ลุ้นราคาประเมินที่ดินใหม่ กรมธนารักษ์เร่งสำรวจ ประกาศใช้ 1 ม.ค. 63 เร็วขึ้น 2 ปี

ลุ้นราคาประเมินที่ดินใหม่ กรมธนารักษ์เร่งสำรวจ ประกาศใช้ 1 ม.ค. 63 เร็วขึ้น 2 ปี

ลงประกาศฟรี กับ zmyhome บ้าน คอนโด เจ้าของขายเองอันดับ 1
          นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมธนารักษ์อยู่ระหว่างการสำรวจราคาที่ดินใหม่เพื่อนำมาเป็นฐานในการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เตรียมประกาศใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นการประกาศที่ดินรอบ 2 ปี จากเดิมจะประกาศทุก 4 ปี ครั้งล่าสุดประกาศใช้คือวันที่ 1 มกราคม 2561 โดยการประกาศราคาประเมินใหม่ก่อน 4 ปี เนื่องจากขณะนี้ราคาที่ดินเปลี่ยนแปลงไปมากจากโครงการพัฒนาของรัฐ ประกอบกับจะมีการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนั้นกรมธนารักษ์ถือโอกาสปรับปรุงราคาที่ดินใหม่ เพื่อให้ราคาที่ดินทันกับความเปลี่ยนแปลง

          นายอำนวยกล่าวว่า ส่วนการประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพื่อรองรับภาษีที่ดินใหม่ ขณะนี้ประเมินแล้ว 20 ล้านแปลง คาดว่าในปีนี้จะประเมินอีก 13 ล้านแปลง รวมเป็น 33 ล้านแปลง ยืนยันว่าราคาประเมินราคาที่ดินจะเสร็จทันกับการประกาศบังคับใช้ภาษีที่ดินใหม่แน่นอน โดยในปี 2562 กรมธนารักษ์มีแผนร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเกี่ยวกับภาษีที่ดินฉบับใหม่ เป็นการอบรมต่อเนื่องจากปี 2561 ที่ผ่านมา

          นอกจากนี้กรมอยู่ระหว่างผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ…. ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วาระที่ 1 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะทำขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ เพราะขณะนี้งานประเมินมาอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ตั้งแต่ปี 2545 แต่ในการทำงานต้องอ้างอิงกฎหมายที่ดินของกระทรวงมหาดไทย ทำให้ประธานประเมินราคาที่ดินยังเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่ของใหม่เปลี่ยนมาเป็นปลัดกระทรวงการคลังแทน

          นายอำนวยกล่าวต่อว่า กฎหมายประเมินมูลค่าทรัพย์สินฯ ทำให้การอุทธรณ์ราคาที่ดินทำได้เร็วขึ้นไม่ถึง 1 เดือน เพราะจะให้อำนาจท้องถิ่นในการประกาศผลการอุทธรณ์ จากกฎหมายเดิม ท้องถิ่นรับเรื่องไว้ อุทธรณ์เสร็จต้องส่งมาให้ส่วนกลางในการพิจารณาใช้เวลาประมาณ 3 เดือน จึงจะจบแต่ละเรื่อง

          นอกจากนี้กฎหมายประเมินมูลค่าทรัพย์สินฯ ให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมินเข้าไปประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สินโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน ถ้าเป็นกฎหมายเดิมแม้จะได้ความยินยอมเจ้าของที่ดินสามารถถูกฟ้องได้ในข้อหาบุกรุกเพราะไม่มีอำนาจตามกฎหมาย

“กฎหมายเดิมใช้วิธีการประเมินตามกฎหมายที่ดิน การประเมินเพื่อเป็นฐานในการเก็บภาษีในการโอนนิติกรรม แต่กฎหมายใหม่ ประเมินเพื่อใช้การจดทะเบียน ใช้เป็นฐานของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการเวนคืนที่ดิน โดยคาดว่ากฎหมายผ่านในรัฐบาลชุดนี้ เพราะกฎหมายไม่ได้มีอะไรซับซ้อน ดังนั้นน่าจะผ่านวาระ 2 และ 3 ภายในเร็ว ๆ นี้” นายอำนวยกล่าว


ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน
ลงประกาศฟรี กับ zmyhome บ้าน คอนโด เจ้าของขายเองอันดับ 1
 

COPYRIGHT © 2015-2020 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED