แม่สอดเตรียม 5 พันไร่ สร้างศูนย์กลางเขตเศรษฐกิจพิเศษ

แม่สอดเตรียม 5 พันไร่ สร้างศูนย์กลางเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ลงประกาศฟรี กับ zmyhome บ้าน คอนโด เจ้าของขายเองอันดับ 1
          นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จ.ตาก เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อติดตามความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และการร่วมร่างผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทุกฝ่ายเห็นร่วมกันว่า จะเสนอขอใช้พื้นที่ 5,000 ไร่ บริเวณข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด เพื่อใช้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางเซ็นเตอร์ของเมืองหลวงเศรษฐกิจตะวันตกนครแม่สอด เป็นศูนย์กลางของโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการรถไฟทางคู่นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอด โครงการขุดเจาะอุโมงค์มอเตอร์เวย์ตาก-แม่สอด โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบา

          น.ส.ภคพร ลิขิตปราชญ์กุล ผู้จัดการบริษัท จงซิงไท่พัฒนา กล่าวว่า แม่สอดเสียโอกาสไปมากแล้ว จากการที่มีนักธุรกิจและนักลงทุนจากจีนมาลงทุนในเขตเมืองเมียวดี สหภาพเมียนมา ทั้ง ๆ ที่นักธุรกิจเหล่านั้นอยากจะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดมากกว่า แต่ติดเงื่อนไขข้อกำหนดกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการลงทุน

          "แม่สอดมีความพร้อมมากกว่าโดยเฉพาะในเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัย แต่เราก็สามารถสร้างแม่สอดให้มีรายได้ที่ต่อเนื่องได้ ด้วยการดึงนักธุรกิจชาวจีนให้นำเงินมาใช้จ่ายในพื้นที่แม่สอด ทั้งการท่องเที่ยว-ธุรกิจบริการ-การช็อปปิ้ง ฯลฯ และในอนาคตหากนโยบายชัดเจน ในข้อกฎหมายก็จะทำให้เกิดการลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นมากมาย เช่น คอนโดมิเนียมหรือโครงการหมู่บ้าน" น.ส.ภคพร กล่าว


ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ลงประกาศฟรี กับ zmyhome บ้าน คอนโด เจ้าของขายเองอันดับ 1
 

COPYRIGHT © 2015-2020 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED