เขตศก.แม่สอดคึกคัก ขายดีทั้งบ้าน-คอนโดฯ

เขตศก.แม่สอดคึกคัก ขายดีทั้งบ้าน-คอนโดฯ

ลงประกาศฟรี กับ zmyhome บ้าน คอนโด เจ้าของขายเองอันดับ 1
          นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 61 ในจังหวัดพิษณุโลกและตาก พบว่ามีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขาย 92 โครงการ มีหน่วยในผังทั้งสิ้น 6,857 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 19,125 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรร 79 โครงการ มีหน่วยในผัง 4,674 หน่วย มูลค่า 15,579 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 13 โครงการ มีหน่วยในผัง 2,183 หน่วย มูลค่า 3,546 ล้านบาท และมีหน่วยเหลือขาย 7,119 ล้านบาท

          ทั้งนี้ในส่วนโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดตาก มี 22 โครงการ มีหน่วยในผังทุกโครงการ 1,353 หน่วย มูลค่ารวม 3,328 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย 410 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 1,183 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร 16 โครงการ จำนวน 565 หน่วย มูลค่า 1,981 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย 262 หน่วย มูลค่า 932 ล้านบาท และโครงการอาคารชุด 6 โครงการ จำนวน 788 หน่วย มูลค่า 1,347 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย 148 หน่วย มูลค่า 250 ล้านบาท

          สำหรับทำเลบ้านจัดสรรในจังหวัดตากที่ขายดี โดยดูจากสัดส่วนที่ขายได้ต่อหน่วยทั้งหมดในโครงการ และเรียงลำดับจากสัดส่วนที่ขายได้มากที่สุด ได้แก่ ทำเลแม่สอด ซึ่งมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมีมูลค่าขายได้สูงสุด 908 ล้านบาท ทำเลในเมือง มูลค่าที่ขายได้ 141 ล้านบาท ส่วนทำเลอาคารชุดทำเลแม่สอดขายได้สูงสุด มีมูลค่าที่ขายได้ 1,096 ล้านบาทที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
 
ลงประกาศฟรี กับ zmyhome บ้าน คอนโด เจ้าของขายเองอันดับ 1
 

COPYRIGHT © 2015-2020 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED