่ดินแนวรถไฟฟ้ากรุงเทพฯ ขึ้น 8-10% ซึ่งไม่มากเนื่องจากเคยปรับขึ้นไปเยอะแล้วเมื่อหนก่อน ส่วนราคาที่ดินเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ขยับไม่มากเพราะต้องรอให้มีการลงทุนจริงเกิดขึ้นก่อน อีกทั้งหากปรับไปล่วงหน้าอาจทำให้เกิดการปั่นราคาเก็งกำไร ประชาชนไม่ต้องตกใจ การปรับปรุงราคาประเมินรอบนี้ จะมีผลกับประชาชนน้อยมาก โดยราคาประเมินจะยังคงใช้รอบ 4 ปีเหมือนเดิม ระหว่างนี้คณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินฯ รายจังหวัดสามารถพิจารณาปรับขึ้นได้ทุกปีตามราคาตลาดและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนไป หลังจากนี้กรมฯ จะมีการเสนอให้คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ เห็นชอบภายในเดือนนี้

          รายงานข่าวแจ้งเพิ่มว่า ราคาประเมินที่ดินแปลงสำคัญในกรุงเทพฯ ที่ปรับเพิ่มขึ้น ได้แก่
 • ถนนสีลม เพิ่มจากตารางวาละ 7 แสนถึง 1 ล้านบาท เป็น 7.5 แสนบาทถึง 1 ล้านบาท
 • ถนนเพลินจิต เพิ่มจาก 9 แสนบาทเป็น 1 ล้านบาท
 • ถนนพระรามที่ 1 เพิ่มจาก 4-9 แสนบาท เป็น 4 แสนถึง 1 ล้านบาท
 • ถนนวิทยุ เพิ่มจาก 5-7.5 แสนบาท เป็น 1 ล้านบาท
 • ถนนสาทร เพิ่มจาก 4.5-7.5 แสนบาท เพิ่มเป็น 4.5-8 แสนบาท
 • ถนนสุขุมวิท จาก 2.1-6.5 แสนบาท เพิ่มเป็น 2.3-7.5 แสนบาท
 • ถนนพหลโยธิน จาก 1-4 แสนบาท เพิ่มเป็น 1.3-5 แสนบาท
 • ถนนรามอินทรา จาก 8.5 หมื่นถึง 1.5 แสนบาทเพิ่มเป็น 1-1.7 แสนบาท

          ส่วนที่ดินเขตปริมณฑล
 • จ.นนทบุรี เพิ่มขึ้น 0.25% ตารางวาต่ำสุด สูงสุด 1,000-170,000 บาท แพงสุดคือ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ถนนงามวงศ์วาน
 • จ.สมุทรสาคร เพิ่ม 3.58% ตารางวาละ 350-70,000 บาท แพงสุดถนนเอกชน ถนนเศรษฐกิจ 1
 • จ.สมุทรปราการ เพิ่ม 5.36% ตารางวาละ 500-160,000 บาท แพงสุดเป็นถนนสุขุมวิท
 • จ.นครปฐม เพิ่ม 6.46% ตารางวาละ 130-80,000 บาท แพงสุดถนนทรงพล ถนนราชวิถี ถนนราชดำเนิน
 • จ.ปทุมธานี เพิ่ม 7.07% ตารางวาละ 600-100,000 บาท แพงสุดถนนรังสิตปทุมธานี ถนนพหลโยธิน


ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
 

COPYRIGHT © 2015-2021 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED