เจ้าของที่ดิน 1,000 รายโวย ขอปรับผังเมืองนนท์ใหม่

เจ้าของที่ดิน 1,000 รายโวย ขอปรับผังเมืองนนท์ใหม่

          การจัดทำร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีฉบับใหม่ มีความคืบหน้าไปมาก ซึ่งมีทั้งกลุ่มเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แหล่งข่าวจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า เจ้าของที่ดินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผังเมืองนนทบุรี ยื่นคำร้องคัดค้านกว่า 1,000 ราย ในจำนวนนี้ กรมได้นำมาจัดหมวดหมู่คำร้องใหม่เหลือ 600 ราย โดยส่วนใหญ่ต้องการเพิ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สร้างที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น ขณะอีกกลุ่มแม้จะปรับการใช้ประโยชน์เพิ่มแต่กลับต้องการให้คงพื้นที่เป็นเกษตรกรรม โดยให้เหตุผลว่าไม่ต้องการความวุ่นวาย

          "โดยเฉพาะคนนนทบุรี เรียกร้องความสงบ ส่วนกลุ่มพัฒนาที่ดินต้องการผ่อนปรนสร้างที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะ คอนโดมิเนียมในซอย ซึ่งมีความกว้างเพียง 6-8 เมตร"

          นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ระบุว่า หากผู้ประกอบการต้องการพัฒนาคอนโดมิเนียมในซอยควรคำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา หากเกิดเพลิงไหม้ รถดับเพลิงจะเข้าถึงลำบาก ทางออกคือผู้ประกอบการควรจัดหาที่ดินแปลงใหญ่ ตัดถนนเข้าสู่แปลงที่ดินตนเอง ไม่ควรพัฒนาตามเขตทางของรัฐ เช่น ตรอก ซอก ซอย เพื่อแก้ปัญหาจราจรส่วนรวม

          "หากต้องการทำโครงการริมถนน ควรจัดหาที่ดินของตนเอง ไม่ควรนำถนนของรัฐมาใช้ประโยชน์ บางรายร้องต้องการทำที่พักอาศัยแต่หากสาธารณูปโภครองรับไม่เพียงพอ ก็ทำไม่ได้"

          อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า สาเหตุที่ต้องปรับผังเมืองเนื่องจากเขตกรุงเทพฯและนนทบุรีมีความเชื่อมโยงกันจนแยกไม่ออก ขณะคนในพื้นที่ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อน ต้องการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะต้องการปรับพื้นที่พัฒนาบ้านจัดสรร เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมหรือเขียวลาย เพื่ออนุรักษ์เป็นสวนทุเรียน โดยมีความเห็นตรงกันว่า ต้องกำหนดโซนพื้นที่เกษตร เพื่อเป็นแหล่งอาหารใกล้เมือง และเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ หากจะปล่อยให้สวนทุเรียนนนท์กลายเป็นบ้านจัดสรรหมด เกรงว่าชาวบ้านและคนเมืองเองจะเดือดร้อน โดยเฉพาะตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง สายสีส้ม ถนนทางหลวงชนบท ฯลฯ

          แหล่งข่าวจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า คณะอนุกรรมการผังเมือง กรมโยธาฯ พิจารณาร่างผังเมืองนนทบุรีแล้ว บางเรื่องอาจผ่อนปรนตามคำร้อง แต่หากข้อเสนออาจสร้างผลกระทบต่อส่วนรวม เช่น สร้างอาคารสูงบริเวณตรอกซอกซอย ที่มีความกว้างต่ำกว่า 10 เมตร คงไม่สามารถยอมภาคเอกชนได้ เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีต้องการยกระดับเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี คงพื้นที่สีเขียว แม้ปัจจุบัน รัฐลงทุนสาธารณูปโภคผ่านพื้นที่ ทั้งรถไฟฟ้า ถนน ทางด่วน ถนนวงแหวน แต่ใช่ว่าจะพัฒนาได้ทั้งหมด

          แหล่งข่าวจากวงการอสังหาริมทรัพย์สะท้อนว่า ราคาที่ดินแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ถนนสายหลัก แจ้งวัฒนะ ติวานนท์ กรุงเทพฯ-นนท์ ฯลฯ ราคาที่ดินค่อนข้างแพงเฉลี่ย 3 แสนบาทต่อตารางวา ทำให้พัฒนาได้เฉพาะแนวสูง หากจะให้พัฒนาแนวราบตามผังเมืองกำหนด เชื่อว่าราคาบ้านคงหลายสิบล้านบาท ขณะกำลังซื้อในพื้นที่ยังต้องการบ้านราคาถูกอยู่ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์, หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
 

COPYRIGHT © 2015-2020 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED